DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné nebezpečí trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

8. 1. 2009

Lex Švejk

Jedním z "předvánočních" zákonů, jimiž nás zákonodárci obšťastnili v očekávání, že jejich dílo v této hektické době nebude podrobeno tak ostré mediální kritice, jako kdyby bylo přijato jindy, je zákon č. 8/2009 Sb., novela katastrálního zákona.

Novela vedle několika ryze technických změn omezuje přístup do sbírky listin katastru nemovitostí, a to tak, že údaje ze sbírky se nadále poskytnou pouze tomu, kdo prokáže svou totožnost a uvede účel, pro který údaje požaduje. Po omezení přístupu do katastru volal již delší dobu Úřad pro ochranu osobních údajů (jenž by se pod svým současným šéfem mohl s klidem přejmenovat na Úřad pro podporu korupce a neprůhlednosti veřejné správy) a parlament tedy nyní jeho volání vyslyšel.

Je to typicky švejkovské řešení: vyžadovat prokázání právního zájmu si zákonodárci vtělit do zákona zatím netroufli, a tak přístup k listinám žadatelům aspoň co nejvíc znepříjemnili; jak lze totožnost prokázat, není novelou stanoveno, a tak můžeme očekávat cokoli od striktního požadavku na osobní návštěvu katastrálního pracoviště přes úřední ověření žádosti po akceptaci elektronického podpisu, jímž je totožnost fakticky prokázána rovněž.

Účel, který je žadatel povinen uvést, nemusí být dokonce ani legitimní a pořízení kopie nelze z takového důvodu odepřít, takže se chystám do žádostí uvádět, že listinu potřebuji jako tapetu do koupelny nebo jako přísadu do chilli con carne.

Media, která o poslanecké schválnosti opožděně referovala, ihned přišla se spikleneckými theoriemi, že důvodem omezení je eliminovat vznik nových afér typu Gross a jeho strýc Vik. To je přece jenom poněkud přehnané: ačkoli přístup ke sbírce listin se fakticky omezil, informace ze sbírky mají doplňkový charakter a budou tak jako doposud využívány až v případě, že vznikne reálné podezření z korupčního jednání.

Žádné komentáře :

Okomentovat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.