DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné nebezpečí trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

25. 9. 2009

Datové schránky, den D87

Další malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo: Do datové schránky mi dnes ve 12.56 hod. dorazila první "skutečná" zpráva, odpověď ministerstva vnitra na mou žádost o informace týkající se neregistrovaných občanských sdružení.

Pozoruhodné je, že podpis byl k PDF souboru připojen jako externí soubor ve formátu PKCS#7, což může být poněkud nepohodlné z hlediska verifikace, ale po chvíli laborování s openssl to určitě zvládnu.

Na samotném seznamu překvapí, že ze 226 spolků, jimž ministerstvo od 1. ledna 2003 odepřelo registraci, uspěly u soudu se správní žalobou pouhopouhé dva. Nemyslím, že by to svědčilo o vysoké kvalitě rozhodování ministerstva, spíš o miserné úrovni rozsudků Městského soudu v Praze, který tyto žaloby projednává.

Některé názvy nepovolených spolků jsou ovšem kouzelné, příkladmo Organizace pro zavedení fyzických trestů pro politiky, FANA – fašisticko nacistická společnost Čech a Moravy nebo Eurosmráďata o. s.: posledně jmenovaná smráďata měla patrně stanovy v rozporu s oficiální eurooptimistickou linií vlády.

Aktualisováno.
Verifikace je skutečně poměrně snadná, jde to např. takto:
[tompecina@desktop share]$ openssl smime -verify -inform DER \
 -in 67595.pdf.p7s -content 67595.pdf -CAfile ~/trusted.pem \
 -out /dev/null
Verification successful

Žádné komentáře :

Okomentovat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.