DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné nebezpečí trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

20. 10. 2009

Datové schránky, den D112

Pouhé dva týdny před "nucenou" aktivací datových schránek orgánům veřejné moci není stále jasné, zda vše půjde jako na drátkách, anebo zda nás čeká totální kolaps veřejné správy. Zatím je aktivován jen zlomek všech schránek, schránku mají příkladmo přístupnou jen čtyři ministerstva, devět soudů a třiadvacet státních zastupitelství, např. finanční úřad ani jeden, podobně ani jeden soudní exekutor.

Ačkoli patřím mezi ty, kteří projektu elektronisace státní správy od počátku fandí (první kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu, s pořadovým číslem 43, jsem si pořídil v dubnu 2002 a od té doby s úřady jinak než elektronicky nekomunikuji), vidím celou řadu problémů, které bude třeba dotáhnout a "doladit".

Vůbec není vyřešena otázka archivace elektronických dokumentů (dokumenty vydávané veřejnými orgány nemusejí mít ani časovou značku, takže nebude výjimkou, že čerstvý rozsudek nebo rozhodnutí za pár dní expiruje), na řadu nedostatků a neujasněností v legislativě týkající se elektronického podpisu a autorisované konverse dokumentů upozorňuje v seriálu článků na Lupě i Jiří Peterka.

Na další potenciální problém jsem narazil zcela náhodně: ze dvou na sobě nezávislých hodnověrných zdrojů jsem se dozvěděl, že software pro CzechPointy, které jedině mohou provádět autorisovanou konversi dokumentů, je napojen na centrální evidenci konversních doložek vedenou ministerstvem vnitra. Její zřízení a provoz ovšem postrádá zákonnou oporu, a samo ministerstvo mi její existenci na základě žádosti o informace popřelo.

Existuje risiko, že zde před našima očima, přesto mimo zájem medií, vzniká další instance Velkého bratra: neobyčejně rozsáhlá database obsahující mimo jiné označení a dataci každé listiny, která kdy byla ke konversi předložena, možná dokonce i oskenovaný obsah této listiny, a to vše bez opory v zákoně a bez jakékoli kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů (jehož inspektoři jsou momentálně vytíženi tím, že popotahují Stanislava Pence za zveřejnění – ze zákona veřejných – informací o činnosti Státní bezpečnosti).

Aktualisováno.
Poté, co mi byla existence centrální database potvrzena i z dalšího zdroje, podal jsem – přes počáteční nechuť – přece jen stížnost ÚOOÚ. Už vidím tu ochotu inspektorů něco ve věci podniknout…

1 komentář :

  1. Po odstávce informačního systému datových schránek provozovaného ministerstvem vnitra, která proběhla od soboty 24. října 2009 (12.30 hod.) do neděle 25. října (22.00 hod.) provází odesílání datových zpráv z organizací rezortu ministerstva spravedlnosti řada nepredikovatelných chyb znemožňujících komunikaci informačních systémů ministerstva spravedlnosti se systémem datových schránek ministerstva vnitra. Vzhledem k tomu, že informační systémy provozované ministerstvem spravedlnosti nebyly v průběhu této doby nikterak upravovány, lze předpokládat, že způsobené problémy vyvolaly výlučně změny v průběhu odstávky a manipulace se systémem datových schránek ze strany ministerstva vnitra.

    :-) :-) :-)

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.