DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné nebezpečí trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

9. 7. 2010

Chvála příkazového řádku II

Předesílám, že dnešní Chvála se moc nepovedla, protože úmysl vyřešit oba dále popsané problémy bez nutnosti programování a tím demonstrovat sílu linuxového CLI zde sice byl, avšak ani v jednom případě se nakonec nepodařil: omluvou mi budiž, že oba programy obsahují jen pár řádků a o žádné velké programování v nich nejde.

V souvislosti s přechodem z papírových na elektronické dokumenty jsem zjistil, že velmi často potřebuji podepsat PDF dokument svým elektronickým podpisem s kvalifikovaným certifikátem (po zavedení datových schránek to z hlediska zákona už zcela nezbytné není, ale ze setrvačnosti to dělám dál: mnohé orgány veřejné moci to ostatně i nadále vyžadují). To umí Adobe Acrobat, ovšem pokládám za zbytečně pracné pokaždé tento software kvůli podpisu spouštět. Proto jsem si napsal jednoduchý skript v Jythonu (verse Pythonu dovolující využívat javové knihovny), kterým to provedu snadno z pohodlí příkazového řádku:
[tompecina@desktop signpdf]$ ./signpdf.py 
Usage:
  signpdf -k|--key keyfile [-p|--pass password] infile [outfile]
[tompecina@desktop signpdf]$ ./signpdf.py -k key.p12 -p <heslo> file.pdf
[tompecina@desktop signpdf]$
A je to.

Druhá operace, kterou často opakuji, je vyznačení data doručení, resp. u odchozí pošty data podání a doručení, elektronickým razítkem. I to místo Adobe Acrobatu, který jsem dřív používal, vyřeší několikařádkový skript v Jythonu:
[tompecina@desktop stamppdf]$ ./stamppdf.py
Usage:
  stamppdf x y text infile [outfile]

Notes:
  - Negative values of x/y mean offset from the right/top page margin
  - Character ^ in text is replaced with a newline
[tompecina@desktop stamppdf]$ ./stamppdf.py -130 -30\
  'Podáno dne: 14. 6. 2010^Doručeno dne: 14. 6. 2010' file.pdf
[tompecina@desktop stamppdf]$
Výsledek je zde.

Žádné komentáře :

Okomentovat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.