DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné nebezpečí trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

26. 7. 2014

Echt Bavoriš aneb Obraz Němce

Postřehnuv včera v Žabce nový přírůstek v sortimentu uzenin, Echt Bavoriš grilovací párky z Kosteleckých uzenin (ty, jak lze seznat ze štítku na druhé straně, je ve skutečnosti nevyrábějí, pouze distribuují; skutečný výrobce zůstává před širší veřejností, najmě pak před spotřebitelem, takticky utajen), nemohu se s oním skvostem marketingové komunikace nepodělit.

Němec, a Bavor pak zvlášť, je osobou hodnou opovržení a výsměchu, a není nic problematického na tom, je-li za pomoci infantilních stereotypů zesměšňován. I nebohý černoušek na Kofile musel být graficky upraven, aby nepůsobil směšně, Němci však žádnou ochranu nezasluhují.

Reklama nelže, budiž, a toto je tedy takový obraz Němce, jaký si pro utišení vlastních mindráků pěstujeme. Jistě by se to dalo použít i ku prodeji jiných výrobků, příkladmo automobilů. Komický mužík v Lederhosen s padacím mostem by mohl šišlavě nabízet BMW pod reklamním sloganem Německá vágen, toprá vágen!, to by určitě byla také velká legrace.

A proč tuto myšlenku nerozšířit na další primitivní národy, s nimiž jsou Češi nuceni v Evropě dlít! Vždyť kolik dobrých vtipů by se dalo vymyslet třeba na Poláky, Rumuny nebo Židy! Jen mi cosi napovídá, že kdyby se někdo pokusil tímto způsobem zkarikovat Čecha a udělat např. reklamu na škodovky s Čechem v teplákovce a se sloganem Přesvědčte se, co dokázal český lempl pod německým vedením, byl by to důvod k vyhlášení války a uvedení obou letuschopných strojů českého letectva do bojové pohotovosti.