DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné nebezpečí trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

27. 11. 2008

Městský soud v Praze: Údaje o komunistické minulosti soudců musí zůstat tajné

Kapři si rybník – podle očekávání – nevypustili.

Za velkého zájmu veřejnosti (oběmá pánům za účast co nejsrdečněji děkuji!) se dnes u Městského soudu v Praze konalo jednání o správní žalobě, jíž jsem se po ministerstvu spravedlnosti domáhal seznamu soudců, kteří byli v minulosti členy Komunistické strany Československa (zvukový záznam jednání).

V závěrečném návrhu jsem se pokoušel akcentovat ethickou rovinu věci, fakt, že v demokratickém státě je nepřijatelné, aby se životopisy soudců pokládaly za důvěrné informace, k nimž veřejnost nesmí mít přístup.

Bezvýsledně. Senát ve složení JUDr. Ladislav Hejtmánek, JUDr. Ludmila Sandnerová a Mgr. Martin Kříž našel plné pochopení pro argumentaci ministerstva a žalobu zamítl.

Soudce Hejtmánek není žádný velký rhetor, avšak z jeho stručného ústního odůvodnění vyplynulo, že otázku zpřístupnění soudcovských životopisů soud pokládá za otázku politickou a nikoli právní.

S tím nesouhlasím: politické rozhodnutí bylo učiněno přijetím zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, jeho výklad je doménou soudů.

Proti rozsudku podám kasační stížnost: pokládám za popření základních principů demokratického právního státu, aby talár oblékaly osoby, jejichž minulost je takového druhu, že se o ní veřejnost nesmí ani dozvědět. Takoví soudci by si měli v soudní síni nasadit na hlavu spíš šaškovskou čepici s rolničkami, neboť takový úbor by mnohem lépe vystihoval, na jakých základech soudní moc v České republice stojí.

Nejsem nicméně optimistou – dnešní rozsudek je věrným obrazem skutečných kvalit soudcovského stavu i české postkomunistické reality.

13 komentářů :

 1. Děkuji za zvukový záznam, jdu si to poslechnout.

  OdpovědětVymazat
 2. Přemýšlím, jestli soudy mohou řešit spory v české společnosti, když nedokáží spravedlivě rozhodnout ani kauzy týkající se soudnictví samého.

  Otázka dne: žijeme v zemi s funkční justicí, nebo ne?

  Upřesnění: je ČR státem s justicí, u které převažují znaky funkčnosti, či nefunkčnosti?

  Radek Mikula

  OdpovědětVymazat
 3. Některá rozhodnutí spravedlivá jsou, nemůžeme paušalisovat. Zda většina, to už bych se tvrdit neodvažoval.

  Tady ovšem soudci rozhodovali sami o sobě, a výsledek byl předem jasný: asi jako když poslanci hlasují o omezení své imunity nebo zvýšení platů.

  OdpovědětVymazat
 4. Myslím, že jste dopředu tušil, že s tímhle dorazíte, až k ústavnímu soudu, ne-li k štraburkální koncovce.

  Jsem zvědav na další vývoj, ani ne tak kasační, tam lze očekávat opakování již soudem vyřčeného.

  Jan Údřemko

  OdpovědětVymazat
 5. Stížnost k ESLP není čím podložit (právo na informace není zakotveno v Úmluvě), spíš věřím Nejvyššímu správnímu soudu. Ústavní soud je sice v posici toho, kdo životopisy soudců zveřejňuje, ale docela bych se divil, že by se mu chtělo do tohoto vosího hnízda píchat.

  OdpovědětVymazat
 6. Uvažoval (uznávám, že už trochu odvážně) o porušení čl. 6, kdy však narušení principu nezávislost a nestrannost soudu je z hlediska podání spíše zbožným přáním, ač fakticky zřejmá,

  Jinak právě poslouchám a gratuluji k více než dobrému řečnickému výkonu, který by leckterý advokát mohl závidět a u protistrany by se naopak leckterý koncipient mohl poučit, jak nikoli...

  OdpovědětVymazat
 7. Rdím se a děkuji – sám jsem se sebou spokojen nebyl, bylo to, jak jste jistě pochopil, naprosto improvisované, jsem líný si přednesy připravovat předem a ne vždy to dopadne zcela podle mých záměrů.

  Článek 6 – no, nevím. Podle něj lze napadnout vady konkrétního řízení, nikoli právní politiku státu.

  OdpovědětVymazat
 8. Myslím, že se v jádru stále jedná o otázku právní. Tím, že se z věci stane (byť právní) politikum, ze z toho soud snaží elegantně utéci, pominu-li křečovitý a Vámi čekaný argument, že informace k dispozici nejsou.

  OdpovědětVymazat
 9. Budeme si muset počkat, co napíšou do písemného odůvodnění. Hejtmánek je znám tím, že považuje za neoprávněné všechny žádosti o informace, mj. mi zamítl žalobu proti MV na neposkytnutí stanov občanského sdružení (NSS mu to pochopitelně zrušil). Proto ho tam zřejmě poslali, i když není ani v senátu, který to dostal, ani v jednom ze dvou zástupčích.

  OdpovědětVymazat
 10. Justici ovládají "staré struktůry" a bude ještě nějaký čas trvat, než ti pohrobci zločinecké organizace zestárnou a odejdou. Hrůza je, že je to dobřě stmelená státní organizace, ze které nechtějí tito nekompetentní soudci z dobře placených míst odejít.
  Nedivme se proto, že rozhodování je tak nespravedlivé, když se jedná o Ně. Je to ostuda.

  OdpovědětVymazat
 11. Dobrý den, vážený pane Pecino,
  velmi si vážím Vašeho úsilí za zprovoznění justičního molochu, který požírá mnoho prostředků a spravedlnost občanům nepřináší. Máte můj obdiv, protože postupujete nesmírně kvalifikovaně a hlavním strategickým směrem. Ono totiž nelze čekat až komunisté tyjící z justice a diskreditující a rozvracející spravedlnost v této zemi vymřou. Jsou totiž infekční a je třeba je identifikovat a z profylaktických důvodů i izolovat. Oni totiž kazí i mladé adepty soudnictví, kteří přejímají jejich hloupost a zlozvyky jen proto, aby se chovali "manažérsky" a loajálně k těm služebně vyšším, od kterých odvisí jejich další kariéra. . . Je to jako rakovina!
  Zajímalo by mě, jak byste situaci řešil, pokud byste byl ministrem spravedlnosti?
  Srdečně zdravím a přeji vše dobré
  Martin Vadas

  OdpovědětVymazat
 12. Děkuji a zdraví, pane Vadasi!

  Ministr spravedlnosti je bezmocný, může jen přihlížet a občas podat nějakou tu kárnou žalobu, kteří mu ovšem soudci smetou nebo, když už není zbytí, uloží symbolický trest (viz potrestání soudce Nagye za zfalšovaný protokol o jednání).

  OdpovědětVymazat
 13. Som zvedavý na to písomné odôvodnenie, z toho ústneho som sa nič právne relevantné nedozvedel...

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.