DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné nebezpečí trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

29. 1. 2009

Ministře, poruč si

Český právní řád připomíná temnou sluj, z níž se čas od času ozve tajuplný skřek nebo vyletí vyplašený netopýr. Zkoumat jeho vnitřní prostory vyžaduje jedince mimořádně otrlého: zkušeného a dobře vyzbrojeného legislativního speleologa.

S nemalým údivem jsem dnes zjistil, že navzdory mezi laickou i odbornou veřejností panující představě, že ministr stojí v čele ústředního správního úřadu, takže ve správním řízení mu není nikdo nadřízen, není tomu tak. Podle ustanovení § 178 odst. 2 in fine SprŘ, "nadřízeným správním orgánem státního tajemníka, ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu se rozumí vedoucí příslušného ústředního správního úřadu" – což je, ano, hádáte správně, ministr.

Toto kuriosum ovšem není bez důsledků. Jestliže správní úřad v zákonné lhůtě nerozhodne, nelze bez dalšího podat správní žalobu, ale je nutno nejprve vyčerpat prostředek na ochranu před průtahy podle § 80 SprŘ. Nadřízený správní úřad úřadu prodlévajícímu nařídí rozhodnutí vydat, nebo učiní jiné vhodné a zákonem předpokládané opatření. Správní žaloba podaná bez vyčerpání této možnosti by byla soudem odmítnuta jako předčasná.

Pokud je ovšem tím, kdo včas nerozhodl, ministr, je nadřízeným orgánem on sám a jemu je nutno adresovat návrh, aby si přikázal ve stanové lhůtě rozhodnout.

Zdá se vám to postavené na hlavu? Mně rovněž: už proto, že žádný orgán nesmí rozhodovat ve vlastní věci a představa, že správní úřad něco sám sobě přikáže (anebo, což je ještě o stupeň šílenější a přesto naprosto souladné se zákonem, že si věc odejme a rozhodne o ní sám), by svou bizarností patřila spíš do seriálu o rodině Addamsových nebo do Hlavy XXII než do správní praxe.

Který legislativní genius je autorem tohoto zmetku (který v původním návrhu SprŘ nebyl a objevil se v něm až v průběhu schvalování), jsme zatím nevypátrali: hlavním podezřelým je v tuto chvíli šéf legislativy MV ČR a jeden z hlavních autorů nového SprŘ Mgr. Jiří Kautský.

Aktualisováno.
Stížnost s návrhem, ať si "ministr poručí", jsem podal. Cítil jsem se při tom podobně, jako když jsem byl nedávno, díky nekonečné moudrosti (resp. nekonečné lenosti) senátu 5 Ca Městského soudu v Praze, nucen podat civilní žalobu bez žalovaného.

Žádné komentáře :

Okomentovat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.