DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné nebezpečí trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

5. 2. 2009

Velká hra podvodníka Uzunoglu

Včera uspořádal senátor Štětina tiskovou konferenci, na které informoval o případu kurdského podnikatele MUDr. Yekty Ergüna Uzunoglu. Mimo jiné se zmínil o tom, že Uzunoglu dostal krátce po zprošťujícím rozsudku nabídku právních služeb od advokátní kanceláře, jejímž společníkem je náměstek ministra spravedlnosti František Korbel. Smlouva předpokládající zastupování ve sporech se státem za 15% podílovou odměnu – jejímž sjednáním by se F. Korbel octnul v konfliktu zájmů – nebyla nakonec uzavřena jen díky Kurdově vytříbené ethičnosti; ten si střetu zájmů povšiml a připravený návrh smlouvy nepodepsal.

Předesílám, že v této věci nejsem ani trochu nestranný. Případem Dr. Uzunoglu jsem se více než rok velice detailně zabýval a znám i podrobnosti jeho jednání s Korbelovou kanceláří (jež jsem ostatně sám inicioval). Pokud jde o hodnocení tohoto podnikatele, na jedné straně je tu jeho oprávněný nárok vůči státu, jenž mu trestním stíháním, které nebylo dovedeno do odsuzujícího finále a stalo se po čase naprostou parodií toho, jak by mělo trestní řízení probíhat, způsobil značnou újmu na pověsti i majetku, na straně druhé existuje krajně nepříznivá zkušenost všech, kteří s kurdským podnikatelem přišli do styku jako obchodní partneři nebo dodavatelé (emotivně o tom referuje "štrasburský tatínek" Jiří Fiala a o negativní zkušenosti s Uzunoglu otevřeně hovoří např. i John Bok ze Spolku Šalamoun).

Skutečností je, že Uzunoglu byl v r. 2007 advokáty AK Korbel, Tuháček & partneři zastupován již v jiné věci, a to velmi úspěšně, a když přišla řeč na to, že by se toto zastoupení mohlo rozšířit i na Kurdovy spory s Českou republikou, obě strany si byly vědomy potenciálního konfliktu zájmů. Smlouva nakonec uzavřena nebyla, neboť Uzunoglu nebyl s jejími podmínkami spokojen; přesto F. Korbel skutečnost, že takový střet zájmů hrozí, oznámil svým kolegům na ministerstvu, takže je nyní, jak se říká, z obliga.

Ptám se: Senátore Štětino, než jste se svým obviňováním vystoupil na veřejnosti, položil jste si otázku, na co váš čestný přítel Uzunoglu tak dlouho čekal? Měl-li důkazy o Korbelově neethickém jednání na podzim 2007, jaký byl důvod, že s tímto odhalením tak dlouho otálel? Nebyl v tom tak trochu prvek vydírání?

A když už budete Kurdovi klást nepříjemné otázky, možná byste se ho měl zeptat, kolika ze svých cca 15 obhájců v trestním řízení dosud dluží odměnu za zastoupení, a jak se s jeho, jak sám často říká, kurdským rytířským kodexem jednání slučuje, že zároveň už roky žije na vysoké noze, vlastní vilu se zahradou a několik osobních automobilů, a zároveň po něm musí jeho nemanželská dcera vymáhat dlužné výživné v pořadí již ve druhé exekuci. Ono není všechno zlato, co se třpytí…

Žádné komentáře :

Okomentovat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.