Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

Je to sociologický fenomén, jenž se přiházívá s nápadnou pravidelností a nastupuje s úporností tak výraznou, že lze jen stěží přijmout domněnku, že za jeho manifestacemi nestojí více než pouhá náhoda. Mám na mysli nemoc šílených bloggerů: opakovaně se vyskytující období, v němž blogger svou frustraci ze světa (eventuálně ze svého pociťovaného bloggerského neúspěchu) vtěluje do kampaňovitých tažení proti debatérům na svém blogu.

Manifest nenávisti k diskutujícím publikovalo před časem Jiné právo, a i když to není text, na nějž by autoři blogu mohli být sebeméně hrdi, zůstal jako svébytný kodex diskutéra vystaven na hlavní stránce blogu dodnes. Není divu, že autorem pamfletu je Michal Bobek, jenž je, řečeno s klasikem, právník sice jen prostřední, ale zato dobrý a bedlivý censor.

Stejnou nemocí ochuravěl nyní i majitel blogu Lucerna wikipedie, jenž si říká Guy Peters. Jeho stav je vážný, prognosa nedobrá.

Soudím, že v obou případech jde o nepochopení významu internetových diskusí, a zároveň o vyvěrající proud bloggerova inherentního narcismu. Diskuse nebudou nikdy dosahovat úrovně samotných blogpostů, jejich význam je jednak v tom, že skýtají bloggerovi jakkoli zkarikovanou, ale validní a cennou zpětnou vazbu, jednak přidávají nové informace a úhly pohledu, čímž blogpost obohacují.

Je na bloggerovi, aby diskuse na svém serveru předběžnými i následnými zásahy reguloval, je-li to nutné, i moderací (výběrem komentářů ke zveřejnění). Pokud to dělá dobře, bude odměněn vzkétajícím a čtenářský zájem vzbuzujícím blogem. Pathologické výlevy podobně těm shora citovaným nejsou diagnosou diskutujících, nýbrž primárně samotného bloggera, který svou odpovědnost neunesl a spíše než nad internetovou spodinou by se měl zamyslet sám nad sebou.

Komentáře   

0 # Vodník 2009-12-09 01:47
Zajímavé. Já sám nejsem blogger, snad částečný a méněcenný spolublogger na LW (funkce, s níž jsem na výsost spokojen), ale za ta léta diskussí na nejrůznějších blozích a serverech jsem nějakou tu zkušenost získal a tak vím, že

1)nemá smysl tažení proti pseudonymům, snad jen proti anonymům; má smysl usilovat o standardní pseudonymy diskutujících

2)nemá smysl snažit se "usměrňovat" diskusse, kromě nejextrémnějších případů

3)nemá smysl jakákoli vstřícnost a tolerance vůči trollům, pouze striktní uplatňování genocidy

4)živosti bloggu IMHO nejvíc napomáhá počet postů a to i bez nějakého většího ohledu na jejich kvalitu; tu dokonale nahradí kontroversnost a diskutabilita presentovaného názoru.
0 # konny 2009-12-09 20:29
Z čeho konkrétně vyvozujete, že je Bobek průměrný právník(miminálně jeho vzdělání a publikační činnost tomu nenaznačují). Ozačovat redigování obsahu bloggu(jeho provozovatelem) slovem cenzura je směšné devalvování tohoto pojmu.
0 # Tomáš Pecina 2009-12-10 00:18
Jeho texty mi příliš objevné nepřijdou, i když je pravda, že Bobkův článek o otázce nezávislosti postkomunistických soudců jsem dokonce kdesi citoval.

Výraz censura se vám líbit nemusí: jen by mě zajímalo, co byste říkal, a jakých termínů užíval, kdybych váš komentář místo reakce prostě vymazal (a Bobek by to na JP stoprocentně udělal).
0 # Alex Juchelka 2010-01-24 21:38
S nadhledem a humorné, nesouhlasím snad jen s vaším elitářským hodnocením diskusí. Podle mého jsou diskuse (v hranicích vytýčených Vodníkem) vítané, i když jsou o ničem. Snaha o dosažení 'jisté intelektuální úrovně' v diskusích násilím je IMHO zcela pomýlená. Taková není lidská povaha.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)