Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

V jisté diskusi, nevybavuji si už přesně, jestli zde na blogu, na sociálních sítích nebo jinde, jsem byl napaden, že, zhruba řečeno, jednám proti smyslu českých dějin. To mne zaujalo, neboť nic takového jsme ve škole neprobírali a nepamatuji si ani, že by se mi příslušného výkladu dostalo z literatury polistopadové. Vzpomínám si pouze, že smysl českých dějin a význam českého národa (sub specie jeho domnělé zbytečnosti) byl jakýmsi traumatem v době 1. republiky, a také, že se k němu, a vůbec k významu české existence ve smyslu obrozeneckého snažení, nadčasově a velice pertinentně vyjádřil H. G. Schauer (za což byl posléze celonárodně zatracen a jeho dílo označeno českými chauvinisty za filosofickou sebevraždu národa – což si, pravda, jakožto člověk konservativní a myšlenkově konsistentní, musel pokládat za čest). K Schauerovi se nicméně ještě vrátím.


Nebýt událostí po druhé světové válce, patrně by dodnes platilo (a učilo se ve školách), že smyslem českých dějin je být hrází proti německé rozpínavosti. Čemuž odpovídala i státní politika první československé republiky, jež nebyla národnostně neutrální, ale právě z toho důvodu otevřeně či skrytě podporovala nejrůznější odněmčovací matice a iniciativy.

Ve světle toho, jak pak na 40 let dopadl tento stát Němců zbavený, vyšla ona these z mody a dnes ji zastávají už jen nacionalisté z ultralevicových organisací typu Klub českého pohraničí. Oficiálně už hrází nejsme a bohudíky hned tak nebudeme.

Moderním se naopak stalo existenci německého státu a národa ignorovat. Ono by bylo celkem trýznivým připomínat, že – budu-li psát jen o tom, co je každému viditelné a nesporné – zatímco ve válce poražené Německo se podílí na vyrobě airbusů, které se s úspěchem prodávají do celého světa a konkurují Boeingu, česká letadla, jež měla být chloubou místního průmyslu, se do vlasti vracejí jako nepoužitelná rozebrána v bednách, že Mercedes, BMW a Audi jsou vynikajícím exportním artiklem a uznávanou a vyhledávanou luxusní značkou, a česká Škodovka – a to pouze díky německé účasti – vyrábí vozy o dvě třídy nižší, snažíc se jimi, zatím bez většího úspěchu, prosadit aspoň v rozvojovém světě, že v Německu mají fungující síť vlaků ICE, kdežto České dráhy vozí cestující ve špinavých, zapáchajících a neklimatisovaných vagonech ze 60. a 70. let, že na dálnicích se v Německu dá bezpečně jezdit 250 km/h, kdežto v České republice je kilometr dálnice sice dražší, ale používat ji k jízdě bývá leckdy podnikem pro dobrodruhy, že Německo má dva vynikající programy veřejnoprávní televise a skoro desítku kvalitních komerčních stanic, zatímco Česko Novu, že Německo ze svých přebytků financuje řeckou a portugalskou krisi, kdežto Česká republika stojí před perspektivou hospodářského krachu. To jsou fakta, tvrdá, viditelná a nepříjemná.

Je tedy smyslem českých dějin dokázat, že nedokážeme? Že ze země, která byla v r. 1945 v lepší výchozí posici než zničené Německo, umíme udělat za několik desetiletí nejsevernější výspu Balkánu? A že díky moudré vládě Stalinovy loutky, presidenta Edvarda Beneše, se nyní musíme třást o to, aby po církvích nechtěli zpět ukradený majetek Němci, šlechta a vyvlastnění majitelé průmyslových podniků, protože kdybychom měli vrátit, co naši předkové v letech 1945–48 ukradli, byla by tato země efektivně v úpadku?

Schauer poukázal na nesmyslnost českých emancipačních snah a na to, že kdyby Češi postupovali podobně jako Irové, kteří na národní obrození v českém smyslu resignovali a převzali angličtinu, dokázali by ve výsledku daleko víc. Historie Irska ve 20. století mu dala za pravdu více, než byl tušil.

Když čtu o dění v Čechách a na Moravě před r. 1918, a zčásti i později, mívám pocit, jako bych sledoval děje nakreslené na dvou vrstvách průsvitné folie, na české a německé vrstvě, a jako by události odehrávající se ve stejném prostoru a čase na různých vrstvách spolu nesouvisely, navzájem neinteragovaly.

Má to občas až komický rozměr: průměrný Čech dokáže být hrdý na kdekterou slabomyslnost z předminulého století, za předpokladu, že byla česká, ale to, že Albert Einstein vytvořil svou obecnou theorii relativity v Praze, je pro něj nedůležité – pobýval totiž na německé universitě. A cizinci jsou pro něj i jeho vlastní slavní krajané Gustav Mahler, Sigmund Freud, Ernst Mach a Ferdinand Porsche, přičemž výjimku činí jen u Franze Kafky, a to jen proto, že je tak slavný (a že se na něm teď tak dobře vydělává), přičemž na omluvu neopomene připomenout, že Kafka napsal v mládí několik básniček též česky.

Z toho, co bylo řečeno, vychází ne právě lichotivý obraz českých dějin a jejich smyslu. Kdo chtěl v minulosti něco v této zemi dokázat, musel z ní odejít do emigrace, dokud to šlo, vnitřní, ethnické, a později do té opravdové. Nečetné výjimky, které zůstaly a uspěly, aniž by při tom okázale vyznávaly své češství – mám na mysli např. bratry Baťovy –, Češi nejprve okradli, poté dějinně zatratili.

Připadá mi, jako by tento národ ani nechtěl být součástí Evropy a její civilisace, jako by vyznával jiné, ostatním nepochopitelné hodnoty, a jako by byl nejšťastnější, pokud si jej ostatní nevšímají a ponechají ho v klidu, takže se může obírat vlastními mythy a pohádkami o vlastní velikosti, přičemž ale – to je důležité připomenout – zároveň v praxi dokazuje, že si není schopen sám ani rozumně vládnout.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-08-18 13:15
V mnoha věcech až komicky nepřesné. Zvlášť u toho Boeingu. Ten se totiž podílel na vývoji a vlastnil Aero. Stejně tak Baťové se okrádali hlavně navzájem.

Jinak máte naivní představy o ekonomické vyspělosti ČSR. Pokud se podíváte např. na míru motorizace ve 30. letech, tak jsme beznadějně zaostávali. Rozdíl v HDP mezi UK a ČSR je dnes prakticky stejný jako byl za 1. republiky atd. Tedy naše ekonomická vyspělost v porovnání se Západe je víceméně konstantní. To zaostávání začalo už ve 30. letech. Ty různé nářky jsou srandovní. Leclerc
0 # Tomáš Pecina 2012-08-18 13:17
Zřejmě počítáte HDP celého Československa, tzn. včetně zaostalého Slovenska a ještě zaostalejšího Podkarpatska. Jsem si jist, že pro Čechy a Moravu to neplatí.
0 # Anonymní 2012-08-18 14:17
Bez Slovenska jsme byli 16. nejvyspělejší země. Dnes jsme 18. nejvyspělejší v Evropě a 34. na světě. S tím, že před námi jsou země jako Bahrajn, Katar. Těch jsem napočítal 11. Čili jak jsem psal, hospodářská situace v porovnání se Západem je víceméně konstantní. Leclerc
0 # Anonymní 2012-08-19 02:10
To to tedy musí na té planetě vypadat, když máme tak pěkné umístění. Jinak článek mně připadá jako slavný klip Mádla a Issové převedený do prózy.
Skopčáci jsou sice evidentně výkonnější než my, možná i nejvýkonnější na planetě, a i ta jejich země je trochu větší a lidí více, o to je ovšem pozoruhodnější, že to bez nich docela šlo, než jsme se nechali vmanipulovat z hospodářsky suverénního do natolik závislého postavení vůči říšským Němcům, že to nemá v historii obdoby ...
A co se těch "krádeží" týká, každý chvilku tahá pilku ...
0 # Tomáš Krystlík 2012-08-18 13:22
Skvělý článek, vážený pane Pecino! Upřesnil bych pouze, že v Německu jsou asi tři tucty televizních veřejnoprávních stanic - vynechal jste 3. programy (zemské), které finančně spadají pod ARD, společný d-f-veřejnoprávní program Arte a společný d-a-ch-veřejnoprávní program 3sat a regionální TV-stanice - na rozdíl od ČR, kde jsou jen čtyři (ČT 1, 2, 4, 24).
0 # Tomáš Krystlík 2012-08-18 13:26
Ehm, kam má pan Čvančara jít?
0 # Tomáš Pecina 2012-08-18 15:18
Ne "jděte", ale "čtěte"!
0 # Anonymní 2012-08-18 14:10
Dobrý článek, zejména ale díky za odstavce se zmínkou o Benešovi a o Irsku, s těmi souhlasím beze zbytku.

J-R
0 # Anonymní 2012-08-19 02:24
A jak si Iři pomohli tím, že přestali mluvit irsky ? Přivábilo to k nim leda o něco více jakž-takž anglofonních obohacovačů.
Efekt investic amerických Irů, který jim umožnil vydávat se (a la Klaus a ranné "samo(sta)tné Česko") za jakéhosi ekonomického tygra, již dávno odezněl ...
0 # Tomáš Pecina 2012-08-19 09:47
A jak si pomohli Češi, že začali mluvit česky? Dostali se do isolace a jejich nacionalismus je nakonec stejně stál na 51 let svobody.
0 # Anonymní 2012-08-19 11:41
Nacionalismus jsme si nevymysleli, nebýt jeho (a důsledného prosazování historického státního práva), měli bychom už jen ten český dolík. Ostatně náš stát by byl "obnoven" po 1. válce tak jako tak a (úmyslně ?) rozplizlá Wilsonova definice sebeurčení se stejně uplatňovala jen na straně vítězů, takže by osamostatnění Němců nehrozilo. I když TGM prý jejich existenci preventivně Wilsonovi zatajil a ten když na to přišel, vyletěl aspoň stopu do vzduchu ...
Jakousi (notně protrhlou) hrází proti německé expanzi pod pláštíkem EU je ovšem dnes pouze zdejší státní president...
0 # mM 2012-08-18 14:50
Velmi dobrý a poučný článek, se kterým souhlasím.
0 # Anonymní 2012-08-18 16:18
"Jednat (jít) proti smyslu českých dějin." Jak komická formulace. Nedávno jsem ji zaslechl v tomto pořadu (čas 7:30 - 8:00):
www.ceskatelevize.cz/.../212411000370810

Jan Valtr
0 # Anonymní 2012-08-18 17:59
Vcelku souhlasím, jen srovnámí s Iry podle mě trochu pokulhává. Irové na své národní obrození nerezignovali. Jen je napřed brutálně vojensky a legálně zválcoval Cromwell a v 19.století měli díky hladomoru a chudobě trochu jiné koníčky než my v průmyslově nejrozvinutější části K.u.K. monarchie (ne že by ten rozvoj nezajišťovali zejména Nečeši). Jakmile se otřepali, dali se do díla a bomby vybuchovaly v Londýně vesele až do 90tých let. Pravda, při jejich výrobě nadávali převážně anglicky.

Martin Gust
0 # Yamato-san 2012-08-18 20:28
Tomáši, nechci polemisovat, zda je Německo tak super díky veřejnoprávním televisím, Airbusům (opravdu férové srovnání dopravního stroje s lehkým bitevníkem) či díky tomu, že Škoda vyrábí nižší třídy aut (z nařízení majitele)...ale mohl byste trochu rozvést toto?

"Německo ze svých přebytků financuje řeckou a portugalskou krisi, kdežto Česká republika stojí před perspektivou hospodářského krachu."

Z jakých přebytků? Znáte snad deficit Německa, ne? Je to přes 80 % HDP, přes dva biliony Euro - a stále to jede nahoru. A co se týče deficitu rozpočtu - ano, od roku 2020 by měl dle zákona být povinně vyrovnaný. Ano, možná bude - zatím rozhodně není.

No a to strašení krachem ČR - jste přestoupil do ČSSD, TOP09 nebo do které levicové strany? Ano, trend je ošklivý, ale např. na dohnání starých členů ES/EU v deficitu máme ještě tak deset let - pokud by oni ovšem počkali.
0 # Tomáš Pecina 2012-08-18 22:32
Mohl jsem porovnávat i dopravní letadla, to je pravda. Ta se zpět sice v bednách nevracejí, zato se vyrábí ten samý model (L-410) už 40 let a podle posledních čísel se jich prodá cca osm za rok.
0 # Tomáš Pecina 2012-08-18 22:39
Zase ty české mythy… Opravdu si myslíte, že kdyby Mladé Boleslavi dovolili vyrábět luxusní automobily, že by položila Audi na lopatky? Vzhledem ke kvalitě, kterou dosahuje u fabií, octavií a superbů, by tím pouze poškodila koncern. Superb je ve střední třídě a to je momentálně maximum. VW nařídí blázni, aby si nechali poškodit image tím, že koncernové fabriky budou produkovat šunt.
0 # Anonymní 2012-08-18 22:41
...či díky tomu, že Škoda vyrábí nižší třídy aut (z nařízení majitele

Zřejmě byste byl spokojenější, kdyby Škodovka zůstala ve zlatých českých ručičkách a vyráběla by ještě vyspělejší auta jako byl poslední model Favorit.
0 # Yamato-san 2012-08-18 23:34
Tomáši - já to, na rozdíl od vás, nevím. Já totiž, na rozdíl od vás, nemám tu jistotu "Německo nade všecko". Těžký, krutý život plný nejistot...

Superb reálně ohrožoval prodejnost střední třídy VW - ano, jistě, díky ceně - proto nařídili ponížení jeho vybavení atd. Já si z toho však vlastnosti jednotlivých národů a podobné věci odvozovat neodvažuji...
0 # Yamato-san 2012-08-18 23:51
Pane (či paní) anonymní (mimochodem, proč je tak těžké příspěvek nějak signovat?) - ty nesmysly, co píšete, jste prosím vyčetl(a) z čeho? A nebo víte co - mě to vlastně ani nezajímá...
0 # Tomáš Krystlík 2012-08-19 00:07
Ano, superb ohrožoval prodej passatů. Ale proč? Protože dnes německé vozy nejsou vůbec spolehlivé (ostatně žádné vozy) a zejména VW Passat je znám svou nespolehlivostí, takže raději něco levnějšího, ale s německou technikou. V této oblasti nebyly dosud mýty překonány.
0 # Tomáš Pecina 2012-08-19 00:08
Superb reálně ohrožoval prodejnost střední třídy VW

A proto hnusný Němčour rozhodl, že to nelze dopustil, anžto, jak známo, Deutschland über alles, a opět nedovolil zlatým českým ručičkám po právu vyniknout. Ta o Smolíčkovi je hezčí.
0 # Yamato-san 2012-08-19 00:18
Nedělejte ze sebe hlupáka - nic takového jsem (opět!) nenapsal. Jestli už ani vy nepoznáte ironii, tak je svět fakt v prdeli a já to balím :-(

Mě je totiž srdečně jedno, zda Škodu vlastní Čech, Němec nebo kdokoli jiný. Co mě spíše zajímá, zda funguje. A ano, podle všeho funguje velmi dobře. Tleskám majiteli - ne však proto, že je Němec, ale proto, že umí.

Ale tenhle přístup vy etatisté asi nepochopíte...
0 # Tomáš Pecina 2012-08-19 00:18
Podle statistiky TÜV vycházejí passaty a superby z hlediska spolehlivost téměř nastejno, prakticky na desetinu procent fault rate identicky.
0 # Tomáš Krystlík 2012-08-19 15:35
Data z technických kontrol vypovídají pouze o stavu vozu vzhledem k bezpečnosti jeho užívání. Nopodchytí tedy chyby typu častých poruch různých dílů a chyby konstrukční. Passaty měly například problémy s praskáním rozvodného řemenu. Periodicita výměny byla proto snížena ze 120 000 km na 60 000, pak zvýšena na 90 000. Jeho výměna zabere kvůli konstrukční chybě přes pět hodin práce po cca 60 EUR/h.
0 # Commura 2012-08-21 15:26
Vážení pánové, chodím sem, abych si jako právnický laik rozšířil obzory a Vy mi tu rozebíráte automotiv...
Ševče drž se svého kopyta!
Děkuji.
0 # Anonymní 2012-08-18 21:46
"Znáte snad deficit Německa, ne? Je to přes 80 % HDP, přes dva biliony Euro - a stále to jede nahoru."...

...ono je rozdíl, jestli jsem zadlužen u sousedů anebo u vlastních občanů, že!?
0 # Anonymní 2012-08-18 22:22
...na vkladních knížkách, životních pojistkách,akciích apod. mají Němci přes 4 bilióny EUR, jestli se to dá na rozdíl od jiných nazvat přebytek, nevím, ale něco to vypovídá.
0 # Tomáš Pecina 2012-08-18 22:28
Německo má S&P rating AAA, o čemž si Česká republika může nechat jen zdát. Absolutní výše deficitu není ani zdaleka jediným ukazatelem, v jakém je hospodářství stavu.
0 # Yamato-san 2012-08-18 22:44
Jistě, ale ten přebytek nemá.

Česko má AA- u dlouhodobých závazků v cizích měnách a AA u dlouhodobých závazků v domácí měně. Fakt o hrozně moc, přímo strašlivě horší, že.
0 # Tomáš Pecina 2012-08-18 23:18
Ano, o jedno písmenko. Což právě dostačuje k tomu, abych dokázal, že vaše tvrzení o tom, jak je na tom česká ekonomika skvěle a německá zle, nemají oporu v realitě.
0 # Yamato-san 2012-08-18 23:25
Aha, takže ten malý rozdíl dokazuje to, co jsem vůbec nenapsal.

Snad je to jen tím vedrem...
0 # Martin Pánek 2012-08-19 07:46
Schopnost vlády platit svoje dluhy a výkonnost ekonomiky jsou dvě naprosto rozdílné věci.
0 # Anonymní 2012-08-18 21:56
...a česká Škodovka – a to pouze díky německé účasti...
VW vlastní 100% Škodovky!
0 # Tomáš Pecina 2012-08-18 23:28
A 100% účast není účast?
0 # Gogo 2012-08-18 23:46
Asi začínám tušit co by mohlo znamenat "self hating" Čech.
0 # Vodník 2012-08-18 23:51
No jo. Starý pán tomu říká kálení do vlastního hnízda. Já mám k TP za tohle respekt, jakkoli si myslím, že v otázce sudetských Němců někdy moc tlačí na pilu.
0 # Starý pán 2012-08-19 10:17
Vodníku, nebuďte trapný.
Jasně jsem napsal, že kritika není kálení do vlastního hnízda.
V tom jste expert Vy a Astr. Ale nemá cenu to rozebírat, leta už dokazujete, že nejste schopen pochopit rozdíl mezi racionální analýzou a hysterickými výkřiky. V tom je rozdíl mezi Vámi nebo Bartošem na jedné straně, a TP nebo Charlym na straně druhé.
0 # Vodník 2012-08-19 10:53
No ještě, že máme Vás. Vy to vždy dokážete správne rozlišit a objasnit.
0 # Anonymní 2012-08-19 00:12
Jen ten článek nemá moc oporu v reálných číslech. Ač se mi stav státního dluhu a hlavně jeho strmý nárůst v posledních letech líbí pramálo, tak ke krachu máme hodně, hodně daleko, jsme na tom oproti většině Evropy stále hodně dobře. Ten článek je hodně tendenční a účelový, pokud se TP chce stát Němcem, nic mu v tom nebrání :-)
Jakub
0 # Tomáš Krystlík 2012-08-19 00:17
Pitomec stát to přehnal. Neuvědomuil si, že zvýšením DPH může dosáhnout opaku - menšího objemu nákupů ze strany obyvatel, tedy i celkového objemu vybraných daní. Není rozhodující, zda jde o stav vyvolaný nedostatkem peněz nebo šetřením. Šetří-li k tomu stát na vlastních výdajích, okrádá se tím současně sám na DPH. Vše bylo předtím známo, například Kalouskova vyšší daň na motorovou naftu přivedla do státní pokladny schodek místo přebytku - všichni čerpají naftu v zahraničí. Počet Čechů nakupujících v Německu potraviny je alarmující.
0 # Anonymní 2012-08-19 21:33
Spot zaujímavý, no niekoľko tvrdení sa mi nepozdáva:

1) Íri: jazyk stratili, no určite nie národné povedomie - platí pre oba írske útvary. Mám pocit, že stratu jazyka si kompenzujú silnou vierou (niečo ako stmeľujúci prvok). A k Angličanom pociťujú zhruba rovnakú "lásku" ako Poliaci k Rusom. Majú prečo, jedni aj druhí.

2) E. Beneš: môj obľúbenec to nie je, ale za "Stalinovu loutku" považujem skôr Gottwalda et kol. Po dohode víťazných mocností by ani super-politik toho proti Moskve mnoho nezmohol.
EP
0 # Tomáš Pecina 2012-08-19 23:37
Ad 1:
Schauer neměl na mysli úplnou ztrátu národní identity. Kdyby bylo po jeho, dnes bychom, stejně, jako Irové opěvují Erin dear, velebili unsere wunderschöne Heimat, Tschechovien, a češtinu měli ve škole jako nepovinný předmět. Náboženská otázka s tím, domnívám se, tak úplně nesouvisí.

Ad 2:
Gottwald jednoznačně, ale i Beneš. Ten byl navíc dobrovolným otrokem, jen ze strachu, že by se třeba po válce nestal presidentem, byl ochoten obětovat Stalinovi cokoliv. Víc by vám o tom pověděl T. Krystlík.
0 # Starý pán 2012-08-22 14:28
Tomáš Krystlík alias QUI Bono?
To je jako ptát se na něco Hanky.
0 # Daniela 2012-08-20 21:22
Jeste bych k slavnym prazskym Nemcum pridala basnika R.M.Rilkeho.

Prumyslova zdatnost Ceske republiky je, bych rekla, v ramci Evropske Unie celkem dostatecne prumerna, ne kazdy stat je tak industrialne zalozeny jako Nemecko a i Nemci, pri hrube pausalisaci, maji sve spatne vlastnosti a chyby..
Vubec, narody v Evrope jsou vlastne prastare kmenove skupiny a jejich struktura se muze jeste dale rozebirat na mensi castice.
V Cesku si delim populaci na Cechy a Cechacky,- knedlikovi Cechackove maji presilu a nejvice rvou. Sablona prevzata z hospody. Proto clovek neznaly pomeru nabyde dojmu, ze vsichni Cesi a Moravaci jsou absolutni magori, Boratove, celych sto procent. Nemyslim - ctyricet procent obyvatel Ceske republiky jsou normalni jedinci a chovaji se civilisovane. Vetsinou.
Cechackovska mentalita, mindset, je ovsem prevazujici, typickeho razu a infikuje i celkem vzdelane a svobodomyslne lidi, kteri se domnivaji, ze jsou nad veci a maji proto pravo podcechacky usmernovat a vychovavat.
Vetsina hadek vznika tim, ze se Cesi-Cechackove snazi ziskat nad druhym moralni prevahu. Pro mne dost nepochopitelne.
Samozrejme, ze se zakladnim vlasteneckym citenim vytvarenem mnoha generacemi se pohne jen stezi a zvlaste, kdyz je vyuzivano a probouzeno znova a znova. Bohuzel, casto totalitnimi smery..Sam o sobe pocit sounalezitosti, ujistujici vedomi, kam patrime je velmi dulezite a na tom neni nic zavrzenihodneho..
Ja se domnivam, ze smyslem ceskych dejin je urcovani zakotvujiciho bodu, misto v Evrope a casoprostoru, v souladu s objektivnim a nepokrivenym nahledem...0 # Anonymní 2012-08-21 18:09
Pan Pecina má naprostou pravdu, když tvrdí, že Německo ze svých přebytků financuje nejenom deficity Řecka a Porutgalska, ale i deficit běžného účtu(Leistungsbilanzdefizit) Itálie, Španělska, Irska a dokonce i Francie. Kdo tomu nevěří, ať se podívá na Target-2 salda:http://www.querschuesse.de/target2-salden/ které mluví zcela jasně.
Problematikou Target-Sald se intenzivně zabývá IFO Institut vedený H.W.Sinnem:http://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/policy/Spezialthemen/Policy-Issues-Archive/Target.html
A v neposlední řadě na tento pro Německo velmi znepokojivý vývoj upozorňuje i Thilo Sarazzin ve své knize "Europa braucht den Euro nicht"
To vše a mnohem více, by nám bylo známo, kdybychom uměli lépe německy a mohli sledovat již zmíněné tel.kanály nebo získávat informace z německých webových stránek či tisku v originále. Bohužel, díky národnímu obrození(viz dopis Palackého do Frankfurtu),jsme se od zhruba 100 milionové německy mluvící populace k naší velké škodě zbytečně odřízli.
Ein Schelm,der Boeses dabei denkt!(Honi soit qui mal y pense!)
Convidado.
0 # Stan 2012-08-23 11:41
No vždyť jsem to v té diskusi říkal, že pro některé germanofily je český stát zbytečný, škoda jen že Tomáš ve svém zápalu nepoužívá korektní argumenty - viz to, co mu vytkli již dřívější diskutující. A v případě Irska se vyloženě pustil na hodně tenký led.

Sám současné Německo obdivuji a říkám, že bychom si z něj měli vzít ve spoustě věcí (především v preciznosti, vytrvalosti, smyslu pro pořádek, mezilidských vztazích) vzít příklad. To mi však nebrání v tom, abych neviděl, že přílišná závislost na Německu a Západě obecně nám škodí takřka stejně, jako nám před rokem 89 škodila přílišná závislost na Rusku a Východě.

A co se týče postavení ČR v rámci světa a Evropy, je třeba říci, že patříme do skupiny ekonomicky nejvyspělejších zemí světa. A stačily by 2 volební období bez ODS a pravice obecně, abychom se zase trochu zmátořili, i co se týče míry zadlužení a růstu HDP. Chce to jen trochu více zdanit ty nejbohatší, snížit daňovou a jinou zátěž lidí, kteří reálně vytvářejí hodnoty, a méně krást.
0 # Anonymní 2012-12-14 15:26
Náhodou jsem narazil na tento článek. A ač je moje reakce značně pozdní, přesto nemohu na jednu konkrétní úvahu pana Peciny neodpovědět. Pan Pecina v podstatě tvrdí, že příčinou současných problémů České republiky je samotné národní obrození. Vychvaluje přitom případ Irska, jehož jazyk téměř vytěsnila angličtina a přesto si tato země zachovává svou identitu. Obávám se, že pan Pecina srovnává hrušky s jabkama. Hlavním nositelem irské identity totiž už několik století není gaelský jazyk, nýbrž katolické vyznání. A na tomto konfesijním základě se Irové dlouhodobě vymezovali vůči Angličanům stejným způsobem jako Češi vůči Němcům. Nakonec i Irsko má své "sudety", byť opět vymezené konfesně. Nebo si myslíte, že Severní Irsko nepředstavuje problém? Mimochodem, úpadek gaelštiny je dodnes většinou Irů, kteří mají aspoň trochu povědomí o své historii, vnímán veskrze negativně. Kdyby Irům na gaelštině nezáleželo, proč by irská vláda vynakládala takové úsilí, aby tento jazyk zcela nezanikl? Když už chcete srovnávat, pane Pecino, srovnávejte srovnatelné. V celé Evropě je dost národů, jež byly v 19. století formovány více méně podobně jako Češi, to jest na jazykovém základě. A povězte mi, jsou dnes Finové handicapovaní proti Švédům, když v 19. století začali představitelé finského národního hnutí upřednostňovat finštinu, do té doby pouhý jazyk sedláků? Litují snad dnes Lotyši a Estonci, že obrodili své jazyky? Jsou dnes na tom Litevci nějak výrazně hůř než Poláci, když v průběhu 19. století vymezili svoji identitu na základě jakéhosi obskurního selského dialektu, a nikoliv na kultivovaném jazyku jejich krajana Adama Mickiewicze? Litují dnes Slovinci, že nejsou nanejvýš etnicko lingvistickou kuriozitou v rámci Kraňska a Štýrska, ale moderním národem s vlastním jazykem? Prosím vás, lituje dnes nějaký Slovák, že nemluví maďarsky?!! Češi se jistě mohou stydět za spoustu věcí. Ale rozhodně je absurdní po nich chtít, aby odsuzovali své předky za to, že si dovolili v 19. století prohlásit, že Češi nejsou pouhá etnicko lingvistickou kuriozitou v rámci německého národa, že vskřísili svůj jazyk, a dokonce si dovolili - ó běda - vyhlásit vlastní stát a usilovat, aby tento stát měl životaschopné hranice.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-15 17:44
Děkuji za zajímavý komentář.

Skutečně se domnívám, že národní obrození je jedním z hlavních problémů a příčinou následných nesnází českého národa. Nikoli kvůli němu samotnému, ale kvůli jeho vymezení a politickým cílům, tj. boji za očištění českého prostoru od Němců a vytvoření národního státu v prostředí, kde k tomu od počátku nebyly předpoklady.

Jestliže by se český národ konstituoval v rámci středoevropské multiethnické reality, tj. v zásadě po vzoru např. frankofonních Švýcarů, byl by na tom dnes po všech stránkách lépe.
0 # Anonymní 2012-12-15 20:28
Dobrý večer, pane Pecino. Děkuji za odpověď na můj velmi pozdní komentář k Vašemu článku. Souhlasím s Vaším tvrzením, že kdyby se český národ konstituoval po vzoru Švýcarů, byl by na tom lépe. Jenomže k tomu je třeba vždy vůle na obou stranách. Jinými slovy, kdyby buď Češi akceptovali, že jsou slovansky hovořícími Němci, nebo kdyby Němci z českých zemí sami sebe definovali jako německy hovořící Čechy, máme tady dneska buď samostatný dvojjazyčný národ (jakým jsou například Finové) nebo svébytný dvojjazyčný německý kmen.
Opravte mě jestli se mýlím, ale představitelé českých Němců neměli nikdy zájem na tom, aby se stali součástí jakéhokoliv dvojjazyčného národa. Představitelé českých Němců vždy důsledně stáli na pozicích co největší centralizace habsburské monarchie (viz rakouské liberální vlády) s perspektivou splynutí rakouských a českých zemí se sjednoceným Německem (viz pozice českých Němců v r. 1848).
Víte, třeba ve Finsku se Švédové na jihozápadě země v zásadě identifikovali s finským národním hnutím (na Aalandských ostrovech to bylo složitější). Proč to nešlo v českých zemích?
0 # Tomáš Pecina 2012-12-16 03:56
Proč by Němci v Čechách a na Moravě měli chtít samostatný stát, jestliže byli součástí monarchie, k níž byli plně loyalní (na rozdíl od Čechů)? Mohli v dlouhodobém horizontu usilovat o sjednocení Rakouska s Německem, ale toto sjednocení si nikdo z nich, snad až na několik výstředníků, nepředstavoval tak, že by se např. Egerland odtrhl od Rakouska a připojil se k Německu.

Problém vznikl, až když se jejich novým vládcem stala Čechy konstituovaná pražská státní moc, která s nimi začala zacházet jako s vnitřním nepřítelem. K ní loyalní nebyli a minimálně já jim to nevyčítám.

Češi naproti tomu jednali vůči svému králi neloyalně už před 1. sv. válkou, a v jejím průběhu ho přímo zradili. I to by se dalo akceptovat, kdyby svůj nový stát nepojali jako realisaci dějinné odplaty Němcům. To byla tragedie, na niž jsme doplatili všichni.
0 # Anonymní 2012-12-16 11:27
Na jednu stranu vytýkáte Čechům, že se jako národ nekonstituovali podle švýcarského vzoru, na druhou stranu sám přiznáváte, že to nebylo v té době možné, především díky nezájmu Němců.
Pokud jde o loajalitu Čechů k monarchii, tak od roku 1848 až do počátku 1. světové války měli čeští představitelé zhruba tři okruhy požadavků: Jazykovou rovnoprávnost, podíl na centrální vládě a v neposlední řadě sjednocení Čech, Moravy a Slezska do autonomního celku v rámci monarchie. Co je na tom neloajálního? Představitelé českých Němců tyto požadavky samozřejmě důsledně negovali (viz projev Karla Giskry, Svatodušní program, apod.).
Jinak samozřejmě máte pravdu s tím, že Němci v českých zemích nijak netoužili po odtržení od Čech, Moravy nebo Slezska za účelem připojení se k Německu. Jejich dlouhodobým cílem bylo začlenění CELÉHO území českých zemí do sjednoceného Německa. Máme snad vyčítat českým představitelům, že jim v tomto udělali v roce 1918 čáru přes rozpočet? Promiňte, ale to je absurdní.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)