Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

Můj milý stranický deníčku!

Usedám dnes k Tobě po delší odmlce, způsobené tím, že k absolutní neviditelnosti veřejné připojili naši straničtí orgánové v posledních týdnech a měsících i pasivitu interní, uchýlivše se již zcela takříkajíc do vnitřního oboru: ano, už je to tak, stali jsme se politickou stranou zvnějšku i zevnitř dokonale virtuální.

Zpráva, již jsem dnes zvěděl, mne však nutí podělit se s Tebou ještě začerstva: naše Strana se nezúčastní ani dalších voleb, a jak asi tušíš, milý deníčku, učiníme tak z pohnutek vrcholně ušlechtilých. Velký volební zisk, kterého bychom dosáhli, ale který by přesto na místo v nové sněmovně asi nepostačoval, by totiž posílil ČSSD a KSČM, což nemůžeme připustit. Vezměme to prakticky: každý volič, který by jinak hlasoval pro nás (bráno velmi optimisticky cca 0,02 % elektorátu, spíš však méně), takto bude moci svěřit svůj hlas některé z pravicových stran, které pětiprocentního limitu dosáhnou. Strana takto zvýhodněná bude mít ve sněmovně o celou padesátinu poslance víc, než by měla v případě naší volební účasti, když by hlasy pro KonS propadly všem postoupivším rovnoměrně.

Moudré rozhodnutí, viď, deníčku? Říkám to dávno: naše stranické vedení, toť hotový výkvět moderní politiky, genius vedle genia!

Začátkem prosince máme schůzi, na níž se smíme k novému rozhodnutí vyjádřit. Je sice trochu neobvyklé, že tak budeme činit až po jeho přijetí, nikoli předtím, jak by se možná stalo u některých konkurentů, ale i to je moudré: protože v této diskusi už o nic nepůjde, snižuje se risiko, že některého z údů při projednávání návrhu trefí šlak!

Komentáře   

0 # gogo 2009-11-27 14:51
Že by to byla příprava na ilegalitu?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)