Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

Curiouser and curiouser, řekla by Alenka, sledujíc dění okolo připravovaného stěhování chauvinistického velekýče s názvem Slovanská epopej z Moravského Krumlova do hlavního města. Nám ostatním nezbývá než se na účet moravských patriotů, kteří se rozhodli ubránit umělecké dílo před nájezdy mocichtivých Pražanů i s jejich úřady a soudy, obstojně bavit.

Z hlediska práva se v každém případě ukázala velká, dosud netušená lacuna legis: správní úřad je sice jak soudním rozhodnutím, tak zrušovacím rozhodnutím nadřízeného úřadu vázán, avšak rozhodne-li znovu v rozporu s nimi, je jeho rozhodnutí platné a závazné a nelze se domáhat vyslovení jeho nicotnosti, jež by umožňovala dotčené osobě rozhodnutí a limine ignorovat. Představa ozbrojené potyčky mezi krumlovskými městskými strážníky a státní policií, dosud zmiňovaná jen v humoristické rovině, se tak stává reálnou a právně relevantní alternativou dalšího dění.

Na podobný případ jsem narazil, když jsem vloni vymáhal informace od karlovarského stavebního úřadu. Ten opakovaně, pětkrát po sobě, rozhodl v rozporu s právním názorem krajského úřadu, a mně kromě očí pro pláč nezbývalo než se znovu a znovu odvolávat: podnět, aby jednání povinného subjektu nechal krajský úřad posoudit sub specie ustanovení trestního zákona o trestných činech úředních činitelů, tento odmítl. Že věci došly do spektakulární exekuční koncovky, způsobilo jenom to, že úřad nakonec udělal chybu a stal se nečinným; nebýt toho, tak pokud jsem neumřel, bezvýsledně se odvolávám dodnes.

Kdo asi udělá podobnou osudovou chybu ve sporu Čechů s moravskými patrioty v Krumlově?

Komentáře   

0 # Vážný 2010-10-11 23:12
No zajímavé bude, až Praha požádá o výkon rozhodnutí a pověří tím exekutora.

Ale je možná i vidina potyčky v rámci PČR, kde jedna část bude doprovázet exekutora a druhá proti Praze bude doprovázet správní exekuci krumlovského rozhodnutí...

Je to imho divoké, ale protože Praha chce konat tak tahá za kratší konec, a pokud se nezdrží jednání, mohl by krumlovský úřad jí obstavit účty, což by před volbami bylo moc zajímavé... Zatímco Praze nebrání MK jako držitel obrazu ale spíše Incheba (jako třetí osobě ji lze asi jen uložit pokutu, ale nikoli vymáhat exekuci obstavením majetku), a hlavně správní úřad, který není adresátem předběžného rozhodnutí soudu.(Ale tohle bych si nechal vysvětlit, zda by mohla Praha vynucovat rozhodnutí soudu proti správnímu rozhodnutí MK také exekucí na majetek...)

MK se zřejmě snaží uhrát čas, než prohlášení SE památkou bude v právní moci a pak místo MK bude blokovat převoz MK ČR, případně krajský památkový ústav, s tím že SE je kulturně svázána s MK atd.

K tomu může posložit kdejaká obstrukce, jako třeba nahlášení shromáždění a v jeho důsledku dočasný zákaz vjezdu vozidel (--> zrušitelný myslím NSS apod.)
0 # J.Potměšil 2010-10-12 14:23
Pro mě je nepochopitelné, jak mohl MÚ v M.Krumlově znovu tak rychle rozhodnout, aniž by porušil správní řád, resp. procesní pravidla. A vydávání rozhodnutí dle § 5 OZ (o nic jiného jít nemůže, byť média tvrdošíjně hovoří o předběžném opatření) za situace, kdy již rozhodl soud, resp. se min. pravomocné rozhodnutí očekává, považuji za přinejmenším nevhodné.
Třeba ale bude krumlovská kauza podnětným příspěvkem do diskuze o vhodnosti obnovy krajský úřadů, neboť smíšenýž model veřejné správy evidentně právnímu státu nesvědčí.
Jinak osobně se domnívám, byť žiji v Praze, že Praha je doslova nenažraná a i když v Pze uvidí epopej o něco více turistů než v Krumlově, měla by Epopej zůstat tam, kde je, už z úcty k obci, která o ni dosud pečovala.
0 # Jakub Moc 2010-10-12 16:36
Mimochodem, zatím marně pátrám jak po zrušujícím rozhodnutí KÚ, tak po tom jejich novém paskvilu, který vydali. Na úřední desce nic nevidím - no popravdě po ohlasech na úroveň jejich prvního výtvoru se není čemu divit.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)