Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

Blog

Přesně před rokem jsem odešel z Lucerny Wikipedie a založil si nový blog, Slepeckou hůl (tento název jsem mu ovšem dal až o pět dnů později). Od té doby jsem na blog napsal 261 článků, což spolu se 74 texty na Paragraphu představuje slušný základ k diagnose neléčitelné grafomanie.

Nuže, vzhůru do druhého roku existence, milá Holi!

Omlouvám se všem slušným diskutujícím, že jsem po několika měsících musel v důsledku řádění trolla obnovit moderování příspěvků.

Jak jsem avisoval, založil jsem nový blog, který bych chtěl pojmout odborněji, a Slepeckou hůl ponechat obecným thematům.

Jmenuje se Paragraphos a věřím, že vás svým obsahem zaujme.

Po cca půlročním fungování tohoto blogu jsem se rozhodl pro některé změny.

Blog bude především rozdělen na dvě části, na "seriosní" právnický blog a na soukromý blog, kam budu jako doposud psát o všem možném, od videa z Ještědu přes filmové upoutávky a minirecense po nostalgické vzpomínky na to, jak jsem – nešika – spravoval televisor.

Na "seriosním" blogu povolím komentáře, a to bez schvalování moderátorem, na osobním zůstanou komentáře tak jako dosud moderovány.

Po vzoru Lucerny Wikipedie jsem se odhodlal k přejmenování svého osobního blogu, a z nenápaditého TP online bude napříště Slepecká hůl. Na tento název mě přivedl jistý troll, který mne ve snaze vlichotit se do přízně Guye Peterse, vlastníka Lucerny, označil za duchovního slepce, bez jehož slepecké hole se G. P. snadno obejde.

Líbí se mi tato myšlenka a její konotace shledávám nadmíru přiléhavými: posuzováno sub specie aeternitatis, je celé lidstvo vlastně jen proměnami času procházejícím stádem duchovních slepců, kteří se pokládají za pinákl vědění a korunu všehomíra, ale ve skutečnosti nedohlédnou na špičku vlastního nosu.