Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

To výročí je sice už dávné, ale osobnost, o niž jde, byla pro mne a mé vrstevníky tak významnou, že pominout je by bylo krajně nepatřičné.

Vladislav Vančura byl pro generaci, jíž přišlo vyrůstat za normalisace, zjevením, jedním z nemnohých autorů, kteří k nám dokázali i po desetiletích promluvit tak výrazně, že nás a naše názory vposledku zformovali způsobem, o němž censoři, již Vančurovo dílo jakožto dílo komunisty prakticky bez omezení propouštěli, nemohli mít tušení. Přirozeně, že není pravda nic z toho, co se o Vančurovi v tehdejších učebnicích psalo.

Vančurovým životním thematem byla svoboda a transcendence, napětí mezi nekonečností lidské duše a omezeností prostoru, v němž je člověku dáno své sny a touhy realisovat. Pozoruhodné a minimálně v české literatuře unikátní je, že nositelem této transcendence je u Vančury jazyk: každá věta jeho textu, každá použitá metafora je zdánlivě nepatřičná a odkazuje jinam, do paralelního vesmíru nepřízemnosti, ušlechtilosti a ryzosti. V tom byl Vančura nejvíc podvratný, a i když komunističtí kritici hovořili přezíravě o formalistické autorově hře s jazykem, o zábavném efektu, jehož se mu dařilo dosahovat, my jsme dobře věděli, že je to jinak a že knihy, jejichž četba nám byla blahosklonně povolována, mají skrytou sílu podvracet každou nesvobodu, i tu naši, normalisační.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-06-09 22:05
Díky za připomenutí jednoho z nejvýznamnějších českých autorů minulého století, který skončil svůj život před nacistickou popravní četou. A pak že jste nácek jak o vás píše paní Tydlitátová :-)

Dale Cooper
0 # Anonymní 2012-06-10 20:02
Vidím, pane Coopere,
že Vaše socialistické vzdělání je pevně a hluboce zakořeněné, základní hodnocení situace a osob vždy a především, zda byl někdo pronásledován nacisty, že. Já jsem z článku vytěžil pravý opak, což je, že navzdory komunistické asociaci, V.Vančura obsahoval jiné, hlubší vlastnosti, vyšší filosoficka témata a principy, které mají s ubohou politickou ideologií pramálo společného.
Dan

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)