Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

Předesílám, že dnešní Chvála se moc nepovedla, protože úmysl vyřešit oba dále popsané problémy bez nutnosti programování a tím demonstrovat sílu linuxového CLI zde sice byl, avšak ani v jednom případě se nakonec nepodařil: omluvou mi budiž, že oba programy obsahují jen pár řádků a o žádné velké programování v nich nejde.

V souvislosti s přechodem z papírových na elektronické dokumenty jsem zjistil, že velmi často potřebuji podepsat PDF dokument svým elektronickým podpisem s kvalifikovaným certifikátem (po zavedení datových schránek to z hlediska zákona už zcela nezbytné není, ale ze setrvačnosti to dělám dál: mnohé orgány veřejné moci to ostatně i nadále vyžadují). To umí Adobe Acrobat, ovšem pokládám za zbytečně pracné pokaždé tento software kvůli podpisu spouštět. Proto jsem si napsal jednoduchý skript v Jythonu (verse Pythonu dovolující využívat javové knihovny), kterým to provedu snadno z pohodlí příkazového řádku:

[tompecina@desktop signpdf]$ ./signpdf.py 
Usage:
signpdf -k|--key keyfile [-p|--pass password] infile [outfile]
[tompecina@desktop signpdf]$ ./signpdf.py -k key.p12 -p <heslo> file.pdf
[tompecina@desktop signpdf]$

A je to.

Druhá operace, kterou často opakuji, je vyznačení data doručení, resp. u odchozí pošty data podání a doručení, elektronickým razítkem. I to místo Adobe Acrobatu, který jsem dřív používal, vyřeší několikařádkový skript v Jythonu:

[tompecina@desktop stamppdf]$ ./stamppdf.py
Usage:
stamppdf x y text infile [outfile]

Notes:
- Negative values of x/y mean offset from the right/top page margin
- Character ^ in text is replaced with a newline
[tompecina@desktop stamppdf]$ ./stamppdf.py -130 -30\
'Podáno dne: 14. 6. 2010^Doručeno dne: 14. 6. 2010' file.pdf
[tompecina@desktop stamppdf]$

Výsledek je zde.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)