Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

Milý deníčku!

Schůze našeho místního sdružení, o níž jsem psal posledně, se bohužel musela obejít bez mé přítomnosti, byla ohlášena příliš narychlo a nepodařilo se mi všechny povinnosti přesunout.

Dostal jsem z ní ovšem zápis. Na schůzi se zjevilo sedm údů včetně údu největšího (že poté hlasovalo osm údů, lze připsat nevyspělosti naší stranické administrativy, která se při sčítání tak vysokých čísel může zmýlit) a diskuse, kterou zápis věrně zachycuje, se opět točila kolem centrální these naší stranické existence, totiž že to neuvěřitelně zaostalé a tupé české obyvatelstvo si naši úžasnou, skvostnou partaj nezaslouží, nejsouc schopno nazřít, jak mimořádného daru se mu v naší podobě dostává. Myslím, milý stranický deníčku, že předseda měl při projevu kolem hlavy svatozář, to však ze zápisu jednoznačně patrno není.

Dostavivší se údstvo bylo též konfrontováno s informací, pro některé údy, mne v to včítaje, novou, že dlouhodobým cílem naší Strany je volební výsledek v intervalu 0,1–0,5 %. Co dělat, kdybychom se náhodou dostali nad tento limit, nevím, ale v dějinách stranictví v českých zemích jsou pro to precedenty: když ODA ztratila poslední voliče, kdosi z jejích funkcionářů prohlásil, že došlo k očistné stabilisaci voličské základny. Nuže, nebude-li zbytí, budeme taky své voliče očistně stabilisovat. To by neměl být velký problém, postačí poslat předsedu do televise, pokles preferencí je zaručen; jde jen o to, nepřehnat dávkování. Abys mi rozuměl, deníčku, pan předseda je rozený gentleman, nic proti němu, jen tak trochu není mediální typ.

Ale třeba se mýlím a preference by se nepodařilo srazit ani tak radikálním opatřením: vzpomeňme ostatně Bohunky Kulichové nebo Aničky Dajdou…

Pro velký úspěch se schůze bude opakovat, a tentokrát by nemělo jít o schůzi takříkajíc přepadovou, ale bylo zveřejněno i přesné datum a čas konání: 15. ledna v 16.00 hod. Utajeno zůstává toliko místo konání, což chápu: vyjednat pronájem tak velkého sálu se nedá narychlo!

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)