Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

Milý stranický deníčku!

Tak si představ, že naše Strana se opět dokázala mediálně zviditelnit! Moje hruď se dme pýchou nad takovou slávou – no posuď sám.

Že tam nic o naší Straně nevidíš? Ne, ale po kliknutí na fotografii se objeví legenda, nepřipouštějící pochybnost, že je skutečně řeč o Ní a že osoba zobrazená úplně vepředu je jejím údem, konkrétně tedy výtečným brněnským údem jménem Svatopluk Kalužík. Mimika ostatních osob na snímku naznačuje, že úd bude záhy vyveden, případně uvržen do šatlavy, ale to sílu grandiosního gesta nikterak neumenšuje.

Kromě toho ve Straně došlo k další územní reorganisaci. Nyní se členíme na čtyři městská sdružení (MS), a to MS Praha 1, MS Praha 2, MS Brno a MS Orlová; nenech se ovšem zmýlit, drahý deníčku, Praha 1 a 2 nemají nic společného s městskými částmi, jsou to dvě navzájem znepřátelená městská sdružení, která spolu vedou lítý boj o nadvládu nad Prahou a přetahují si údstvo. Kterýkoli úd může vstoupit podle své volby do MS-P1 (což je původní pražské MS) nebo MS-P2, a v případě nespokojenosti může i svobodně přestoupit. Učinil jsem tak rovněž, a tak věz, deníčku, do tebe píše úd Městského sdružení Praha 2. Jen se obávám, že vzhledem k rychlosti organisačního kvasu v naší Straně nebude mít ani toto uspořádání dlouhého trvání, a tak se záhy mohu octnout, kooptován, např. v řadách MS Vyškov nebo třeba OS Černý Vůl, které povede nesmiřitelný zápas do posledního úda proti OS Horoměřice a MS Kralupy nad Vltavou. Ale utěšuji se myšlenkou, že až stranické rozbroje utichnou, budeme o to zocelenější pro politický zápas proti nepřátelům mimo Stranu, a preference poletí nahoru – ostatně, jiným směrem to ani nejde!

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)