Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

Velmi přesný postřeh o soužití Čechů s Němci zapsal na svůj blog Jiří T. Král.

Komentáře   

0 # Starý pán 2010-09-13 19:59
Víte pane Pecino, já sice nejsem zastáncem vyhnání Němců a ani nejsem moc Čech, ale to Vaše všeobecné kálení si na hlavu mi trochu vadí. Protože když už chcete rozebírat zeširoka soužití Němců (nebo obecněji Germánů) a Čechů (respektive Slovanů na našem území), měl byste začít u Dagoberta I. Ne že by starší minulost ospravedlňovala vyhnání, ale ve Vašem podání to působí dojmem, že Francká říše a její pohrobci byli takovou nevinnou obětí krvelačných Slovanů.
0 # Vodník 2010-09-13 20:32
On ten Dagobert už tehdá dělal to, co dělá Západ dodnes: chtěl kultivovat ty zaostalé regiony a oblažit je vyššími hodnotami. Tehdy to bylo křesťanství, dnes je to demokracie. Stejná hra, stejní herci, jen jiné kulisy...
0 # Starý pán 2010-09-13 20:37
... ještě k tomu zrovna to katolické, které poslalo ke dnu Pyrenejský poloostrov (čau Peters:o))...
0 # Vodník 2010-09-13 21:17
Za Dagoberta byl Západ ještě pravoslavný, aspoň vírou, protože tyhle aggressivní expansionistické manýry na Východě moc nekultivovali - a že to bylo imperium!...
0 # Guy Peters 2010-09-13 21:51
A Východ byl katholický.
0 # Vodník 2010-09-13 22:35
Ano, v pravém smyslu toho slova, jako je doposud.
+1 # Starý pán 2010-09-14 17:38
Jsem rád, že jste se konečně domluvili. Teď ještě můžeme spekulovat o tom, jak by to vypadalo, kdyby nás obsadili muslimové z Grónska, buddhisti z Tenočtitlánu nebo afričtí vyznavači Thora.
0 # Vodník 2010-09-14 18:31
Jsem rád, že jste se konečně domluvili.
To si nejsem jist: Peters totiž pod pojmem "katholický" rozumí "současný římskokatholický", nikoli skutečný původní originální význam ve smyslu "obecný, universální".
0 # Starý pán 2010-09-14 18:54
Jo, tak jsem to myslel.
0 # Guy Peters 2010-09-14 19:11
Stejně jako Vy pod pojmem "pravoslavný" myslíte současný schismatický, nikoliv skutečný původní originální význam "pravověrný".
0 # Vodník 2010-09-15 00:15
GP: umíte řecky? A víte, že i z římskokatholických pramenů se dočtete, že pravoslavná církev je "nejstarší", ve smyslu, že má tu původní víru? Filioque, papežský primát, celibát kněží, dogma o neposkvrněném početí, odpustky, očistec - to vše jsou zcela jasně pozdější latinské doplňky, na kterých není nic pravověrného a už vůbec ne pravoslavného.
0 # Guy Peters 2010-09-15 22:58
A víte, že i z římskokatholických pramenů se dočtete, že pravoslavná církev je "nejstarší", ve smyslu, že má tu původní víru?
To je nesmysl.

Váš základní problém je, že buď Vy sám nevíte, co je pravoslavné učení, nebo to ta Vaše schismatická sekta stále mění. Podívejme se třeba na transubstanciaci. Typické "to vše jsou zcela jasně pozdější latinské doplňky, na kterých není nic pravověrného a už vůbec ne pravoslavného": " "Pravoslaví v historii nikdy neznalo slovo "přepodstatnění" (rusky presuščestvlenije)". Nicméně, od roku 1672 mluví schismatická sekta jinak: "after the consecration of the bread and the wine the bread is changed, TRANSUBSTANTIATED, transmade, and reordered, into the real body of the Lord itself, which was born in Bethlehem of the Ever-Virgin, was baptized in Jordan, suffered, was buried, rose, ascended, sitteth at the right hand of God the Father, and will come on the clouds of heaven; and the wine is transmade and TRANSUBSTANTIATED into the real blood of the Lord itself, which was poured forth for the life of the world when He hung on the cross." Takže to nikdy se "poněkud" změnilo.
0 # Tomáš Pecina 2010-09-15 23:07
Děkuji, pánové, že zde realisujete jednu z větví svého multilokálního paralelního monologu, ale nebylo by jednodušší shodnout se, že se prostě neshodnete?
0 # Vodník 2010-09-16 01:21
GP: opět googlujete bez porozumění. Pravoslaví skutečně ve své vlastní historii termín transsubstanciace neznalo - ten se tam dostal vlivem Západu a to už v r.1453 (Gennadius), pak se to opakovalo. Tento pojem ale zůstal cizí a neseděl tam stejně jako "svaté obrázky", které od 18. stol. začaly nahrazovat tradiční ikony nebo bel canto namísto tradičního zpěvu. Ostratně ten text je od nějakého anglikána, ne? Pravoslavný biskup Kallistos píše: »It is true that in the seventeenth century not only individual Orthodox writers, but Orthodox councils such as that of Jerusalem in 1672, made use of the Latin term 'transubstantiation' (in Greek, metousiosis), together with the Scholastic distinction between substance and accidents. But at the same time the Fathers of Jerusalem were careful to add that the use of these terms does not constitute an explanation of the manner of the change, since this is a mystery and must always remain incomprehensible.« Navíc Vám unikla závěrečná (a nejdůležitější) slova z toho českého odkazu: »Na závěr dodejme, že otázky eucharistie bychom se vlastně neměli dotýkat. Je to přece naprosté tajemství. Lépe by bylo mlčet. Jak ale správně řekl jeden z Otců: "Někdy jsme nuceni hovořit o těch věcech, o nichž by se mělo mlčet, protože špatnost heretiků nás k tomu nutí."«

Nevím ale o tom, že by ten termín byl někdy officiálně prohlášen za heretický. Těmi heretickými novinkami latiníků jsem mínil ty v kommentáři uvedené, nikoli transsubstanciaci.
0 # Anonymní 2010-09-22 13:37
to Starý pán (zcela nahoře): Obávám se, že to je právě myšlenkově chybný, historisující přístup. Proto také obvykle normálnější a racionálnější úsudky mívají lidé vůní historiografických foliantů nenačichlí. Ruku na srdce: co já mám dnes společného s nějakými starými Germány a Slovany, Dagoberty a pod.? Kdyby historiografické krysy nevyčenichaly různé zmínky o nich, nic bychom ani netušili. Stejně tak lidé roku 1945, i když o poznání bližší, jsou lidmi jiné doby, jiné kultury, jiného smýšlení, jsou cizí, netotožní s námi. Historisující přístup je vadný v tom, že se nás současné snaží absurdně spojovat s lidmi jinými a jejich činy, lhostejno zda s Čechy, Němci, Hotentoty. Jediné, s čím mohu respektovat jakousi kontinuitu, jsou právní instituce jako stát, obec, spolek, jejichž právní osobnost existuje bez ohledu na fluktuaci fyzických osob. Ne však s lidmi. Proto vina nějakých dávných cizích Čechů (ale ani vina jiné ode mne odlišné, přestože příbuzné, osoby (např. pradědečka) není mou vinou. Události nacistické války, šoa, let 1945-47 atd. jsou pro mně dávné historické události zcela stejnou měrou, jako třeba husitské války. - Je snad dobré je znát, abychom věděli, čeho všeho je člověk schopen a nedělali si o něm velké iluze, snažili se zabraňovat něčemu podobnému do budoucna. Ale to je všechno. Vinu a odpovědnost mohu cítit jen za své vlastní činy, howgh. Proto jsou mi tanečky "vin", "omluv" a slovíčkaření "vyhnání/odsun" k (trpkému) smíchu.
0 # gogo 2010-09-23 07:51
Já si myslím, že člověka lze za určitých podmínek spojovat s historií. A to do té míry, se kterou se s danou érou, skupinou, rodem .. sám ztotožňuje.
Jinak řečeno, nemám důvod běžnému Němci vyčítat, že mého příbuzného uvrhl do koncentráku, pokud on sám se nebude zajíkat velkolepostí třetí říše. Podobně v ostatním.
0 # Starý pán 2010-09-23 20:22
To Anonymní:
No vždyť jo. Já panu pecinovi neříkám nic jiného, než že když už chce historizovat, tak ať historizuje úplně.
0 # Tomáš Pecina 2010-09-24 22:54
Starý pane, vyhnání Němců jsem se osobně neúčastnil a žádnou osobní odpovědnost za ně necítím, ale to neznamená, že bych neměl vyžadovat odpovědnost po svém státu, jehož orgány tu hanebnost částečně iniciovaly, částečně provedly a částečně tolerovaly a pardonovaly.

Mnohé oběti dosud žijí, takže to není žádná historie, s tím na mne, prosím, nechoďte. Dokážete si představit ten pokřik, kdyby někdo v Německu začal prohlašovat za mrtvou historii – přibližně stejně starý – holokaust?
0 # Starý pán 2010-09-27 20:46
Ale pane Pecino (a pane Anonymní), mám pocit, že jste můj původní komentář vůbec nečetli, nebo ho nepochopili.
Jasně jsem v něm deklaroval, že vyhnání Němců neschvaluji. A snad jasně jsem napsal, že mi jde o Vaši generalizaci, která (i když možná neúmyslně) je ve Vašich článcích přítomna (zde třeba už v nadpise - "Češi jsou panský národ"). Nemyslím, že bych ve svém komentáři zavdal nějaké příčiny k úvaham typu, že si myslím, že vyhnání si Němci zasloužili kvůli Dagobertovi atp.
0 # Tomáš Pecina 2010-09-28 00:33
Ta generalisace ovšem není moje, možná jste vy nečetl dost dobře, co jsem napsal (včetně linků).

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)