Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

I když je technologie dálkového přenosu obrazu – facsimile neboli fax – známa již více než sto let, masového rozšíření dosáhla až v 70. letech minulého století, kdy se používané optické a elektronické technologie staly běžně dostupnými a dostatečně levnými. O 30 let později se zdá, že faxový přenos je definitivně mrtev: faxy ve svém nejnovějším modelu přestala podporovat i finská Nokia.

S nemalým překvapením jsem to zjistil, když jsem se pokusil ve své N900 upravit kontakt, u něhož jsem měl uloženo i faxové číslo. Tento typ záznamu však nejnovější smartphone od Nokie nezná, takže z něj udělal Phone (unsupported) a odmítl editovaný záznam uložit, dokud jsem typ nezměnil na jiný, telefonu známý.

Ne snad, že bych faxy využíval nějak často, za poslední rok jsem obdržel cca tři a zhruba stejný počet jsem odeslal, přesto se mi tento modernisační trend jeví poněkud ukvapeným. Faxy se dosud využívají např. pro zasílání obchodní korespondence (soudy lze o doručení faxu přesvědčit mnohem snáz než v případě e-mailu), v trestním řízení lze faxem učinit podání dokonce bez nutnosti doplnit ho v jiné formě, až do příchodu datových schránek bylo faxové podání jediným způsobem, jak stihnout podání večer v poslední den lhůty, protože o doručení e-mailu, i elektronicky podepsaného, nebylo možné získat potvrzení dříve než následující pracovní den.

Nokia je však jiného názoru a já tedy musím vyřešit problém, jak svůj faxový adresář s vůli výrobce kompatibilním způsobem zachovat.

Jen pro úplnost jsem vyzkoušel, zda Nokia odepsala faxování i v použitém chipsetu. Výsledek je zde:
[tompecina@desktop ~]$ ssh root@n900

BusyBox v1.10.2 (Debian 3:1.10.2.legal-1osso26+0m5) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

Nokia-N900-42-11:~# pnatd
at+fclass=?
0

OK

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)