Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-05-04 14:19
Velmi zajímavé video. Je velká škoda, že se na soudní projednávání trestních kauz v těchto i jiných věcech dostane tak žalosně málo veřejnosti. Občanská kontrola výkonu soudní moci je tak fakticky vyloučena. Bylo by skvělé nahrávat tato soudní jednání na video pro osvětové a vzdělávací účely. Věřím, že obvinění by s tím většinou souhlasili, ale proti by byl pravděpodobně soud.

Robert Cholenský
0 # Tomáš Pecina 2011-05-04 15:03
Věřím, že obvinění by s tím většinou souhlasili, ale proti by byl pravděpodobně soud.

Bezesporu. Proces H byl pro něj poučením.
0 # Anonymní 2011-05-04 19:47
Včera jsem byl účastníkem dalšího skandálního správního řízení PK MPSV v Hradci Králové,na nechvalně proslulém detašovaném "pracovišti" PK MPSV,kde je vedoucím proslulý podvodník,lhář a tyran "MUDr".Vladimír Mlčoch,který se už dostal i na obrazovku Čt v květnu 2009.
Protože mám s tímto podvodníkem zkušenosti,kdy mimo jiné i audiozáznam potvrdil jeho podvody a lži ze správního řízení v březnu 2009 a skandálně lživý "znalecký" posudek,pod které se tehdejší předsedkyně PK MUDr.Miroslava Vaculíková raději ani nepodepsala(dnes už tam ani nepracuje!),předem jsem elektronicky i osobním podáním avizoval pořízení audiozáznamu ze správního řízení.
31.10. 2010 mně končila platnost výhod ZTP,v polovině srpna jsem s dostatečným předstihem požádal o prodloužení výhod ZTP,v prosinci!(doručeno 9.12. 2010) vedoucí LPS OSSZ v Semilech soudružka Vavřinová mojí žádost zamítla,přestože musím jezdit pravidelně do Prahy na infuse,kontroly,vyšetření a mám opakovaně potvrzené nutné operace obou kolenních kloubů!I tato nechvalně proslulá soudružka zfalšovala protokol z posudkového řízení z 20.8. 2008.1.2. 2008 mně ukončila PN,vykradla zdravotní dokumentaci a zamítla mně poskytnutí nutné lékařské péče a vyšetření,přestože byl bezprostředně ohrožen můj život!
První odvolací správní řízení mělo proběhnout už 25.1. 2011,ovšem když jsem si s sebou přivedl zákonného zástupce a oznámili jsme pořízení audiozáznamů,což jsem taktéž předem písemně i osobním podáním sdělil a nikdo nic nenamítal,tak po cca 2 a půl hodinách obstrukcí zástupce vedoucího PK MPSV v Hradci Králové MUDr.Marian Parák správní řízení i přes můj opakovaný nesouhlas ukončil,pro moji údajnou podjatost,což je samozřejmě nesmysl!!!
Před jednáním 3.5. 2011 mně bylo písemně sděleno,že předsedou komise bude nechvalně proslulý chrudimský hrobník,morální i duševní mrzák "MUDr".Jan Lukeš,který už byl také hvězdou Čt,a nebude mně povoleno pořízení audiozáznamu ze správního posudkového řízení,které bude mít nepochybně i velký vliv na můj soudní spor s ČSSZ o PID od 16.2. 2008!!!Já jsem toto elektronickým i osobním podáním odmítl a vznesl dotaz na profesní i občanskou minulost nechvalně proslulého předsedy "MUDr".Jana Lukeše,abych se mohl k jeho osobě vyjádřit a případně vznést i námitku.Nebylo mně opět odpovězeno.
V den opakovaného odvolacího řízení PK MPSV v Hradci Králové 3.5. 2011,kam jsem se tentokrát dostavil sám,jsem oznámil pořízen zvukového záznamu, vznesl opakovaně otázky,na které jsem nedostal odpovědi a námitku podjatosti,přesto se pokračovalo ve správním řízení!Tajemnice Ivanka Pavlíková řádně neprotokolovala,resp.protokolovala jen to,co chtěl "MUDr".Jan Lukeš.Když jsem nesouhlasil,tak jsem byl předsedou PK Janem Lukešem neustále zastrašován ukončením správního řízení pro moje nevhodné chování,obstrukce a pokutou 50 000Kč!Když jsem tyto skutečnosti dopsal vlastní rukou do protokolu a požadoval originál,který bych si s sebou odnesl,byl jsem tímto všehoschopným psychopatem Janem Lukešem fyzicky napaden a vyhrožoval mi,že na mě zavolá policii a ta mne "zkrotí".Takže jsem nakonec byl rád,že jsem odešel s kopií a nezraněn!!!
S tímto zločinným státem a jeho justiční mafií jsem ve sporu za svá nezpochybnitelná práva od roku 2007,resort MPSV a justice ČR se svými podvody,průtahy,krádežemi,pozměňováním a falšováním dokumentů podílí na mém soudním sporu se zaměstnavatelem ONTEX,včetně politiků mafiánského Libereckého kraje,jejich rodin i všech ministrů "kompetentních" resortů od roku 2008!!!
Takže kde jsou ty cca 3 miliony komunistů a estébáků?No přeci se svými potomky ve službách zločinného státu(vláda,státní správa,policie,justice),který služby morálních,ale i duševních mrzáků potřebuje jako sůl!!!V mých sporech jsou všichni soudci a "znalci" komunisté a estébáci.Je jenom na nás slušných lidech,jak dlouho se od těchto bezpáteřních podvodníků a zlodějů necháme terorizovat!?
Josef Langhammer
0 # Guy Peters 2011-05-07 11:07
Jak to chodilo za první republiky: „Správní aparát státní je reakčnější než za Bacha v Rakousku. Pro policii stává se bezpečnostní služba něčím vedlejším. Hlavním oborem působnosti československé policie, značně rozmnožené proti počtu za Rakouska, je služba politická, neznající ústavou zaručené osobní svobody. Neexistuje pro ni také neporušitelné právo domovní. Listovní tajemství je luxus trpěný jen některým občanům. Policie je v Československé republice všemohoucí. Má černé kabinety, čte i soukromé dopisy, špehuje, koho se jí namane, udává a připravuje procesy na každého, kdo je vládnoucímu režimu nepohodlný. (Souhlas komunistických poslanců.) Při tom jsou její pracovní metody velice často hrubé, ba až provokativní. Špionážních kanceláří je v Československé republice celá spousta, čímž jedině vysvětlí se vzájemná jejich konkurence a zprávy psané po vzoru romantického líčení detektivek Cliftonových. Ministerstvo zahraničí spolu s ministerstvem vnitra mají ve špehování nepohodlných primát a jejich zpravodajská oddělení jsou řízena výtečníky v oboru detektivním a la Hájek a Hajšman. (Výkřiky posl. Muny.) A kam dovedou takoví výtečníci zaběhnouti, ukázal nejlépe plán vypočtený na zničení naší komunistické strany s připravovanými procesy pro atentát na presidenta Masaryka a špionáž pro Sovětské Rusko. Menších "bot" takového druhu má zdejší republikánská policie plné sklady. Kriminální policie s jejím způsobem chytání t. zv. nebezpečných lidí a vynucování jejich přiznání, je kapitola sama pro sebe, jež se liší od středověkého práva útrpného jenom svou rafinovaností a surovostí. (Tak jest!)“
0 # Václav 2011-05-08 01:31
Dnes jsem se dozvěděl, že jsem pro www.tydlifidli.tk důvodem, proč nevolit KDU-ČSL. Holt jsem si dovolil opravdu moc, počínaje požadavkem, aby právní stát byl i pro hnusnomyšlenkáře, přes kritiku některých Romů, etnických Židů, pirátů, ekologistů a jí samotné, až k přirovnání islámské propagandy k té nacistické.

Vím, že by si ta baba moc přála, aby všichni lidé dodržovali přísnou autocenzuru, protože fyzické násilí ona odmítá. Ale pro mě je pravda víc, než touha splnit přání podobných lidí ...
0 # Anonymní 2016-10-28 22:45
Pani soudružka Žtňanská www.youtube.com/watch?v=F_LKckvqWEs

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)