Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

Ne, ne a ne, prostě říkám ne! Na Renčův film Lída Baarová do kina nepůjdu, ledaže by mne snad o doprovod požádala některá sličná čtenářka mého blogu (dodávám, že můj blog žádné sličné čtenářky nemá, a i kdyby měl, je pravděpodobné zhruba jako vítězství Balbínovců v příštích volbách, že by některá z nich nutkavě pocítila onu shora artikulovanou potřebu býti právě mnou do biografu doprovozena, pročež přípustka zůstaniž ryze hypothetickou).

Film neviděv, nemohu o něm podat zprávu formou řádné recense, pro niž by stejně bylo místo spíše na mém sousedním blogu, ale mohu se rozčílit jaksi neadresně, nad tím, jak bylo s Baarovou zacházeno, připojuje doušku, že shledávám pozoruhodnou paralelu mezi osudem jejím a tím, co postihlo Adolfa knížete Schwarzenberga, vévodu krumlovského a posledního majitele hlubockého panství.

Budiž předesláno, že v této zemi žilo před válkou jen málo lidí, kteří by byli nacisty nenáviděni tak jako právě Schwarzenberg a kteří by své názory dávali tak nepokrytě najevo. Jak podrobněji pojednáno např. na stránkách www.lexschwarzenberg.cz, když Hitler slavil své vítězství ve Vídni, nařídil [Schwarzenberg] všem svým domům, včetně prominentního Schwarzenberského paláce v centru Vídně, vyvěsit černé vlajky. Když nacisté zakázali vstup Židům do všech parků, poprvé v historii otevřel veřejnosti velké parky kolem Schwarzenberského paláce s nápisem znějícím: Zde jsou Židé vítáni.

Přesto, ani ne dva roky po návratu z amerického exilu, kam se Adolf Schwarzenberg musel uchýlit (a odkud podporoval mj. Benešovu londýnskou vládu), musel se v důvodové zprávě k zákonu o konfiskaci svého panství (lex Schwarzenberg) dočíst:

Převodu podrobený majetek jihočeských Schwarzenbergů představuje svojí rozlohou tak ohromný komplex nemovitostí, že se všeobecně pociťuje potřeba vyřešiti vlastnické poměry k této majetkové podstatě způsobem, který by odpovídal novému duchu hospodářské a sociální struktury Československé republiky. Nelze proto připustiti, aby vlastnictví tak nesmírného nemovitého majetku zůstalo i nadále soustředěno v rukách jednotlivce, a to tím spíše, že postup správy tohoto panství v minulosti není právě nejlepší zárukou, že by majetek byl v budoucnosti veden výlučně a jednoznačně v duchu českém, když ani v osobách vlastníků není beze všech pochyb prokázána naprostá a ryzí česká jejich národnost. Dr. Adolf Schwarzenberg byl při sčítání lidu v r. 1930 – patrně svým zaměstnancem – hlášen jako osoba nepřítomná, národnosti německé. Ve sboru vedoucích úředníků jeho panství byli po celou dobu prvé republiky vynikající měrou zastoupeni vždy také úředníci národnosti německé, naposled mimo jiné na př. dva [z] pěti ústředních ředitelů.

Nacistu si z knížete arci stateční Češi udělat netroufli, ale stačilo, že byl, kýmsi třetím, nahlášen jako Němec, a zaměstnával na svém panství – jež leželo převážnou měrou v Sudetech! – nejen české, ale rovněž německé správce. Víc nebylo potřeba, čeští nacisté prokázali, že si s těmi německými nemají věru co vyčítat.

Baarová antinacistkou nikdy nebyla, ovšem vztah ke Goebbelsovi musela ukončit a Německo, kde natáčela, opustit ještě před okupací, načež po větší část války žila a pracovala v Itálii. Nic z toho, co natočila, nebylo propagací nacionálně socialistické ideologie, což se arci nedá říct o dílech takových velikánů předválečné, válečné i poválečné kinematografie, jako byl Zdeněk Štěpánek. Udělala jedinou chybu: nedokázala se dostatečně rychle přihlásit ke komunistické ideologii a zapojit do budování lepší, benešovsko-gottwaldovské budoucnosti Československa jako sovětského vasala.

Prostě, na tenhle film já nepůjdu, tuhle hloupou hru na zapomínání s nikým hrát nemíním.

Aktualisováno.
Opravil jsem faktickou nepřesnost: v koncentračním táboře nebyl Adolf, ale jeho bratr Jindřich. I jeho majetek – orlické panství – byl arci komunisty zabaven.

Komentáře   

0 # David Schmidt 2016-01-28 06:34
Já si pustil (několikrát) Pád Třetí říše a tím je pro mě téma Göbblesovy rodiny nějak vyčerpáno.
0 # Erkyl 2016-01-28 07:48
Skvělá rada. Pokud se napříště budu chtít dozvědět něco z historie, pustím si film. Nejlépe americký.
0 # Anonymní 2016-01-28 08:26
skvely komentar. hlavne si nezabudnut rypnut do ameriky, bez toho by to neslo.
0 # Báša 2016-01-28 09:01
Je těžký nerejpat. Zkuste si z netu stáhnout pár dílů seriálu Manhattan, abyste viděl jak se přepisuje historie.
0 # Anonymní 2016-01-28 09:58
Zkuste si z netu stáhnout pár dílů seriálu Manhattan, abyste viděl jak se přepisuje historie

na toto zistenie nie je potrebne stracat cas sledovanim serialu
0 # gogo 2016-01-28 08:12
Na film se taky nechystám, ba se mu hodlám vyhýbat. Nicméně nevylučuji, že až půjde v TV, že si kousek na zkoušku pustím. Předpokládám, že to bude podobná ptákovina jako byl např. Habermannův mlýn. Doma je ale situace o mnoho snazší, TV má vypínač a dům více místností.
Nabízí se ale otázka, zda vůbec chodíte do kina, když máte na film požadavky historické věrohodnosti (o dodržování fyzikálních zákonů nemluvě). Mám obavy, že s takovým přístupem budete muset vyloučit většinu filmů s námětem, o kterém aspoň cosi vzdáleně víte.. tedy při vašem záběru to bude 99 procent světové filmové produkce.
0 # Anonymní 2016-01-28 08:27
som si isty, ze aj keby sa vynechalo 99,9% filmov stale by ich zostavali stovky na zhliadnutie.
0 # Anonymní 2016-01-28 19:34
Lex Schwarzenberk ale neměl s národností majitele nic společného. Šlo o dokončení pozemkové reformy a s ohledem na vzájemnou provázanost panství nebyly obecné zákony o pozemkových reformách vhodné. Snažit se tomu dodat nějaký osobní rozměr ožebračení hrdinných Schwarzenberků je mírně řečeno zavádějící. Je to asi v takovém poměru jako privatizace prádelny a Škodovky.
0 # Tomáš Pecina 2016-01-28 19:48
Důvodová zpráva říká něco jiného.
0 # Anonymní 2016-01-28 22:12
Můžete uvést nějaké věrohodné zdroje pro tvrzení, že "když Hitler slavil své vítězství ve Vídni, nařídil [Schwarzenberg] všem svým domům, včetně prominentního Schwarzenberského paláce v centru Vídně, vyvěsit černé vlajky. Když nacisté zakázali vstup Židům do všech parků, poprvé v historii otevřel veřejnosti velké parky kolem Schwarzenberského paláce s nápisem znějícím: "Zde jsou Židé vítáni""?

Domnívám se, že je to výmysl.
0 # Tomáš Pecina 2016-01-28 22:20
To je vaše právo. Není to arci v rozporu s ostatními fakty, která o A. Schwarzenbergovi vím, naopak jim to zcela odpovídá.
0 # Anonymní 2016-01-28 22:33
A. Schwarzenberg byl silně antinacisticky založen, nevěřím ale, že by dělal tak nesmylně opovážlivé činy jako umisťování nápisů "Židé jsou zde vítáni" v nacistické Vídni nebo vyvěšování černých vlajek při Hitlerově návštěvě. Neexistuje pro to jediný doklad, kromě tvrzení v pamětech J. E. Schwarzenberga. Paměti jak známo, jsou tím nejméně spolehlivým pramenem...

Viz také dokumenty uvedené zde:
www.lexschwarzenberg.cz/documents/

Zejména dopis z 14. listopadu 1941, který shrnuje všechny možné Schwarzenbergovy "deutschfeindliche" činy, včetně úplných drobností. Nic z výše uvedeného se tam nezmiňuje. Pokud by něco takového udělal, bylo to zmíněno na prvním místě.
0 # Tomáš Pecina 2016-01-28 23:26
To je sice zajímavé čtení, ale o chování AS v Rakousku se tam mnoho nepíše. Účelem bylo prokázat, že jeho Einstellung je deutschfeindlich a tschechenfreundlich, nikoli judenfreundlich. Chcete-li zjistit více, zkuste se dotázat na tom webu, kterými prameny toto své tvrzení dokládají; jistě vám odpovědí. Já k tomu víc nevím.
0 # Leo Tydlitát 2016-01-28 23:59
Též nevěřím. Šlechta jedná VŽDY v souladu s „tajnými“ spolky (zednáři) a vysokou politikou. Proto zcela živě vidím Adolfa Schwarzenberga hajlovat s arci úplně stejným zápalem, jako Karla Schwarzenberga havlovat.
0 # Leo Tydlitát 2016-01-29 00:08
Přičemž to samozřejmě do určitého období (obrat války v Rusku?).

Nepochybuji o tom, že od určitého období Adolf Schwarzenberg zase zachraňoval Židy a volil KSČ.

A ještě později, v rámci polistopadového bontonu, zachraňoval Židy a NEvolil KSČ.

To vám přeci potvrdí každý režimní historik :)
hedvicek.blog.cz/.../...
0 # Tomáš Pecina 2016-01-29 01:07
Ach tak. A do toho koncentráku se dostal patrně proto, že hajloval příliš ostentativně, že?
0 # Leo Tydlitát 2016-01-29 01:41
Nebyl by první, ani poslední.

(P. S.: dále se k thematu nebudu vyjadřovati, neb nemám zevrubně načteny schwarzenberkské anály, a nehodlám tak činiti ani se dvěma sličnými protinacistickými sudetoněmeckými čtenářkami po svém boku.)
0 # Anonymní 2016-01-29 08:43
"Šlechta jedná VŽDY v souladu s „tajnými“ spolky (zednáři) a vysokou politikou. Proto zcela živě vidím Adolfa Schwarzenberga hajlovat s arci úplně stejným zápalem, jako Karla Schwarzenberga havlovat."

Chemtrails nebudou? :D :D :D
0 # gogo 2016-01-29 14:01
Chemtrails jsou v řešení v rukách nejpovolanějších!
www.facebook.com/.../602945326510203
0 # Leo Tydlitát 2016-01-28 23:47
Nechme stranou soudruha Černohorského.

Myslíte, že prominentnímu nacistovi by (nacisté) nedovolili, aby si nadával Hitlerovi a vítal Židy kde se dá (a pořídil o tom úřední zápis), pokud by mu to v časech příštích mělo být k (majetkovému) prospěchu? Nedomnívám se.

Ano, jsou to všechno pouze hloupé hry, správně jste to napsal…
0 # Anonymní 2016-01-29 01:28
Proste slechtic. A jeste s nemecky znejicim jmenem? A navic bohaty?? ? Tak to i kdyby trakare mely padatproste bude vinen.. z cehokoliv je potreba!
:-)
0 # Tomáš Pecina 2016-01-29 02:03
Přesně tak. Němci mu vyčítali, že Beneše přijal i se snídaní a Hitlera nejel do Krumlova ani pozdravit, a Češi, že měl ve vedení panství i Němce.

Stále více jsem přesvědčen, že tento národ si svůj osud zaslouží.
0 # Leo Tydlitát 2016-01-29 04:18
Věru nelehká volba, vybrat z těch šlechtických protihitlerovskoněmeckých a protikomunistickočeských vrtochů, jenž jsou, co se týče podstatnosti a hodnověrnosti, oba na stejné úrovni.

Ještě že pár týdnů po válce to, v odgermanisovávané ČSR, vypadalo mnohem jasněji, zhruba tak jasně, jak to dnes – byť zrcadlově převrácené – vidí někteří revisionisté, kteří si svůj osud oběma hlavními stranami opomíjených napravovačů historických křivd rovněž zaslouží.
0 # Anonymní 2016-01-29 13:49
Tomáš Pecina: Ten člověk nebyl ve skutečnosti persekuován protože by byl Němec, ani protože Němce zaměstnával. To jsou jen záminky. Důvod byl, že jeho existence nevyhovovala komunistickému (socialistickému) světonázoru!

Dělat z toho utrpení Němců je poněkud demagogické, jakoby vytrhávání z kontextu(-ů). Stejně a ze stejných příčin trpěli i Češi (kupř. část mé rodiny.)
0 # Anonymní 2016-01-29 18:50

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)