Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

Začátek je dost nudný, ale poté se debata rozběhne a pánové skončili bezmála fackovacím finále, jak jest arci dobrou tradicí českého diskusního demokratismu.

Hlavní themata: Rakousko-Uhersko, první čs. republika, nacismus v. komunismus, Dělnická strana, evropská integrace.

Komentáře   

0 # krystlik 2013-05-22 11:30
Proč se čekalo s "bezmála fackováním" na konec? Hned po prvním stanovisku Jedličky o tom, že Rakousko-Uhersko byla totalita (2:18), měl dostat mokrým hadrem přes hubu.
0 # krystlik 2013-05-22 11:32
Ostatně ani pan Šinágl svým konstatováním v entrée, že EU má totalitní prvky se zrovna nevyznamenal.
0 # krystlik 2013-05-22 12:07
Nejpozději do 20 minut měl být Jedlička za ty jeho hloupé bláboly, prozrazující, že o probelmatice nic neví, na lopatkách.
0 # Ema 2013-05-23 12:03
Ad T. Krystlík, 11.30 - "Hned po prvním stanovisku Jedličky o tom, že Rakousko-Uhersko byla totalita...".

Ľutujem, že pri našej poslednej výmene názorov sa mi nepodarilo uverejniť komentár k Vášmu príspevku o Trans/Cislithánii (už ich tam bolo 135 - domnievam sa, že dôvodom tentoraz neboli moje úbohé "computer skills", ale maximálny počet uverejnených príspevkov).

1) Nedomnievam sa, že Zalitavsko bolo až také žúžo v oblasti demokracie (voľby nie tajné, no verejné, ani nie do 10 rokov po Rak.-Uh. vyrovnaní zatvorenie slov. gymnázií, Apponyiho zákony...). Som ochotná neprotestovať, ak budete demokratický systém vzťahovať na rakúsku časť mocnárstva. IMHO, Uhry boli o niečom inom.A spokojne zmeňte moje a.k.a. z "nemcožrútky" na "maďarožrútku". Prežijem.

2) Aký dôvod ste mali, keďže ste A. Hlinku uviedli medzi slov. politikmi, ktorých si vážite, ak už aj v tom Uhorsku panovala taká veľká demokracia?

3) Poteší ma, ak v niektorom z nasledujúcich spotoch/príspevkoch sa bude písať o čechoslovakistoch, vrátane M.R. Šafárikovi. Nebol medzi Vami uvádzanými slov. politikmi, ktorých uznávate.
0 # krystlik 2013-05-23 17:37
Emě:

1. Sčítání lidu v Translajtánii v roce 1900 ukázalo, že přes osmdesát procent obyvatelstva nemaďarské národnosti nerozumí maďarsky. V roce 1905 se nevyučovala maďarština jako předmět téměř na polovině základních (lidových) škol v celém Uhersku. Apponyiho školský zákon začal platit v roce 1907. V něm mj. stálo: „Jakmile dosáhne počet maďarských žáků ve smíšené třídě dvaceti procent, potom je škola povinna zabezpečit pro tyto děti vyučování v maďarštíně. Jestliže počet maďarsky hovořících žáků dosáhne poloviny, je maďarština povinná pro všechny. Ovšem ředitel může zabezpečit pro nemaďarské děti vyučování v mateřském jazyce“. Hergot, to je útisk jako řemen!

2. Andrej Hlinka byl čestný a statečný člověk.

3. Štefánik nebyl realista, byl to snílek.
0 # Ema 2013-05-24 11:58
Ja mám zase iné fakto-údaje po rak.-uh. vyrovnaní (1867):

A) v r. 1868 šup-šup prijatie nového zákona - maďarčina sa stáva štátnym/úradným jazykom s určitými výnimkami; odôvodnenie - kultúrne zaostalé národy Uhorska tak môžu o.i. čerpať z vyššej maďarskej kultúry (ľaľa ho - nový progresívny spôsob rozvíjania kultúry nemaďarských národov);
B) v rr. 74-75 zrušenie slov. gymnázií i Matice slovenskej (Vaša reakcia - nula bodov);
C/ nemožnosť zriadiť všeobecnú strednú školu (o odbornej škoda hovoriť) s vyučovacím jazykom slovenským - lebo medveď; naprosto demokratické opatrenie, či?
D) ak bol A. Hlinka "čestným a statečným člověkem", prečo mal do čerta výhrady k demokratickej streľbe do neozbrojených ľudí v Černovej?
E) radšej sa nepýtam na súvislosť medzi uhorsky uplatňovanou národnostnou demokraciou a počtom vysokých škôl na území Felvidéku k októbru 1918.
0 # krystlik 2013-05-24 19:14
Emě: Úřední jazyky až do konce WW I určovali v Translajtánii župani. Jednacím jazykem uherského parlamentu byla do 1844 latina, pak němčina, pak od roku 1868 maďarština. Ostatní jsou národovecké bláboly. Školy zřizovaly různé spolky, zejména církve - do vyučovacího jazyka a do vyučování maďarštiny jim do roku 1907 nesměl nikdo kecat. To mohl uherský stát činit ve svých školách a těch bylo minimum.
0 # Anonymní 2013-05-25 18:35
ad Krystlik:

Takže uznáváte, že úředním jazykem byla maďarština, gut.

K tomu bodu B) nic nemáte? Fakt by mě zajímalo, jak to zdůvodníte, stalo se to nebo ne?

P.S.
Líbí se mi, jak si vybíráte jen to, na co umíte odpovědět a co Vám zapadá do Vašeho antinárodoveckého světonázoru.
0 # krystlik 2013-05-26 00:13
Anymnímu 18:35: Nerozumíte českému textu. Jestliže je nějaký jazyk jednacím v uherském parlamentu, neznamená to, že je v Uhersku úřední! Jak to bylo s onou maďarizací, když podle maďarského zákona z roku 1924 se mohl stát státním úředníkem v oblastech s cizojazyčnou měnšinou i člověk, který nedovedl maďarsky?

Slovenská gymnázia rušili v 19. století zřizovatelé, tedy nikoliv uherský stát. ten do toho neměl co mluvit. Do roku 1907 ani do vyučovacího jazyka.

Jen nemyslící Čech jako Vy může mít takové námitky.

0 # Anonymní 2013-05-26 08:58
A v ČSSR mohl na vysokou každý, kdo chtěl.
0 # krystlik 2013-05-26 12:32
Anonymnímu, 8:58: Nemohl. Záleželo na oboru a období. Obecně platilo, že na technické směry bylo snadnější se dostat. Uvolňování začalo rokem 1961 (konec doporučení uličních výborů ke studiu), na některé fakulty bylo i pak obtížné se dostat bez kádrových předpokladů: filozofickou, právnickou fakultu UK, AVU, DAMU, FAMU.

Tuhý režim nastal po partajních prověrkách 1970, dokončení netechnických fakult bylo podmíněno stanoviskem studenta k sovětské invazi do CS a složením státní zkoušky z marx-leninské filozofie a dějin KSČ a MDH. Od studentů technických fakult se nic takového nevyžadovalo, ale vůči ročníkům končícím v roce 1972 a později už byl vyvíjen enormní tlak na členství v SSM.
0 # Anonymní 2013-05-26 19:35
No vidíte, a teď analogicky aplikujte na situaci v Horních Uhrách.

Btw. jaká je Vaše teorie, proč byla ta gymnázia zavřena, samo od sebe? Nejsem historik, ale všude se píše, že za to mohly příslušní aktivní župani a zmanipulovaná vyšetřování, která skončila zabráním majetku příslušných gymnázií.

A Matica slovenská se taky samozavřela? (Wiki - vím, zmanipulovaný to zdroj zlých Slováků tvrdí: The then Hungarian minister of the interior Kálmán Tisza had Matica abolished by force – by the decree No. 125 of April 6, 1875 and confiscation of its property (consisting exclusively of donations) in favour of the state. The official reasons given were that Matica was "against the government" and "anti-patriotic" – statements for which there was not the least evidence. The confiscated property went to support the process of enforced Magyarisation (e.g. foundation of the Magyarisation organisation FMKE). When interpellated by a Serbian member of the Diet (there were no Slovak deputies in the Diet) why Matica's property was not returned to the Slovaks, the then prime minister Kálmán Tisza answered that he did not know of a Slovak nation.)
0 # krystlik 2013-05-26 20:05
Matice slovenská je jiná záležitost než gymnázia. Je jasné, že jazykoví Maďaři mohli ovlivňovat zřizovatele gymnázií, ne však uherský stát! Zvykněte si laskavě na myšlenku, že silnější kultura nepodlehne slabší.

Jinou situací byla čechizace "zněmčených území" mezi válkami čs. státem a násilnými prostředky.
0 # krystlik 2013-05-26 20:07
Kvůli jednoznačnosti: ...neovlivňoval je však maďarský stát!
0 # Anonymní 2013-05-26 22:00
"Zvykněte si laskavě na myšlenku, že silnější kultura nepodlehne slabší."

Gut, a teď, ať si na to zvyknou sudetští Němci.:)

"Je jasné, že jazykoví Maďaři mohli ovlivňovat zřizovatele gymnázií, ne však uherský stát!"

Jasné, něco jako, že divoký odsun nepodporovala ČSR, pouze jazykový Češi.

Zajímavé, jak máte jiná kritéria při obraně sudetských Němců (kde s Vámi v mnohém souhlasím), a pak, když dojde na Slováky, objeví se nějaká maďarofilní zášť.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2013-05-27 11:27
Anonymnímu 22:00:

Typická reakce primitivního Čecha.

Divoký odsun byl řízen čs. vládou (MV a MNO telefonickými a ústními příkazy, aby nebyly důkazy) a vydáván za mstu českého lidu. To už je alespoň sedm let známo, prokázali to Tomáš Staněk a Adrian von Arburg svou studii v Současných dějinách.

Sudetoněmci jsou kulturně Němci - chcete snad tvrdit, že německá kultura je slabší než česká? Nemůže být! Přes Němce jako první postupovala evropská civilizace ze svých center, Češi ztratili minimálně jedno století vývoje vydupáváním svého nefunkčního jazyka ze země.
0 # Anonymní 2013-05-22 16:13
Ohledně EU dostal Šinágl na prdel, ohledně Němců a celkově historie zase naopak. Holt se ukázalo, co je čí obor :-)

-es-
0 # Anonymní 2013-05-22 17:46
Pan VJ chce co nejvíc omezit moc politiků a dát ji obyčejným lidem. Skvělý plán, vyžaduje podle mne 'jen' aby se ti obyčejní lidé aktivně zapojili do veřejného života. Jak toho dosáhnout JV bohužel nevysvětlil. Pan JŠ konstatuje, že velká část českého národa je zblblá (on sám naštěstí před pěti lety prohlédl). Ale jak nám jeho hodnocení pomůže z bryndy jsme se nedozvěděli. Nicméně jsem si diskurs se zájmem poslechl a líbilo se mi, že se k sobě pánové chovali slušně.
Karel H
0 # Anonymní 2013-05-22 19:28
Musím konstatovat, že pan Vít Jedlička je ve svém smýšlení ne zcela na výši. Nevím kdo to je, ale z diskursu jasně plyne, že nepochopil zásadní myšlenku EU.
0 # Anonymní 2013-05-23 10:18
0 # tkrystlik@yahoo.de 2013-05-23 10:39
Navíc se pan Jedlička mylně dovolává spříseženeckého politického systému, který nelze v Česku aplikovat. Tedy teoreticky ano, prakticky ne. Představte si, že prakticky o všem by rozhodovaly obce a platily sociální dávky svým potřebným a jen absolutní minimum pravomocí by delegovaly vyššímu správnímu celku a federaci.
0 # Ema 2013-05-23 11:29
1) Je mi záhadou, že prečo akurát títo 2 páni diskutovali na uvedené témy. Kto ich vybral/nahovoril, ako k tomu došlo? Naviac postrádam koniec/ukončenie debaty.
2) Obaja páni pôsobili dojmom jeden čihý, druhý hota:
a/ mea culpa,no netuším, kto je p. Jedlička - ten by sa mohol viac venovať doštudovaniu obdobia 1. ČSR, protektorátu a následných udalostí, a zároveň menej skákaniu "do huby" svojmu spoludiskutérovi;
3) p. Šinágl mohol dať odpoveď na otázku - prečo sa Švajc (a nielen on) nepridal k myšlienke vytvorenia silnej Európy. V tých krajinách už vopred anticipovali, že "myšlienka dobrá, prevedenie zrejme nebude až tak bezchybné"? Abo prečo podľa neho tieto krajiny nepristúpili?
0 # krystlik 2013-05-23 19:58
Emě:
3. Norsko není v EU kvůli rybolovu, CH kvůli své nezávislosti, alespoň si to Švýcaři myslí. Jenže do max. 7-8 let se připojí CH k EU a do 10 let vymění frank na euro. Už svázali v podstatě pevně kurs SFrc s €, což je začátek konce vlastní měny.
0 # Miroslav Hylš 2013-05-24 15:08
Pokud tady EU ještě bude, při současném tempu sebedestrukce.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)