Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

Guy Peters zveřejnil svůj postoj ke štěpným otázkám soudobého konservativismu a liberalismu. Činím totéž:

GP: 1. Diskriminace. Je třeba hlasitě říci, že jakákoliv diskriminace je fuj.

Ač se mnozí pokoušejí to zakrýt, diskriminace je jednou z ústředních, klíčových konservativních hodnot. K diskriminace je však nutno přistupovat "diskriminačně", je třeba vážit a rozlišovat, kdy je nespravedlivá, iracionální a společnosti škodí, a kdy je naopak prospěšná a motivující.

GP: 2. Lisabonská smlouva. EU se musí více integrovat, stávající struktura je ne zcela funkční. Cílem je federace po vzoru USA.

Chybné rozšíření EU o členské země z východoevropské periferie – včetně České republiky – postavilo Unii před neřešitelný úkol sjednotit příliš divergentní zájmy. Trvám na svém "NE" v referendu a stále silněji se obávám, že Evropská unie tímto neuváženým krokem podepsala vlastní rozsudek smrti.

Jsem eurofederalista, který si však uvědomuje, že jakkoli by byla evropská federace žádoucí, v tuto chvíli je už mimo horizont dosažitelného.

GP: 3. Potraty. Právo na potraty je lidské právo. Žena musí mít právo o svém těle rozhodovat sama.

Plod není součástí ženina těla, má svá vlastní práva. Žena nemá právo na potrat, není-li to nezbytně nutné pro zachování jejího života nebo zdraví.

GP: 4. Euthanasie. Právo na sebevraždu je součástí lidské důstojnosti.

Nemám jasný názor, sebevražda je jistě osobním rozhodnutím, na které má každý právo; jinou otázkou je, zda smíme nutit druhého, aby této sebevraždě asistoval.

GP: 5. Homosexuální manželství nikomu neškodí a gayům a lesbám prospívá.

Registrované partnerství nikdy nebude manželstvím, nemělo by tak být nazýváno, ale nikomu a ničemu nevadí, takže jsem pro jeho zachování.

GP: 6. Americká zahraniční politika. V současné době je problematická, přesto nelze nevidět, že jejím cílem je posílení svobody ve světě.

Cílem americké zahraniční politiky je prospěch Spojených států a bylo by znepokojivé, kdyby tomu bylo jinak. České národní zájmy nejsou ani zdaleka totožné s americkými, přesto je tu taková míra koincidence, že odůvodňuje mj. souhlas s instalací amerických vojenských zařízení na českém území.

Komentáře   

0 # Vodník 2008-10-19 13:14
Já jsem na Petersovy body reagoval na jeho blogu. V něčem se s Tebou shodnu, v něčem rozhodně nikoli.
0 # Tomáš Pecina 2008-10-19 14:10
Rodina může vzniknout i v případě homosexuálního páru, pokud adoptuje dítě. Jak bys to chtěl nazvat?
0 # Jan Vaněk jr. 2008-10-20 14:45
Nanejvýš pozoruhodné.

Ad 4 - on snad někdo je, nebo hrozí, že bude nucen? (Ostatně, nemohl byste zprcovat na Iuridictum Výhrada svědomí? Mám v tom dost hokej, i když jsem teď našel na Wikipedii - od Cinika! - odkud jsem se zhruba poučil.)
0 # Tomáš Pecina 2008-10-20 14:58
To bylo míněno poněkud jinak, ne jako mocenské donucení, ale vůle nemocného (sebevraha).
0 # Tomáš Pecina 2008-10-20 15:10
Výhradu svědomí napíšu, i když to není tak obecný pojem, jak Cinik tvrdí.
0 # Jan Vaněk jr. 2008-10-20 15:22
Pak vám nejen nerozumím, ale obávám se, že jste formuloval nedobře. Jde-li vám o úvahu potenciálního sebevraha "je mravné žádat po svých blízkých / cizím lékaři obecně, aby si pošpinili karmu / dopustili se hříchu, že mi podají skleničku na zapití přemíry prášků na spaní / přichystají Kevorkianův stroj etc. etc.", tak to je věc osobního rozhodnutí zcela bez souvislosti s politickými otázkami: kdo myslí, že nesmíme, tak to prostě neudělá; kdo to udělá, zřejmě s tím nemá takový problém - a ostatně ani nemá jak toho druhého nutit (citové vydírání blízkých se nedá počítat). Donucení je kategorie čistě mocensko-právní jaksi z definice.
0 # Tomáš Pecina 2008-10-20 15:30
To si nemyslím. Nutit můžete i tím, že někoho o asistenci žádáte, takže vytváříte u této osoby dilema, zda zabít (a pomoci od bolesti) anebo nezabít (a dovolit, aby bolest pokračovala). Je-li euthanasie protiprávní, toto dilema se posouvá zcela jinam.
0 # Jan Vaněk jr. 2008-10-20 17:47
Asi se projevuje mé liberální založení: soudím, že veškeré lidské skutky lze v zásadě vysvětlit tím, že si jim dotyční dali přednost před alternativou (byť to nemusela být opravdu svobodná volba), respektive že ztotožňování "nutit můžete i tím, že žádáte" zbavuje obojí smyslu užitečného pro společensko-politicko-právní diskuse.
0 # Tomáš Pecina 2008-10-20 18:05
V takto vypjaté situaci je žádost pacienta lékaři formou nátlaku, nejde tu o zaměňování těchto dvou kategorií. Lékař se musí rozhodnout a buď vyhoví, a zatíží své svědomí jedním způsobem, nebo nevyhoví, a zatíží je jinak. Pokud a dokud je euthanasie ilegální, tato situace nemůže nastat.

Právě takový je smysl mého původního vyjádření v článku: je nutno domýšlet i tyto důsledky případného uzákonění euthanasie.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)