Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

V romském ghettu v Ostravě-Přednádraží jsem nikdy nebyl, a soudě podle obrázku, který jsem si o něm učinil díky Google Street View, bych tipoval, že nejinak na tom bude i většina Ostravanů: ghetto je od okolní zástavby ze všech stran isolováno a rozhodně nepůsobí dojmem místa, kam by si člověk vyšel s dětmi na nedělní procházku.

Budu tedy vycházet z informací, které o situaci přinesla media. Osm domů, již od pohledu otřesných barabizen, vlastní český podnikatel v ethnobusinessu, jistý Oldřich Roztočil, kterýžto byty v nich za ceny, odpovídající luxusním appartementům, pronajímá převážně romským nájemcům. Ti by na nájemné neměli, nebýt štědrého sponsora, daňového poplatníka, jenž, aniž by kontroloval, zda kvalita bydlení odpovídá výši nájemného, prostřednictvím příspěvku na bydlení pana podnikatele dotuje.

Nějak takto funguje ethnobusiness na mnoha místech, v Přednádraží ovšem vznikla krise, když v desetiletí neudržovaných domech vypověděla službu kanalisace. Platné právo sice ukládá pronajímateli povinnost zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu, avšak porušení této povinnosti není spojeno se žádnou sankcí, zvlášť pokud se lze vymluvit na vis maior tak jako v tomto případě. Toho v minulosti často využívali pronajímatelé, kteří se chtěli zbavit regulovaných nájemníků, a tak jejich byt uvedli do neobyvatelného stavu, přičemž se mohli spolehnout na to, že české soudy nájemcům ochranu – snad až na případy nejhorších výstřelků – neposkytnou (čímž, prosím, vůbec nehájím regulaci nájemného v její raně postkomunistické podobě, jen konstatuji fakta).

Vlastník domů tedy zjistil, že jeho báječný business plan narazil na ekonomický limit, a prostřednictvím stavebního úřadu se rozhodl pohrozit, že takříkajíc zavře krám. Protože se jedná o Romy, může se spolehnout na aktivní participaci různých neziskovek, užitečných idiotů, kteří – půjde-li vše optimálně – zatlačí na daňového poplatníka, a to by bylo, aby ten peníze na další rozkvět jeho ethnobusinessu nevydal.

On sám z toho vyjde s čistým štítem, ne-li přímo jako hrdina. Pro majoritu budou viníci jasní: nepřizpůsobiví Romové, parasiti, kteří společnosti nic nepřinášejí a jen vyssávají její zdroje.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-08-08 11:17
Ono to všechno může být třeba i jinak
viz: novinky.cz/.../...
T. Moláček
0 # Anonymní 2012-08-11 10:38
Vzhledem k znalosti záměrů města v této oblasti o tom opravdu pochybuji. Spíše bych tipoval na cílený mediální útok v okurkové sezóně na vedení magistrátu, který se docela povedl. Kdo slyšel hloupou reakci primátora na tel. dotaz jistého rozhlasu, tak mi musí dát za pravdu. RO
0 # Anonymní 2012-08-08 13:27
S příspěvkem na bydlení už to také nebude tak jednoduché, protože nyní jde o dávku závislou na příjmu žadatele, v budoucnu však půjde o dávku spadající pod hmotné zabezpečení. Stručně řečeno, máš televizi..tak si ji prodej a nechoť si pro příspěvek. Bude již jen málo těch, kdo na něj dosáhnou. M. Slaninová
0 # Anonymní 2012-08-08 13:29
"nechoď" - oprava. MS
0 # Anonymní 2012-08-08 14:50
Český rom nebo Slovenský cigán pokud je na hmotné nouzi dostane na bydlení navíc 4000 kč na osobu. Takže pokud majitel příjme do bytu hodně nájemníků a dohodnou se tak to každému něco zůstane bokem. Škoda ,že město nestíhá dodávat poklopy od kanálu a podobné věci co přes noc mizí. Tím narušuje funkční řetěz vymyšleného systému odčerpávání státních peněz. Kdo a proč pokazil ethnobusiness ? Fiftyfifty
0 # Anonymní 2012-08-08 15:28
Tomáši, objevil jste Ameriku. Kombinací ekologických škod cikánů zlikvidovali města už bolševici (Orlová). Tímto zajímavým způsobem zapojili naše snědé takyobčany do budování socialistické vlasti:) Dnes na tom profitují jiní, největším rasovým obchodníkem je Mr. Bakala s jeho 40 000 byty. Umí bezvadně uvolnit dům, stačí jedna rodinka předepsaného druhu a starousedlíci spolehlivě a "dobrovolně" zmizí. Některá fakta v mém miniseriálu. nautilus2.wordpress.com/tag/karvina/

cnemo
0 # Anonymní 2012-08-08 17:04
samková chce prý na hrad. jako své motto zvolila cosi o tom, že narozdíl od knížete zná i ghetta. narazil jsem včera na dokonalou poznámku v diskusi. kdosi napsal: pražáci těšte. vybydlený pražský hrad jste ještě neviděli.
0 # FORTUNA 2012-08-09 21:28
Podívejme se na situaci z trochu jiného úhlu.

Budu těm lidem, kteří bydlí v Přednádraží říkat PŘIZPŮSOBIVÍ, neboť se dokázali přizpůsobit dost otřesným podmínkám. Navzdory těmto podmínkám nebyl zatím nikdo obviněn z porušování zákona, takže zřejmě se vše děje v souladu s ním, byť možná na jeho hraně. Zákony tu nedělají PŘIZPŮSOBIVÍ, ale parlament, kde žádní PŘIZPŮSOBIVÍ nejsou, třeba i proto, že by se nemohli parlamentu přizpůsobit. Nejsou ani ve vládě, možná ze stejného důvodu. Tedy, je-li na Přednádraží bordel, je to chyba parlamentu a vlády (z právního hlediska), potažmo nás všech. Jsou-li PŘIZPŮSOBIVÍ vystaveni nebezpečí, pak je to nebezpečí, které žádný zákon neošetřuje - nikdo není přece vinen z jeho porušování. Je-li to skutečné nebezpečí, zákon by to měl ošetřit, jako zákon zakazuje překročení určité rychlosti na vozovkách, a pak zase je to chyba parlamentu a vlády (tedy ne přizpůsobivých). Není-li problém ošetřen zákonem, nemohou přizpůsobiví býti nuceni do něčeho, co nechtějí, ne?

Ještě jeden směr pohledu: Kanalizace tam je dost dlouho a poslední dva roky nefunguje. Usuzuji, že do té doby fungovala. Dodávky vody byly zastaveny nedávno, z čehož též vyplývá, že voda dodávána byla. Ten, kdo dodává vodu, chce za ní peníze. Obyčejně ten, kdo odebírá splašky za to chce také peníze. Často ten, kdo dodává vodu odebírá i splašky a chce za jejich odběr pro rata peněz za vodu. Byl-li odběr splašků v Přednádraží zpoplatněn, převzal dodavatel služby zcela zřejmě vlastnické právo ke kanalizaci, čímž na něj padá povinnost se o ni starat. Jiný vlastník se neozval, dodavatel služby jako vlastník vystupoval a de facto byl a je. Buď se tedy ten, kdo bral peníze za splašky, kanalizace zmocnil protiprávně, nebo právo by mu bylo přiznáno a teď, když je třeba kanalizaci opravit ji opravit musí, neboť si ji sám přivlastnil (bez odporu kohokoliv).

1
Tedy, smí majitel Přednádraží žalovat toho, kdo od něj (zřejmě) peníze za odvod splašků požadoval a možná, že jej i nutil aby platil, z neoprávněného vybírání peněz?

2
Pakliže 1 nepřipadá v úvahu, smí majitel žádat soud, aby tomu, komu dříve za odvod splašků platil, nařídil, aby kanalizaci zprovoznil?

Mirek Vorlický
0 # Anonymní 2012-08-11 11:49
v této kauze jde o rozpor mezi dvěma požadavky:
1. každému musí vadit, jak obyvatelé přednádraží okázale ignorují právo (vykonatelné rozhodnutí úřadu) a jak jim v tom pochybné oragnizace a obskurní postavičky pravdoláskařského kruhu vytrvale pomáhají.(squatteři či obyčejní lidé by již jedli dávno "žrali písek" jak by s nimi těžkooděnci zametli.
2. strategicky je ovšem lepší spolknout hořkost z této nerovnosti před zákonem a odporného výsměchu na konto státu (státu, který je štědře dotuje, souhlasím, že dotuje i podnikatele v "ethnobusinessu) a nechat je tam. proč? jsou tam uzavření, a tedy přehlední. pokud budou muset své ghetto opustit, budou rozptýlení d širokého okolí a - jak sami přiznávají (vtipné) - museli by začít krást i v jiných vodách.. pragmatik
0 # FORTUNA 2012-08-11 12:48
ad anonymní 11.8.2012, 11:49

Víte, já se domnívám že většina občanů česka, kteří mají zájem o chod věcí veřejných, pominu lotry, zloděje a podvodníky, je tak vyšťavena tím bezprávím, těmi lumpárnami, které zde jsou, že ztrácí přehled o co zde vlastně jde. Následně nemohou ani zvážit, čeho je třeba.

1
Vy píšete: OKÁZALE IGNORUJÍ PRÁVO. Tento výraz nemá žádnou hmatatelnou hodnotu. Kdybyste napsal IGNORUJÍ ZÁKONY, to by hmatatelné bylo, jenže, než někdo může být osloven jako porušitel zákona, musí tak rozhodnout soud. Toto zatím soud neučinil. Co se týče VYKONATELNÉHO ROZHODNUTÍ ÚŘADU - česko tvrdí, že je moderní demokratický a právní stát. Úřad je součást MOCI VÝKONNÉ a může obžalovat/žalovat u soudu - ALE NEROZHODUJE, to dělá soud, pane,paní. Porušují-li PŘIZPŮSOBIVÍ zákon, pak tu máme policii, která MUSÍ v tom okamžiku zasáhnout. Pane,paní, zasáhla policie? Nezasáhla. Měla-li zasáhnout, tak zákon porušuje ona, protože nekoná tam, kde by konat měla, chápete? Popřípadě to trestní oznámení má podat úřad.

2
To co popisujete pod bodem je těžce nesprávné. Dáváte tím najevo, že když se státu "hodí" ignorovat zákony, že to je dobré. V tom je právě příčina všeho zla. Naopak je třeba formulovat zákony tak, aby byly jasné, stručné a srozimitelné a aby šly aplikovat pro každý případ A ABY APILKOVANÉ BYLY.

VYKONATELNÉ ROZHODNUTÍ ÚŘADU, jako výraz, je něco z 18.století, co do 21. logicky nepatří a co udržuje ten bordel, který tu je, v provozu.
Jsou-li podmínky v Přednádraží pro přizpůsobivé v rozporu s tím na čem se oni dohodli s tím, komu za ubytování platí, nechť jej žalují u soudu. Čí povinnost je se starat, aby dohody mezi PŘIZPŮSOBIVÍMI a majitelem domu byly dodržovány? Je to povinnost stran dohody. Je-li porušován zákon, je to věc policie. Tak věc je tak snadná, že by člověk plakal.

Mirek Vorlický

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)