Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

Problémy, které má Česká republika v soužití majoritní populace s romským ethnikem, nejsou v kontextu východní Evropy ničím výjimečným; výjimečnosti jim dodává toliko fakt, že se tato země jakýmsi historickým omylem dostala do Evropské unie (kam zjevně nepatří), a tedy co činí Čech Romovi, činí zároveň jeden evropský občan druhému.

Příčiny potíží jsou známy a je zbytečné, abych je dlouze popisoval, raději se chci pokusit o hledání historické paralely mezi současným latentním ethnickým konfliktem a obdobnými problémy, které měli Češi s jinými ethniky v minulosti.

V prvé řadě se nabízí srovnání se stýkáním a potýkáním Čechů s Němci. Ačkoli je postavení českých Romů a českých Němců obtížně porovnatelné, v obou případech se objevuje důležitý společný znak: přesvědčení rozhodující části majoritní populace, že právo nečeských obyvatel žít na území českého státu je nesamozřejmé, odvozené od vůle Čechů a historicky podmíněné.

Před časem mi jeden z mých známých, jinak poměrně vzdělaný a sečtělý člověk, zcela vážně tvrdil, že byla-li sudetským Němcům udělena českým panovníkem výsada pobytu, je v pořádku, že porušení této výsady neloyalitou a afinitou k hitlerovskému Německu bylo potrestáno jejím odnětím – rozuměj odsunem. Představa zajisté bytostně nedemokratická a anachronická, přesto, přiznejme si, mezi Čechy spíše typická než výjimečná.

To má logický důsledek: Češi si uvědomují, že Romové – stejně jako kdysi sudetští Němci – jsou českými občany, avšak jejich občanství chápou jako imanentně druhořadé, méně hodnotné než občanství ethnického Čecha. Neslyšeli jsme tohle už někdy? Ano, přesně tak: obdobný koncept byl uplatňován Německem v podobě Reichsangehörigkeit, jíž dosáhnout mohl pouze ethnický Němec, versus méně hodnotná a menší příděl práv přinášející Staatsangehörigkeit. Že jsou v tomto ohledu Češi nacisty, by mnohé patrně nesmírně překvapilo, ale je tomu skutečně tak.

A protože romské ethnikum pobývá na našem území toliko z naší milosti, je přirozené, že problémy v soužití mohou být vyřešeny tak, jako byly řešeny v případě Němců, tedy deportací tam, odkud přišli, konečným řešením německé otázky (Edvard Beneš). Tuto myšlenku propagoval Miroslav Sládek a vloni ji ve svém zakázaném předvolebním klipu oprášila Národní strana – není ostatně ničím, co by mělo překvapovat u národa, který deportací, spolu s preventivním odnětím veškerého majetku, vyřešil v nedávné době své problematické soužití s Němci.

Dalším důležitým společným znakem je negativní stereotypisace druhého ethnika, projevující se výroky jako je to Cikán, ale slušný nebo byl to Němec, ale jinak docela slušný člověk.

Jak se může stát Rom slušným Cikánem? K tomu obvykle nestačí, aby se do většinové společnosti integroval, ale musí se asimilovat: chodit s Čechy na pivo, mít zájem o fotbal a vůbec se zajímat o stejné věci jako oni, tedy převzít jejich hodnotový systém. Mnozí Romové to udělali, avšak tím se zároveň odnárodnili, ztratili vazby do své vlastní komunity, a nejpozději ve druhé generaci se jí zcela odcizují.

Požadavek asimilace vysvětluje, proč Češi milují Karla Poláčka nebo Otu Pavla a zároveň téměř neznají Franze Kafku. Protože češství je chápáno výlučně jazykově, byli Poláček s Pavlem podle českých encyklopedií a učebnic čeští spisovatelé židovského původu, tedy jakési subspecie Čecha, nikoli česky píšící židovští spisovatelé, jak by odpovídalo ethnické realitě. Němec Kafka měl ovšem smůlu: protože rozhodující část svého díla napsal německy, nemohl se stát českým spisovatelem německého/židovského původu (jako třeba Paul Eisner) a zůstal proto ve svém rodném městě navždy cizincem.

K tomu přistupuje na straně Čechů kritický nedostatek empathie – neschopnost naslouchat – vyjádřený explicitní nebo implicitní výčitkou Co vlastně chtějí?. Němci přece měli více práv než jakákoli jiná národnostní menšina ve střední Evropě, píší ve svých učebnicích Češi, tak proč se s nimi nespokojili a nebyli k Československu loyální? Stejně tak Romové, dostávají sociální dávky, jsou jim přidělovány obecní byty, pracovat nemusejí, tak co víc by ještě chtěli?

Dovolíte-li mi malou odbočku, na identickém půdorysu jako česko-německé vztahy před válkou se nyní odehrává konflikt mezi Slováky a Maďary, kteří nejsou ochotni stát se pouhým menšinovým, nestátním a – potenciálně jen dočasně – tolerovaným menšinovým národem, a ze slovenské strany zaznívají ty samé výtky jako z druhdy ze strany Čechů na adresu Němců.

Neporozumění mezi Čechy a Romy narostlo do nebezpečného rozměru. Romská menšinová politika českých úřadů se obvykle omezuje na vyplácení sociálních dávek, aniž by byla činěna jakákoli opatření posilující integraci Romů do majoritní společnosti: segregované školství spolu s rasovými předsudky většinové populace vedlo k tomu, že po r. 1989 již druhá generace Romů vyrůstá k vědomí, že život ze sociálních dávek (a z občasné čorky) je normální a nezměnitelnou životní perspektivou. Tito Romové nepracují a ani nepředpokládají, že by to někdy mohlo být jinak: dávno ztratili pracovní návyky a protože nemají žádnou kvalifikaci, na pracovním trhu je snadno předběhnou vzdělanější a zároveň bezprávní gastarbeiteři z Ukrajiny.

Ethnický konflikt mezi českou většinou a romskou menšinou zatím jen doutná. Romové nejsou zvyklí jednat militantně, řeči o domobraně jsou pouhou mediální dekorací, a násilné akce z druhé strany typu Janov jsou také spíš výjimečnou záležitostí. Problém je však v tom, že tento konflikt v čase pomalu, ale nezadržitelně eskaluje, a česká strana nedělá téměř nic pro jeho utlumení. V nadcházejících volbách nebude ještě romská otázka a její případné konečné řešení tím hlavním, co Čechy přivede k volbám, ale za 8–10 let by tomu mohlo být jinak.

Komentáře   

0 # Miroslav Yamato 2010-03-22 02:58
Z vašeho textu se zdá, že veškerá vina padá na jakési Čechy. Není to poněkud černobílý pohled na věc?

Asi nejsem typický Čech (nemluvě o tom, že sám sebe považuji tak trochu za "Sudeťáka"...ale to by bylo na dlouho), takže nevím, jak častý je můj pohled na slušného Cikána, nicméně mě nezajímá nic jiného, než aby chápal, kde jeho svoboda omezuje tu moji...čili pokud nekrade, neničí, neruší a má snahu se živit sám, tak je mi vše ostatní lhostejné. A samozřejmě toto neplatí jen pro Cikány, ale pro kohokoli.
0 # Milan Pavlíček 2010-03-22 08:37
On je ten problém poněkud jednodušší. Pokud má průměrný cikán IQ kolem 70, tak z toho vyplývají všechny další problémy (nevystuduje, nesežene práci atd.). A samozřejmě ho ani neintegrujete.

Jistě že cikáni, kteří toho jsou schopni, se většinou naprosto vykoření, ale vím o X cikánech, u nichž jde o zcela dobrovolné rozhodnutí - prostě s "běžnými cikány" nechtějí mít nic společného.

Trochu mě překvapuje, že jste to celé pojal jako "ti hodní cikáni" (v newspeaku "Romové") versus "ti zlí Češi".
0 # Vodník 2010-03-22 11:27
Ani já s tímhle článkem nesouhlasím a těch omylů v něm je víc než bych měl času na jejich vyvracení. Jeden za všechny: současná situace Maďarů na Slovensku není vina nějakého "slovenského chauvinismu", ale absurdních maďarských požadavků (maďarská menšina na Slovensku má práva jako žádná jiná nikde na světě).
0 # Miroslav Yamato 2010-03-22 12:21
Jen bych podotknul, že ne maďarských požadavků, ale požadavků části maďarských politiků. Maje manželku zpoloviny Maďarku (a tedy mnoho příbuzných na jihu Slovenska) vím dost přesně, jak tam lidé myslí...separatistické a podobné tendence tam jsou vyloženě marginální, stejně jako naopak nějaká nenávist Slováků vůči Maďarům. To jen politici obou stran ten praktick neexistující konflikt opět rozdmýchávají pro své zájmy...no a spousta lidí jim to bohužel "žere".
0 # Vodník 2010-03-22 12:32
Já jsem napůl Slovák a mám u Lučence příbuzné. Vím, že máte pravdu, ale ti zodpovědní politici, kteří to ženou na hranu, jsou hlavně maďarští politici (Slotu neberou vážně ani sami Slováci). Navrch jsem se setkal s projevy novodobého velkomaďarského chauvinismu i loni v létě na Podkarpatské Rusi, kde to taky považují za "své".
0 # Miroslav Yamato 2010-03-22 12:38
Inu ano, souhlasím. Ne na omluvu, ale na určité pochopení - uvědomme si, že Maďaři zde vládli...no nevím to z hlavy přesně, ale nebylo to málem tisíc let? To se prostě za pár desetiletí nevymaže. Ale jak píši, to ty politiky vůbec neomlouvá.
0 # Tomáš Pecina 2010-03-22 16:45
Otázka odpovědnosti je složitá, ale obecně by měl vždy nést její větší díl ten, kdo stanoví minoritám pravidla, tedy majorita.
0 # Anonymní 2010-03-22 20:44
Co třeba černoši ve Francii, Turci v Německu, atp.. vnějším pohledem jsou tam ty vztahy velice analogické těm našim a stejně jako tady ani tam to nevypadá, že by to spělo k nějakému rozumnému cíli. Je fakt na ČR něco tak speciálního?
+2 # Tomáš Pecina 2010-03-22 21:54
Nevím o tom, že by třeba černoši ve FR dostávali hromadně v Kanadě asyl.
0 # Astr 2010-03-22 23:17
[TP]..že by třeba černoši ve FR dostávali hromadně v Kanadě asyl.

48 udelenych asylu pro vice nez 1000 zadatelu z CR je "hromadne" ?

a vite kam vede tento Vas nazor?
...se objevuje důležitý společný znak: přesvědčení rozhodující části majoritní populace, že právo nečeských obyvatel žít na území českého státu je nesamozřejmé, odvozené od vůle Čechů a historicky podmíněné.

Pokud " právo nečeských obyvatel žít na území českého státu je samozřejmé" (coz neplati NIKDE kolem Vas ani ti muslimove nebydli ve Francii "samozrejme") pak je kotlina ve stredu Evropy otevrena pro kazdeho, vitejte Pakistanci, Afganci, Tamilove, Sudanci, vitej SVETE MULTICULTI.
Moralni pravo byt v EU bude pak nezpochybnitelne?

Vam ten Kocourkov ktery predvadite nestaci a nestaci, tak jeste z nesamozřejmosti chcete samozřejmost? To si Kocourkov vylepsite:-)
Good luck :-)
+2 # Tomáš Pecina 2010-03-23 01:01
Po kolika generacích se stává právo Němce žít na českém území samozřejmým? Podle Benešovy doktriny ani po třiceti ne.
0 # Anonymní 2010-03-23 01:20
Naprosto se pletete v te "male odbocce". (Chapu, ze z ceskych medii neni mozne ziskat verny obraz o situaci na Slovensku.) Ze slovenske strany totiz zadne vytky nezaznivaji, slovenska strana se chabe brani pred madarskymi utoky. Neni ani pravda, ze motivem madarske strany by bylo, ze "nejsou ochotni stát se pouhým menšinovým, nestátním a – potenciálně jen dočasně – tolerovaným menšinovým národem". To nikdy nehrozilo a ani nehrozi. Pravda je, ze Madari na Slovensku maji nejsirsi svobody jake muzou mit. Jsou to totiz 100% stejni obcane jako vsichni ostatni. To jim ale nestaci... Nakonec, ma slova dokazuje i to, ze Madari maji podobny pristup i v Srbsku a v Rumunsku.
JG
0 # Vodník 2010-03-23 01:38
Madari maji podobny pristup i v Srbsku a v Rumunsku.
A já připomenu ještě jednou Podkarpatskou Rus.
0 # Anonymní 2010-03-23 01:38
Aha uz to tady padlo, pardon. Ano, potvrzuji vase slova, lide obou narodu spolu vychazeji na jiznim Slovensku velmi dobre, o nejake zasti nemuze byt rec. Na druhou stranu, madarska mensina setrvacne voli jednu stranu az to skoro vypada jako na prikaz... Volit timto zpusobem, tedy ne na zaklade ekonomickych otazek, je velmi ojedinely jev a rozhodne to velmi poskuzuje slovensky stranicky system. Tedy otazka zni takto: muzeme pricitat Madarum to, ze voli sovinistickou, nacionalistickou, iredentistickou, separatistickou stranu jakou je SMK? Nebo je to jak rikaji panove vyse, ze je to predevsim vina politiku?
JG
0 # Blackstone 2010-03-23 06:59
T. P.: "Po kolika generacích se stává právo Němce žít na českém území samozřejmým? Podle Benešovy doktriny ani po třiceti ne."

Jsou ovšem činy, kterými lze tohoto práva pozbýt. Uznejte aspoň, že ta situace byla složitá. Samozřejmě, že se dá do stále hlubší minulosti hledat "kdo to začal", ale byla to právě obrovská část sudetských Němců, která to vyhrotila a stala se záminkou pro Hitlera. Byli to oni, kdo chtěli "zpět do říše", ne?
0 # gogo 2010-03-23 11:05
Češi tohle a Češi támhleto ... nevypovídá to spíš něco o samotném autorovi?
Ohledně postavení Cikánů a jejich způsobu života - zkusme je např. srovnat s usazenými Vietnamci nebo Ukrajinci. (tj. nikoliv dočasnými gastarbeitery).

Já si myslím, že naopak drtivá většina lidí v ČR by uvítala opravdu rovné podmínky bez ohledu na ksicht.
Ze svého okolí bych řekl, že pojem "slušný Cikán" je chápán jako označení pro Cikána, který pracuje (ne nutně jako zaměstnanec, ale prostě něco užitečného dělá, např. si udržuje vlastní dům), jeho děti navštěvují školu jako ostatní, nekradou a nenapadaní spoluobčany.
Zkráceně - neparazitická forma.
0 # Astr 2010-03-23 14:26
Vazeny TP
Po kolika generacích se stává právo Němce žít na českém území samozřejmým? Podle Benešovy doktriny ani po třiceti ne.

Takto napsano mate pravdu:-( Ani po 30 ani po 300letech ani po vice nez 700! Predevsim to byl Premysl Otakar II ktery zval Nemce k osidlovani prazdnych prostor v pohranici coz je sakra sakra dlouho vice nez 700 let!!!!!!!!!!:
Ottokar II (Czech: Přemysl Otakar II.; c. 1233 – 26 August 1278),
Vy ale dobre vite ze nebyt 2 svetove valky, nevznikly by zadne BD, ani by nekricel v parlamentu K.Henlein. Stalo se. Casem se to jiste srovna do nejakeho lepsiho vztahu nez postavenem jen na BD, ale nevkladal bych do nejaeho navratu velke nadeje. Stejne tak jako se vraci minimum deti emigrantu z Ceskoslovenska do rodne zeme, stejne tak asi male procento mladych Nemcu se bude vracet do dnesniho Kocourkova, sorry. Prijedou se podivat na hrbitov, na jejich stary rodny dum ves mestecko, ale DOMA se v dnesni CR neciti. To na rozdil od Cikanu ze Slovenska kteri umi jiz po nekolika letech pochodovat s transparenty"Jsme Cesi". Realita zivota contra zbozna prani. A jeste si pridam:-( S postupujicimi roky CESI budou stale jasneji pocitovat, ze NEMECKA mensina by byla lepsi nez jakakoli jina, co se jich do CR nesametove vali a bude jich vice az Vam je EU nakvotuje :-(
howk
0 # cnemo 2010-03-23 20:13
Plantáte páté přes deváté. Srovnávat příběh civilizované německé menšiny, která se přidala na stranu bestiálního nepřítele v krvavé válce s parazitující primitivní rodovou a kastovní společností je zcela zavádějící.

Ti zobecnění zlí Češi prostě měli udělat "něco" zázračněho, aby cikáni pracovali a posílali děcka do školy. Možná stojí za pozornost, že tato etnika (neexistuje cikán vulgaris) žijí ve všech zemích v principu velmi podobně. Rozdíl je jen v tom, o kolik dokáží pracující většinu pumnout.

Kdybyste zkusil jen polovinu z podobných pomluv na vlastní národ třeba v sousedním Polsku, vlastní matka by vás nepoznala. Važte si české tolerace a nechutí k násilí.
0 # cnemo 2010-03-23 20:18
Mimochodem, v jedné diskusi jsem četl hezké přirovnání: "ekologická politika Strany zelených" je stejně reálná, jako "cikán, studující při zaměstnání" :)
0 # Anonymní 2010-03-24 04:05
cnemo:Autor Vám jistě brzy poděkuje za opakované potvrzování legitimity jeho protičeských předsudků.
R. Mikula
0 # Tomáš Pecina 2010-03-24 05:21
Děkuji oběma :-)
0 # Vodník 2010-03-24 08:00
TP a R. Mikula: jak vysvětlíte to, že poměrně malá cikánská menšina v Holandsku je téměř 100%ně kriminální? Nesrovnatelně s Marokánci, Turky, Surinamci a jinými "sociálně znevýhodněnými"? Rasismem a xenofobií Holanďanů? Jak vysvětlíte totéž chování Romů ve Španělsku, Řecku, Francii a prakticky všech zemích, do kterých přišli? Budete křičet jako někteří Židé, že celý svět je antisemitský, resp. anticikánský? Nebo si konečně jednoho dne sundáte kocábovské brýle a začnete hledat chybu TAKY na straně Romů?
0 # Tomáš Pecina 2010-03-24 09:10
Vodníku, můj článek nebyl o tom, jak jsou hodní Romové utlačovaní zlými Čechy, ale že Češi používají vůči Romům víceméně identické argumenty, jaké používali vůči sudetským Němcům, což patrně nebude náhoda.
0 # gogo 2010-03-24 10:00
Já si nemyslím, že by české vnímání Němce bylo podobné vnímání Cikána. Spíš naopak.
0 # Anonymní 2010-03-24 14:22
TP: Víte, na jednu stranu odmítáte české vyšší právo na tuto zemi a její správu, ale na druhé straně po Češích chcete, aby minoritám stanovovali jako majorita pravidla, která mají být sankcionována, a pak za chováni těchto minorit nesli odpovědnost.

Nepřijde Vám to trochu protimluv?

AHL
0 # Anonymní 2010-03-24 17:11
gogo: Typickému českému pojetí Němce i Roma je společná představa nepřítele, který nás, věčné oběti, ohrožuje. Obdobné sebepojímání je silně vyvinuté např. i u Poláků; viz úvodní scény filmu Katyń.

Vodník: Konkrétní odpověď na tuto otázku bych hledal kupříkladu zde: zpravy.idnes.cz/.../

Z obecnějšího hlediska mi připadá zajímavé hledat kořeny diskriminace Romů v neochotě ke vzájemnému porozumnění. Pozoruhodně jí zpracoval Martin Škabraha v eseji Kritika politického rozumu grimmus.xf.cz/.../...

"Veřejná debata snažící se pojmenovat ´romskou otázku´ v co nejúplnějším kontextu (hlavně v souvislosti s důsledky ekonomické transformace a rozpadu Československa) by musela chtě nechtě opustit rétoriku ´slušných´ a ´nepřizpůsobivých´, v níž jsou Romové jen objekty předem připravených hodnocení, a měla by za následek proměnu Romů v subjekty s nárokem na vlastní a relevantní hlas. To by znamenalo (sebe)zpochybnění a (sebe)politizaci většinové společnosti, jež by musela přistoupit na to, že nesouhlas ´nepřizpůsobivých´ s celkovou podobou obce může být někdy oprávněný a že jejich perspektiva vystihuje i něco z pozice ´slušných a normálních´ lidí. Obec by si tváří v tvář svým vyloučeným musela položit otázku, zda je opravdu tím, čím by měla být, a zda se případně dokáže změnit a stát se mocnější, realizující více svých potencí, z nichž mnohé jsou blokovány neřešeným sociálním konfliktem."

Pro větší srozumitelnost doporučuji přečtení předchozích cca 30 stran textu.

R. Mikula
0 # Vodník 2010-03-24 17:49
TP: když už se tak úzkostlivě držíš politicky korrektní demagogie tak "někteří Češi používají někdy vůči některým Romům víceméně identické argumenty, jaké používali vůči sudetským Němcům". Ano, to je stejně nepřípustné, jako kocábovskou novořečí mlžit skutečné problémy. A o nich víš v Praze prd, tam já s Romy taky žádný problém nemám, ale zajeď si do Janova nebo do Karvošky, kde jsou přistěhovalci ze Slovenska, z osad, které nemají v Evropě obdoby!

Věř mi, že přes svého syna, který s nimi pravidelně hraje, mám dost intimní vhled do jejich kommunit, jak tady, tak v ČR. A v tomto sporu dávám rozhodně spíš za pravdu Kapitánovi a gogovi.
0 # Vodník 2010-03-24 17:55
Ad R.Mikula: odpověď na co? Já se přece nepřu o to, že Romové v Česku nejsou diskriminováni. Já jen tvrdím, že politicky korrektní novořeč nepřipouští žádnou vinu na jejich straně a očividnou častou diskriminací majoritní populace (hlavně Čechů) situaci pouze zhoršuje. Mluvím na základě zkušeností s romskými kommunitami v ČR i v Nizozemí, xenofobii většiny české populace a její podíl na stavu věcí nepopírám, ale v tomto sporu, opakuji, stojím spíš za Kapitánem.
0 # Anonymní 2010-03-24 18:24
Vodník: Neptal jste se "jak vysvětlíte to, že poměrně malá cikánská menšina v Holandsku je téměř 100%ně kriminální? Nesrovnatelně s Marokánci, Turky, Surinamci a jinými ´sociálně znevýhodněnými´?"

Jinak můj názor je, že tabuizace asociálních jevů v romské populaci se většího dílu české společnosti příiš nedotýká. Obvyklá je naopak snaha zveličovat a paušalizovat je, což dále působí jako zdroj diskriminace.

Spolu se Škabrahou se domnívám, že úsilí o překonání těchto problémů musí předcházet veřejná debata, jejíž předpoklady se pokusil vymezit.
0 # Vodník 2010-03-24 18:45
Neptal jste se "jak vysvětlíte to, že poměrně malá cikánská menšina v Holandsku je téměř 100%ně kriminální?

Ptal. Váš odkaz mi na to nedal žádnou odpověď.
0 # cnemo 2010-03-24 21:43
2 R. Mikula

>"Veřejná debata snažící se pojmenovat ´romskou otázku´ v co nejúplnějším kontextu (hlavně v souvislosti s důsledky ekonomické transformace a rozpadu Československa) by musela chtě nechtě opustit rétoriku ´slušných´ a ´nepřizpůsobivých´, v níž jsou Romové jen objekty předem připravených hodnocení, a měla by za následek proměnu Romů v subjekty s nárokem na vlastní a relevantní hlas....

Pane Mikulo, ze všech sil se snažím uvěřit, že tuto snůšku naprostých pitomostí myslíte vážně. Nejste náhodou fanda DS, který jen karikuje "multikulturní dialog", aby byla sranda? :))

Pokud alespoň trochu víte, o co v případě cikánů jde, pak to maskujete opravdu dobře. Pokud nechtete zcela zrušit jejich sociální strukturu, je (jak vy říkáte) cikánská otázka spíše otázkou nerudovskou. Pokud nezbožíte jejich kastovní a rodový systém a pohled na necikány, jako na (nelidské) domácí zvířectvo, které je světě jen proto, aby přinášelo jim užitek, nepomohou žádní Kocábové nebo Džamilky, ani 400MKč na začleňovací agenturu, ani jiná investice v libovolné výši.
0 # Anonymní 2010-03-26 03:47
Některé diskutující uhranula příležitost projevit své pocity ublížení a stádání nás poctivců trýzněných těmi zlými, co nechtějí být jako my a dokazují tím svou zvrácenost, protože zpochybňují, že jsme jim nadřazeni. Fakt, že téma článku je obecně položená otázka postavení státního národa v porovnání s postavením menšin, je pro ně evidentně zcela nedůležitý.

Vodník: I když pochybuji o Vašich statistických údajích, nepopírám zvýšenou míru asociálního chování u Romů. Odkaz na článek o diskriminaci jsem myslel jako částečné vysvětlení jeho kořenů. Předpokládal jsem, že Vám bude zřejmá souvislost mezi mezi nepřátelským vztahem většiny a protispolečenským jednáním části menšiny.

cnemo: Myšlenka rovnoprávnosti coby východiska řešení Vám připadá jako karikatura multikulturního dialogu? Jak si ho potom představujete Vy? Nařídíte Romům, aby zrušili své sociální uspořádání a začali nás milovat?
0 # Vodník 2010-03-26 08:19
Ad Anonymní (R. Mikula):
Předpokládal jsem, že Vám bude zřejmá souvislost mezi mezi nepřátelským vztahem většiny a protispolečenským jednáním části menšiny.

Podívejte se, tou menšinou tady v Holandsku jsem i já, i Marokánci, Turci, Řekové, Surinamci, Antiliáni, Indonésani, Číňani a řada dalších národů. Předpokládám tedy, že Vám je známo, a že mi vysvětlíte, čím to, že právě Romové (a Sintí) jsou z nich nejvíce kriminální.

těmi zlými, co nechtějí být jako my
Essence hlouposti politické korrektnosti! Nikdo po nich nechce, aby byli jako my. Chceme po nich (PO NÁS PO VŠECH!), aby nekradli, netloukli naše děti, nezabíjeli atd. Předpokládám, že Vám je známo, a že mi vysvětlíte, proč se to daří Vietnamcům nebo Turkům, kteří mají navrch jazykovou barieru, s níž se nemusí/nemusela by se potýkat většina českých Romů.
0 # gogo 2010-03-26 08:44
Vodník:
i pětka je málo! :-)
0 # Guy Peters 2010-03-26 16:50
Vodníku, to, že Sintové jsou Romové, jsem Vám vysvětlil již dávno, nechápu, proč to pořád ignorujete.

Co se týká rozdílu mezi Romy na jedné straně a Vietnamci nebo Turky na druhé straně, spočívá v tom, že Vietnamci nebo Turkové jsou isolovaní přistěhovalci, kteří si k nám nepřinesli celistvou sociální strukturu.
0 # cnemo 2010-03-26 17:16
>Myšlenka rovnoprávnosti coby východiska řešení Vám připadá jako karikatura multikulturního dialogu?

Rovnoprávnost? Ta může existovat jen mezi dvěma hostiteli či dvěma parazity. Křížově je principiálně nemožná. Současná elita se bohužel nesnaží ani o tu rovnoprávnost.

>Nařídíte Romům, aby zrušili své sociální uspořádání a začali nás milovat?

Nikoli, tvrdě bych zmáčkl jejich elity, špičky klanové hierarchie. Jednat musíte s lidmi, kteří mají moc, nikoli se bavit s kdejakým Dežem. Poručit mu může jen jeho boss.
0 # Vodník 2010-03-26 18:03
GP: Nevysvětlil. Vysvětloval. Ale nepřesvědčil. Vy, nominalisté, si vytváříte vlastní světy, kde se věci stávají tím, čím chcete, když je tak nebo onak pojmenujete. Tyto světy pak nutíte nám. Vy nominalisé, jste na prvním místě zodpovědní za současné orwelliánské falsifíkování jazyka/-ů.

Vietnamci nebo Turkové jsou isolovaní přistěhovalci, kteří si k nám nepřinesli celistvou sociální strukturu
To je nesmysl v případě Turků v NL a dnes už asi i v případě Vietnamců v ČR.
0 # cnemo 2010-03-26 18:41
GP nepochopil zásadní rozdíl. Kromě C. nikdo ze jmenovaných nežije v příbuzenských klanech. Vietnamci si sem svou sociální strukturu samozřejmě přinesli, jen protože není organizována příbuzensky, má zcela jiný charakter. Komunita samovolně vznikla ze stejně kulturně založených jedinců, kteří se předtím ani neznali. To je ta pružnost skutečné civilizace oproti příbuzenským vazbám a proto se také nakonec organizace založená memetickém základě posadila proti genetickému principu. Genetický princip organizace zůstal zachován jen u primitivních národů a diskrétní elity;)
0 # Guy Peters 2010-03-26 18:59
Ano, nevysvětlil. "Celá romistika je mi ukradená, já Vodník, rozumím Romům nejlíp." Ubezpečuji Vás, že taková "diskusse" nemá sebemenší cenu.

S nominalismem to nesouvisí. Pouze s Vaší ignorancí faktů, které se Vám nehodí do krámu. To jste už demonstroval na Rusku, zde to není žádná novinka.

Je opravdu rozdíl, když někam přijde několik přistěhovalců ve 20. století než se ve středověku přestěhuje celý národ.
0 # Vodník 2010-03-26 19:22
To je opravdu rozdíl - ten národ na to měl od středověku o něco déle času než těch pár Vietnamců v ČR nebo Turků v NL. Výsledky jsou žalostné. Na to nemusím být romista a znát jediný název nějakého cikánského kmene. Vysvětlení? Česká xenofobie...
0 # Guy Peters 2010-03-26 19:30
Kapitán: "Komunita samovolně vznikla ze stejně kulturně založených jedinců, kteří se předtím ani neznali." x Trang Tran Thu: "To je taky proč na všech vietnamských oslavách vidíme stále častěji mladé lidi, kteří mezi sebou mluví česky, dokonce německy a je jim mezi svými lidmi stále dobře i s jazykovou bariérou. (Západní Čechy za tu němčinu můžou :-))...)" etc.

Genetický princip organizace zůstal zachován jen u primitivních národů a diskrétní elity;)
Aha. Halacha je primitivní, ještě, že jste nám to řekl.
0 # cnemo 2010-03-26 20:54
>Halacha

?? Jak to souvisí s rodovou strukturou cikánů, s tlupami tetičet, strýčků a bratranců? Podle vás je to něco podobného?:)
0 # Guy Peters 2010-03-26 21:49
"Jak to souvisí s rodovou strukturou cikánů, s tlupami tetičet, strýčků a bratranců?"

Napsal jste: "Genetický princip organizace zůstal zachován jen u primitivních národů a diskrétní elity;)" Halacha, mimo jiné, zakotvuje genetický princip organisace.
0 # cnemo 2010-03-27 18:48
Bohužel s vámi neumím diskutovat o tom, co halacha zakotvoje. Nicméně nelze si nepovšimnout zásadního rozdílu v sociální organizaci cikánů a židů. A to je podstatné, realita.

Možná používám nevhodná slova, ale genetickou organizací míním shlukování a rozdělění moci podle přímého příbuzenského vztahu.
0 # mM 2010-03-30 19:58
Velmi pěkný a pravdivý článek.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)