Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

Milý konzervativní deníčku,
stranická kariéra volá, a dnes proto poprvé budu v tobě ke své Straně maximálně vstřícný a budu se snažit přizpůsobit se plně jejímu niveau, tak abych si zbytečně neuzavíral cestu vzhůru (když dolů už to jaksi nejde). Změněné ortografie sis jistě povšiml: ano, skutečný konzervativec nadšeně vítá kdejaký výstřelek jazykových teroristů z ÚJČ a píše tak, jak pokrok velí. Dnes konzervativní, za krátký čas konzervatývní: piš, jak slyšíš – tedy, pokud ještě psát budeš umět.

Nový kurz je tedy nastaven, a teď jen, o čem psát, když naše Strana upadla do zimního spánku, ze kterého se dřív než před příštími volbami zřejmě neprobere. Musím chválit, to je jasné, ale co, když Strana vůbec, ale vůbec nic nedělá?

Naštěstí je tu aspoň tisková zpráva ze 6. ledna, jíž jsme se vyjádřili k současné vnitropolitické situaci, zejména pak k problému korupce.

Zapudiv vzpomínku na tisící třístou prvou důraznou výzvu Čínské lidové republiky Tajwanu, pokusím se o žánr obdivného rozboru.

Všimni si, deníčku, už té znamenité formy! Text je přehledně členěn do odstavců, věty jsou odděleny interpunkčními znaménky, jednotlivé myšlenky na sebe navazují s plynulostí, jež svědčí o neobyčejné inteligenci autorově.

Obzvláště šťastnou volbou bylo formulovat tiskovou zprávu v podobě výzvy stranám vládní koalice: nejsme přeci nějací populisté, abychom se obraceli k voličům (stejně žádné nemáme), nýbrž jako loajální petenti oslovujeme svou suplikou volené nositele státní moci, a to s rázností a grácií, která prostě vyráží dech!

Korunou díla je závěrečných pět bodů. Stranický myslitel tu brilantně shrnul vše do útvaru, který upomíná na čtyři pražské artikuly, a znamenitost jeho obsahu je ještě podtržena vpravdě neotřelým nápadem požadavky očíslovat vzestupnou řadou arabských číslic.

A co teprve ta obsahová originalita, deníčku! Protikorupční tématiku do školních kurikul! Zákony eliminující možnost vzniku korupčního prostředí! Bravo, bravo! Pokud oslovené strany vládní koalice naší výzvy neuposlechnou, jistě zle skončí!

Mám pokračovat, nebo myslíš, že jsem svou povinnost straníka už splnil?

Komentáře   

+1 # Vodník 2011-01-16 13:38
Kabátu nezměniv, s osly hýkaje, aj! ve fortnu pekelnou vejdeš! Každýť jest omylný, s výjimkou otce římského, však hlupák toliko omylu svého nenapravujeť!
0 # Starý pán 2011-01-16 20:14
Pane Pecino, Vy jste tu změnu pravopisu dostal befehlem, nebo jen vrážíte Guyi Petersovi nůž do zad?
0 # Tomáš Pecina 2011-01-16 20:30
Uznejte, že nemohu psát jinak než vedení mé Strany! To by byla subverze! Ale mimo Deníček budu samozřejmě psát jako doposud.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)