Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

Film Lidice (2011) režiséra Petra Nikolaeva, k jehož zhlédnutí jsem se odhodlal až tento týden, byl pro mne zklamáním po všech stránkách a ze všech hledisek.

Největší slabinou díla je patrně scenář Zdeňka Mahlera, deskriptivní, nudný a z hlediska historické věrnosti krajně pochybný.

Zajímalo mne, jak se Mahler dokáže vypořádat s historiky ne úplně objasněnou otázkou, proč byly ke krvavé odplatě za atentát zvoleny právě Lidice. Tradiční česká verse s dopisem na rozloučenou adresovaným dělnici v Pálově slánské baterkárně Anně Marusczákové naráží na několik problémů:

  1. Je známo, že mezi záchytnými adresami v Protektorátu, které měli parašutisté k disposici, bylo mj. šest v Lidicích, zatímco např. v celé Praze jich bylo deset. Jestliže podle Mahlera tato okolnost nehrála při výběru žádnou roli, musela to být obrovská, neuvěřitelná náhoda.
  2. Není věrohodně popsáno, jak se továrník Jaroslav Pála dostal k dopisu. Vrátný, který jen tak bezdůvodně rozlepí dopis adresovaný dělnici, to je za daných okolností deus ex machina, vysvětlení, jemuž nelze věřit. Šéf vyšetřovací komise gestapa Heinz Pannwitz ve svých zápiscích tvrdí, že Pálovi předala dopis sama Marusczáková, a že dopis obsahoval informaci o tom, že se v Lidicích skrývají parašutisté (jež se ukázala být nepravdivou); i to je podivné, ale podstatně věrohodnější. Nevíme ovšem, kam se tento druhý dopis ztratil.
  3. Autor dopisu Václav Říha nebyl z Lidic, nýbrž z Vrapic – a z Lidic nebyla ani Marusczáková – a jediné, co je s Lidicemi spojuje, je fingovaný vzkaz zaslaný rodičům jednoho z emigrantů, v té době sloužícího u československé jednotky v Británii. Proč tedy Lidice? A jestliže byly Schultzem a Böhmem vybrány víceméně náhodně, proč ten nepoměr v počtu konspiračních bytů (úkrytů) v Lidicích?

Mahler neodpovídá, pouze fabuluje, a to značně nevěrohodně (např. historka o gestapem podstrčené vysílačce nemá s realitou nic společného). Nevěrohodný je ostatně i příběh hlavního hrdiny, synovraha Františka Šímy, který díky svému uvěznění lidické události jako jediný z mužů přežil. Jak poukázali mnozí recensenti přede mnou, tato postava je ethicky sporná a její osud bychom museli vnímat spíš jako kuriositu, ne jako hlavního hrdinu historického dramatu.

Nevalné jsou výkony herců, z nichž nezaujme prakticky nikdo, hudba je instantně zapomenutelná, dialogy nudí.

Může mi někdo vysvětlit, proč byl tento film vůbec natočen? Nejjednodušší vysvětlení je, že se blížilo výročí, k němu se našly peníze a tomu odpovídá i výsledek: film vznikl prostě tak, že se shromážděné peníze proinvestovaly, v naději, že emotivní výlučnost námětu filmu zajistí aspoň určitou míru komerčního úspěchu.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-07-06 22:24
Proč film vzniknul? Kvůli komerčnímu úspěchu ne. (české filmy, které baží po komerčním úspěchu ze zásady nejsou historické, každý komerční producent historickou látku scenáristovi omlátí o hlavu).

Pokud vím, tak Z. Mahler scénář Lidic psal už někdy hodně dlouho před rokem 2007, než byl nerealizovaný scénář oceněn Cenou Sazky. Bylo to takové jeho milované dítě, jeho životní sen.

Tenhle scénář dlouho nemohl najít producenta, protože takové historické látky se v této zemi každý děsí, prostě to zavání drahotou a průserem.

Nicméně ujala se toho Alice Nellis, která má velmi dobré vazby na různé grantové fondy a také nelze odřeknout grant něčemu, co se zabývá Lidicemi. Hlavní důvod vzniku je pouze ten, že se prostě na ten film podařily sehnat peníze, bez podmínky, aby se vrátily zpět.

Pak se režie Alice Nellis vzdala, proč, to není úplně jasné, oficiální důvod je nemoc. Látky se nechtěl nikdo zhostit, protože prostě průser na krku.

Až se objevil Petr Nikolaev, který je známý tím, že scenáristům nenaslouchá a očekávat u něj dobrý výsledek je horší jak si vsadit v ruletě na sloupec. Razantně změnil anticírkevní vyznění Mahlerova scénáře. Ve scénáři lidičtí muži u zdi pokřikují na faráře, kde je jeho bůh. V Nikolaevově verzi se modlí... Závěrečná scéna, kdy si hlavní hrdina koupí lístek do autobusu na zastávku "Lidice" aby pak mohl efektně chodit po louce je pak přímo Nikolaevova práce.

Samotný film je spíš dokladem o úpadku či přímo vymizení filmové dramaturgie. Ne že by dramaturgové neexistovali, ale oni nic neví. Drtivá většina scenáristů se podobá nadšeným amatérům a nutno říct, že také tvoří za amatérských podmínek.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-06 22:29
Děkuji za zajímavé informace; zdá se tedy, že nejhoršího jsme zůstali díky režisérovi ušetřeni…
0 # Anonymní 2012-07-06 23:10
no, ono posoudit jestli je lepší Mahlerova nebo Nikolaevova práce, to je složité, zvláště kvůli tomu, že na finální verzi scénáře měl Mahler poměrně malý vliv.
(což je absurdní, ale pro filmový svět typické, jakmile je látka zakoupena, tak se scénáristou se už nikdo nebaví)

Nicméně i původní Mahlerův scénář, nepřepisovaný Nellis a Nikolaevem měl jisté slabiny a navzdory tomu, že byl vyvíjen dlouhá léta, tak nikdo nebyl schopen na slabá místa upozornit.
+1 # Tomáš Pecina 2012-07-07 00:13
Upřímně řečeno, nemyslel jsem si, že se dožiju dne, kdy si budu pouštět Sequensův Atentát a považovat to za špičkové kino. Relativně.
0 # Anonymní 2012-07-07 09:53
Ano.
Postupně ale odeznívá vlna filmařů debutujících v 90. letech, kdy byla pro "úspěch" jiná kriteria (sociální kritismus, vyhranění se proti soc-realitiské doslovnosti, zabývání se marginálními problémy=individuální umělecká výpověď, staní na správné straně barikády (komunista fašista=apriori zločinec) atd. aj.)

Zanedlouho by se měla etablovat skupina debutujících v nultých letech (a tím získat šanci natočit něco dražšího), tak snad přijde nějaká změna.
+1 # Tomáš Pecina 2012-07-07 15:23
Otázka je, jestli budou mít vůbec za co točit. V posledních letech mi připadá, že čeští filmaři neumějí udělat už ani špatný film (viz Doktor od Jezera hrochů).
0 # Anonymní 2012-07-07 22:01
nebudeme si nic namlouvat, krize je hluboká a táhne se. Na obranu českého filmu bych řekl jenom to, že tato krize není jen česká, ale nachází se i v jiných zemích, typicky těch, kde se do filmu pumpuje masivní státní podpora. Počet natočených filmů ve Francii je impresivní, ale je to čistá hrůza. Španělsko, Polsko, Skandinávie, čistá hrůza. Rusko, kde se filmový průmysl zejména kvůli pirátství zhroutil, dvojnásobná hrůza.

Tyto filmu nejsou v české distribuce k sehnání, vlastně ani černé stažení z internetu není možné, měl jsem je možnost vidět díky charakteru mé profese.

Docela dobré filmy dokážou natočit samozřejmě Američani, Britové a Němci. Svým způsobem zajímavé a kvalitní, i když pro Evropana docela nesrozumitelné, jsou filmy v čínštině a japonštině. Ne náhodou jsou kvalitní věci tam, kde je státní podpora minimální.

Znám mechanismy, kterými takový český film vzniká. Odvážím se tvrdit, že současný systém vylučuje produkci filmu vysoké úrovně a pokud se objevila nějaká alespoň trochu kvalitní věc, tak je to spíš systému navzdory.

Filmař, který má rozum, se na to vykašle a jde dělat do televize nějaké pořady a inscenace nebo si otevře Megasekáč (ten vlastní absolvent FAMU :-) ) Odliv schopných lidí ještě více snižuje úroveň... a tak dále a dále.

Dokud nebudou v oboru prachy, tak je to zlý. Obor bez prachů láká jenom amatéry.
0 # kocour 2012-07-08 11:28
"Na obranu českého filmu bych řekl jenom to, že tato krize není jen česká, ale nachází se i v jiných zemích, typicky těch, kde se do filmu pumpuje masivní státní podpora. Počet natočených filmů ve Francii je impresivní, ale je to čistá hrůza."

"Dokud nebudou v oboru prachy, tak je to zlý. Obor bez prachů láká jenom amatéry."

Není v tom trochu rozpor?
0 # Anonymní 2012-07-08 12:16
není, pokud to zformuluji konkrétněji: myslím tím prachy ne ze státu ale ze zdravého trhu.
0 # Anonymní 2012-07-08 13:03
Proč by zdravý trh cpal peníze mnohdy levičáckým či genrově minoritním nezávislým tvůrcům, když by tím přinejmenším nevydělal - což se mu v pohodě daří při financování děl pokrokových v mezích zákona.
Hledě na popularitu "socíkové" filmové a TV tvorby, jeden by řekl, že kvalitní filmovou produkci zajistí jedině dobrotivý (nad)stát...
0 # Anonymní 2012-07-09 15:34
No komerční prachy můžou pomoct vtyvořit jedině komerční film, čili přebářně srajdy typu "Vetřelec osm" nebo "Titanic tři". Neni docela bez zajímavosti, že celá ta slavná česká vlnka vznikla právě z podhoubí (relativně) štědrého státu a zároveň mírného pronásledování v mezích zákona? Myslim že to platí proporciálně i pro jiný kulturní žánry .. slušný dílo nevytvoří ani přežranej, ani ze řetězu puštěnej umělec. Natož "tvořící" pouze dle zadání sponzorů.
0 # Anonymní 2012-07-07 01:13
Takže tam tu vysílačku opravdu měli už před prohlídkou ? ČTK – Praha 10. června 1942 - Stanovisko k atentátu tímto projevené je zdůrazňováno ještě dalšími činy Říši nepřátelskými, jakými jsou na příklad: nálezy protistátních tiskovin, skladišť zbraní a munice, ilegální vysílačky a neobyčejně velkého množství zboží, které podléhá řízenému hospodářství, a okolností, že v aktivních službách nepřátelských v zahraničí jsou obyvatelé jmenované obce...
Používání adres příbuzných zahraničních vojáků (a takoví v Lidicích žili) nebylo sice nejbezpečnější, ale v zahraničí bez rozsáhlého spojení s domovem neměl plk.Moravec moc na výběr. Adresy často selhávaly, někteří doporučovali třeba své lásky, které se ale zatím již stihly provdat atp.
Vysílačku měl podstrčit parašutista Gerik, naivní Slovák, který se vzdal gestapu právě po selhání několika kontaktů i odmítnutí pomoci od náhodně oslovených občanů v Praze.
0 # Anonymní 2012-07-08 13:43
Omlouvám se předem za to, že následující příspěvek nesouvisí s tématem článku, ale řekl bych, že tohle:

hedvicek.blog.cz/1207/vypisuji-financni-odmenu

by vás mohlo zajímat. Komentáře jsou rovněž na úrovni.

Oldřich
0 # Tomáš Pecina 2012-07-08 13:51
Ano, o tom vím a Hedvičkovi jsem zhruba před týdnem všechny dokumenty ke svým rozsáhlým defraudacím poslal. Zatím je nezveřejnil; asi je teprve zpracovává :-)

Podrobnosti též zde.
0 # Anonymní 2012-07-08 15:39
Zatím zveřejnil tohle: dvoranaslavy.blogspot.cz/. Neuvěřitelné. Tato osoba trdí, že Češi jsou blbí jako svině.

Oldřich
0 # Tomáš Pecina 2012-07-08 19:47
Ano, ovšem. Tím mi udělal velkou radost, protože zřejmě neexistuje přesvědčivější způsob, jak prokázat, že jsem vůl, než když napíšu logickou konstrukci typu: "český soud ho osvobodil, ale to Vondrušku taky". Proti tomu se nepotřebuji nijak bránit, je to takříkajíc sebevyvracející tvrzení.
0 # Leon Kreutzfeld 2012-07-09 11:24
Ve dvorane slavy Hedvicek pise, ze Jirka Vanek zemrel, to je pravda??
0 # Anonymní 2012-07-09 16:03
Jsou slepice které kdákají o všem a pořád.Někteří muži se tak zženštile chovají také např. dvoranaslavy apod.. a navíc se lidé tahají k soudům pro každou blbost. Zapíjíme mediální slané žrádlo cocacolou a stavají se z nás pomalu teplouši. John Milius
0 # Anonymní 2012-07-10 14:52
Tak si z toho nic nedělejte.

Oldřich
0 # Tomáš Pecina 2012-07-11 13:46
Ve dvorane slavy Hedvicek pise, ze Jirka Vanek zemrel, to je pravda??

Ještě o weekendu to pravda nebyla.

Jinak jste opět skončil ve spamu, vp. Kreutzfeld, zřejmě byste měl změnit poskytovatele připojení.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)