Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

Historie

Po určitém hluchém období zaujal v cyklu Portréty, vysílaném Českým rozhlasem 6, třídílný seriál věnovaný Gustávu Husákovi (1. díl, 2. díl, 3. díl), muži, který – spolu s Vasilem Biľakem – dal tvář dvaceti letům československé normalisace.

Zpíváno dokonce v sudetoněmeckém dialektu…

K nedožitým 90. narozeninám Československé republiky publikoval Reflex čtyřdílný seriál nazvaný "Císař pán nebyl vůl" (1. díl, 2. díl, 3. díl, 4. díl), ve kterém se historik Jiří Rak pokouší vyvrátit některé mythy o životě v podunajské monarchii.

Jak informovaly Lidové noviny, ruský levicově zaměřený deník Правда obvinil příslušníky československých legií z krádeže převážné části carského pokladu.

Nic nového pod Sluncem, o události psal před dvěma lety Stanislav Motl v Reflexu a zevrubně se jí věnuje i historik Tomáš Krystlík ve své letos vydané knize Zamlčené dějiny 1918, 1938, 1948, 1968.

Za zmínku stojí ale i další pasáže z ruského článku, např. toto v duchu authentického stalinismu pojaté hodnocení 2. světové války:

В современных Чехии и Словакии часто указывают на то, что в результате Второй мировой войны Чехословакия была насильно включена в соцлагерь. Однако мало кто там говорит о том, что чехам грозило насильственное онемечивание, которое немцы в 1939-1945 гг. проводили в жизнь планомерно и даже жестоко. В боях за освобождение Чехословакии погибли 140 тысяч советских воинов. Кроме того, благодаря настойчивости СССР удалось провести в жизнь решение о выселении 3,5 миллионов местных немцев, активно способствовавших уничтожению страны в 1938-1939 гг.

A jak vidí Правда srpnovou okupaci? Inu, takhle:

Особый разговор – события 1968 года. В сегодняшних Чехии и Словакии они предстают как попытка СССР задушить стремление к свободе и демократии. Но опять же чехи и словаки нечасто вспоминают о том, что инициаторами силового подавления «Пражской весны» были ГДР и Польша, а СССР несколько месяцев пытался решить этот вопрос путём переговоров. Не оспаривая факт силового сворачивания преобразований и минусов от пребывания в соцлагере, следует указать, что в лице СССР Чехословакия имела надёжный рынок сбыта своих товаров и поставщика дешёвых, буквально дармовых энергоносителей.

O důvod víc, proč souhlasit s americkou vojenskou přítomností na českém území. Američané sice občas umístí Českou republiku do Švýcarska nebo si zemi spletou s Chorvatskem, jejich pohled na historii má však přece jen blíž k realitě.

Další vynikající pořad ze série Českého rozhlasu 6 Portréty se dotýká thematu, o němž dnes není v České republice záhodno hovořit: jakkoli kriticky můžeme pohlížet na osobnost prvorepublikového poslance Františka Schwarze, předkládané dokumenty poskytují na presidenta Beneše a jeho činnost v londýnském exilu dosti jiný pohled, než je ten oficiální, oficiosní.

Aktualisováno.
Další informace publikoval na Lucerně Wikipedie Guy Peters.