Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

(Tento příspěvek je součástí dehonestační kampaně organisované Bezpečnostní informační službou, KSČM a Mossadem. Četba na vlastní nebezpečí.)

Proč nevěřím Jaromíru Štětinovi? Protože ďábel vězí v detailu, a měl-li bych uvěřit jeho divokým disidentským historkám, právem bych očekával, že vše ostatní, co J. Štětina o své minulosti napsal, bude sedět jako – no, vy víte jak.

Jenže nesedí.

1. diskrepance, vstup do KSČ

O okolnostech senátorova vstupu do strany se dočteme ve Štětinově životopise toto:

Přihlášku do KSČ jsem podal někdy během roku 1965 během studií na VŠE. Nebyl jsem přijat. Důvody jsem se nedozvěděl, ale pravděpodobně to bylo díky udání, které někdo učinil a stěžoval si na původ matky. Systém přijímání do strany byl založen na tom, že adept musel nejdříve absolvovat roční kandidátskou lhůtu. Tu jsem nastoupil znovu někdy v roce 1966 a stal jsem se členem fakultní organizace KSČ Vysoké školy ekonomické v roce 1967. Stal jsem se pomocnou studentskou vědeckou silou profesora Oty Šika a na fakultě jsme šířili principy liberální ekonomiky a zásad zainteresovanosti člověka na výsledku jeho práce. Z dnešního pohledu směšně samozřejmé věci, ale v té době byly takové ekonomické úvahy hlavnimi ideology strany považovány za kontrarevoluční. Tehdy moje přesvědčení, že se dá komunistické hnutí reformovat do podoby, která by ctila svobodu jedince, svobodu podnikání a zejména svobodu trhu vrcholilo. Bavil mne vzdor a oponování.

Než si estebáci Štětinu předvolali k výslechu, některé údaje si o něm zjistili. Konkrétně se v úředním záznamu píše: K osobě Štětiny je dále známo: v KSČ byl od r. 1963 do prověrek. Což znamená, že přihlášku musel podat někdy v r. 1961–2 (čekatelská lhůta byla předtím dvouletá), v době začátku svých studií, a když se mu tento údaj přestal hodit do CV, prostě si ho pozměnil a nahradil líbivým vyprávěním o prvním neúspěšném pokusu a o Šikovi.

2. diskrepance, cesty do SSSR

Životopis uvádí:

Jako vodák a horolezec jsem navštívil Sovětský svaz pětkrát. Byly to tyto cesty:
  • Altaj, červenec 1968 první kompletní prvosjezd řeky Katuň, raft, kajaky první český výstup na nejvyšší horu Sibiře Běluchu
  • Altaj, 1973 sjezd řeky Čuja, raft sjezd Katuně v úseku Usť-koksa-Gornoaltajsk, raft sjezd řeky Bija, raft
  • řeka Ob, 1981 sjezd řeky Bija, raft, kajaky sjezd řeky Ob na sportovních plachetnicích Chvála bláznovství a Svatá Magdaléna
  • 1987 sjezd řeky Malý Jenisej, raft sjezd řeky Jenisej na dřevěném voru
  • 1989 sjezd řeky Bachapča, raft

V dotazníku z r. 1977 je ale něco jiného, konkrétně se píše o asi 8 turistických cestách v letech 1959 až 1972, a o tříměsíčním pobytu v r. 1972. Tedy další lež.

3. diskrepance, výslechy na StB

Hrdinný disident měl podle svých slov být StB vyslýchán ještě dvakrát, v r. 1987 a 1989, a od r. 1984 měl být veden jako nepřátelská osoba. Jenže ve spise nic takového není a v registru svazků není ani zmínka o tom, že by ke Štětinovi existoval ještě další spisový materiál, třeba i skartovaný.

Proč? Occamova břitva nám napoví: protože se žádné takové výslechy neuskutečnily, Štětina byl pro StB zablokován shora a ta se proto o jeho další činnost nesměla zajímat.

4. diskrepance, návrat do komunistické strany

Životopis:

Okupace Československa byla zlomem, kdy jsem pochopil, jak jsme se my, vnitřní rozvraceči bolševismu mýlili. Sovětská agrese byla pro mne důkazem, že komunismus není reformovatelný, že ho nejde zlidštit, že je možné ho jenom odstranit. Doba podpisu potupné smlouvy vnucené státním představitelům Československa v Moskvě a přelom roku 1968 a 1969 byl pro mne dobou sebereflexe a vzteku a lítosti nad vlastním omylem. Vrátil jsem rudou knížku ještě před prověrkami a byl jsem nadosmrti vyléčen ze snah komunismus měnit k lepšímu. Prošel jsem si období tichého vnitřního pokání, které mne utvrdilo v tom, že cesta ke zničení bolševismu musí existovat. Stydím se, že jsem potřeboval k pochopení nepřeměnitelnosti komunismu tak silný úder jako byl Srpen. Ale taky s odstupem několika desetiletí s úsměvem vzpomínám na onoho mladého muže rozhodnutého porazit bolševika jeho nápravou. Trochu mu závidím zápal, čistotu úmyslu a tehdejší velkou schopnost filantropie.

Fakta:

Estebácký udavač s krycím jménem Alex vypověděl, že v přímém rozhovoru zjistil u Ing. Štětiny, že si na pracovišti […] opisoval některé body z Charty a část signatářů. Jeho osobní názor byl proti Chartě, zejména ve věci zahraničních zájezdů[…] Ing. Štětina je vyškrtnutým členem KSČ a čeká, že mu bude zpátky nabídnuto členství v KSČ.

Tušíl Štětina, že Alex je denunciant? To je velmi nepravděpodobné, v atmosfeře února 1977 by si stěží kdo dovolil opisovat Chartu před někým, komu nedůvěřuje. Proto lze věřit i tomu, co Alexovi tehdy řekl, když je to navíc v souladu s tím, co o tři měsíce později napsal do svého životopisu:

Jsem stoupencem socialistického uspořádání společnosti. Zastávám zásadu nutnosti diktatury proletariátu v prvním období socialistické revoluce. Silná komunistická strana, budovaná na principech vědy a morálně historických kritériích je podle mne jediná síla, která může změnit společnost v současné třídně a ekonomicky rozděleném světě.

Vyškrtnut ze strany jsem byl kvůli odlišnému názoru na způsob řešení krizové situace v r. 1968. Své vyškrtnutí považuji za zcela logické, neboť odpovídá zásadám demokratického centralismu. Zdůrazňuji, že jsem si svého členství ve straně vážil. Přesto nejsem po svém vyškrtnutí zatrpklý. Události mne vedou pouze k hlubšímu přemýšlení a hledání kontextů v širších souvislostech.

Píše takto člověk, který prozřel a pochopil, že komunismus je zlo? Naprosto ne, takhle píše oportunista, který z reformního komunismu vystřízlivěl a rád by svoje pochybení napravil.

Štětinův dnešní životopis proto i na tomto místě není nic víc než vylhaný kýč.

Komentáře   

0 # Vodník 2011-09-13 21:47
Já pouze doufám, že s tím dosáhneš kýženého výsledku - veřejného odhalení, pranýřování a morálního odsouzení Štětiny. Jinak bych musel říct, že ta mrdka nestojí za ten čas, který jí věnuješ.
0 # leho 2011-09-13 23:49
Proč je mi pan senátor Štětina sympatický a proč mu vyjadřuji podporu v jeho úsilí vedoucí k zákazu KSČM, bych mohl napsat ještě delší elaborát než je tenhle článek. Ve veřejných zdrojích, interview, všelijakých formulářích, mnoha výpovědích, v podstatě u kohokoliv a u veřejných osobností zvláště lze vždy najít něco, co nesedí a co zní jako lži, protichůdné informace, apod. Mluvím z vlastní zkušenosti a to nejsem žádná veřejná osoba jako senátor Štětina, kolikrát stačí málo, přeřeknutí a je z vás lhář, zloděj a třeba i vrah.

Zkrátka, senátor Štětina hodně lidem a politikům vadí už kvůli jeho úsilí o zákaz KSČM. Nezapomeňme, že STB byla dříve mistr ve vyrábění hnusných pomluv a všelijakých konstrukcí na lidi jako je právě senátor Štětina. Ani po více než 20 letech po plyšáku všichni ti estébáčtí mistři v hnusném pomlouvání a vyrábění falešných skutečností, lží a všehomožného ještě jsou tam mezi vámi, zdaleka nevymřeli a stále dělají tu samou a jedinou věc, kterou se v životě naučili a co umí tak dobře.

Jen bych si dovolil takovou otázečku pro autora článku Tomáše Pecinu:

Proč raději věříte skutečnému estébáckému bonzákovi než senátoru Štětinovi?
0 # Anonymní 2014-09-06 14:52
to je přece jednoduché - co čekat od politického cestovatele napříč politickými stranami po roce 1989?Vždy šel tam,kde mu kvetla pšenka a kde se mohl zviditelnit.Takový člověk nemá morálku a jestliže STB "vyráběla falza",co dělá pan Štětina?Vyrábí protifalza a takový člověk není věrohodný,tomu věří jen tací jako je on = bezpáteřní a pokřivení.Proto je naše země tam kde je!!!
0 # Tomáš Pecina 2011-09-14 00:29
Ano. Jeho fakta totiž sedí, "story", kterou presentuje StB, je věrohodná a konsistentní, vnitřně i s dalšími fakty.
0 # leho 2011-09-14 01:06
Takže vy raději věříte STB než Štětinovi.

Děkuji. Mě to stačí a vím tedy, za jaký tým kopete...
0 # Anonymní 2014-09-06 14:57
to není o tom,zda člověk věří STB nebo Štětinovi,je to o tom ,jaký ten Štětina je a proč se ke své minuloisti nepostaví jako chlap!!!
0 # Tomáš Pecina 2011-09-14 01:15
To je hloupá, ba primitivní demagogie. Uvědomte si, že StB neměla důvod psát do svých dokumentů lži, Štětina byl pro ni malá ryba. Jsou-li ty dokumenty authentické, a to nemám důvod zpochybňovat, dávají velmi komplexní obraz o faktech. Najděte jediný rozpor ve versi StB, a já o ní začnu pochybovat – jenže tam žádný není, rozpory jsou jedině ve Štětinových výplodech.
0 # leho 2011-09-14 02:21
Pane Pecina, StB byla složená z velmi pochybných charakterů s patologicky pokřivenou morálkou. To je fakt a to neokecáte. Veškerý archív StB je nutno posuzovat z tohoto hlediska a každý rozumný historik tohle bere v úvahu. Například co se týče zpráv o statistice o počtu emigrantů se na archív StB vůbec nemůžete spolehnout, protože se data schválně upravovala aby papaláši neměli špatný kádrový posudek kvůli tomu, že nebyli schopni zabránit aby občané ČSSR masově emigrovali. A takhle to bylo se vším. Kolik operativců mělo mrtvé duše a kolik lží do spisů bylo vloženo aby byla pětiletka splněna se vám estébáci zpravidla nepochlubí. Víte že se musel plnit plán na splnění počtu dopadených a odsouzených třídních nepřátel? No a tak to bylo se vším. S archívem StB se musí citlivě zacházet s vědomím, že archív byl veden těmi nejhoršími patologicky pokřivenými charaktery jaký svět neviděl. A pokud berete co v archívu je za bernou minci a neberete v potaz výpověď její oběti, pak nejste lepší než oni sami...
0 # Anonymní 2011-09-14 07:36
Leho, ale materiálům StB věří i onen ústav pro správný pohled na dějiny (ÚSTR) - za koho ti kopou?
0 # Starý pán 2011-09-14 07:41
Leho, vy manipulujete jak estébák.

Tahle Vaše věta: "Proč raději věříte skutečnému estébáckému bonzákovi než senátoru Štětinovi?" by totiž měla znít takhle: "Proč raději věříte skutečnému estébáckému bonzákovi než jinému skutečnému estébáckému bonzákovi Štětinovi?"

Pak je totiž odpověď jasná. A to se Vám asi nelíbí, že?
0 # Leon Kreutzfeld 2011-09-14 10:40
Treba ma pan Stetina nejake psychologicke trauma. To by nervovalo kazdeho, kdyby Vas vazeni panove eSteBaci ohybali roky jako vrbovy proutek.

Podle toho co tu pise a ukazuje pan Pecina z toho spisu tak pan Stetina asi zadny hrdina nebyl, spis to vypada na ten "korek", ale to jeste nemusi byt zadny lump, pouze ma trauma a vyrovnava se s tim po svem.

Trochu to cele pripomina Rosse Hedvicka, ten se taky stylizuje do masinovske role a ta realita taky vypada tak, ze se ohybal, aby se za draty zase narovnal. A taky z toho ma dozivotni trauma.
0 # Anonymní 2011-09-14 10:54
No ono žít v Čechách mezi Čechy či na Ukrajině nebo v Zimbabve je na doživotní trauma,takže se ani nedivím.Snad si to tak přál Bůh?Nikde jinde taková koncentrace udavačů zbabělců a provokatéru z BIS není.

VV
0 # Tomáš Pecina 2011-09-14 11:03
No, trochu bych nesouhlasil, vp Kreutzfeld.

Nemůžeme od nikoho vyžadovat hrdinství, ale aspoň tu slušnost, aby nenapráskal své kolegy a nepodepsal závazek spolupráce, by snad mít mohl.

Rosťa Hedviček je (částečně) jiný případ; ten ze sebe, v potřebě uspokojit své histrionské založení, udělal hrdinu, a když se ukázalo, že jím nebyl, nedokázal se s tím vyrovnat.

A to přitom, v porovnání se Štětinou, nic špatného neudělal.
0 # gogo 2011-09-14 12:14
Já bych byl ještě střídmější - mně by stačilo, kdyby Štětina ze sebe nedělal hrdinu a ex post antikomunistu.
Kdyby se nikam necpal a nedělal ze sebe co není, nebyl by důvod se jím vůbec zabývat, natož kriticky komentovat jeho legendy v životopise.
0 # cnemo 2011-09-14 14:18
Mě celkem nezajímalo, zda JŠ byl či nebyl u STB, o jeho morálním profilu již dostatečně vypovídají svědectví spolupracovníků a dnešní postoje např. k této tahanici.

Daleko zajímavější je otázka je ho "přátel" v bývalém CCCP, kteří umožnili pohyb po CCCP v míře zcela neuvěřitelné. Napadá mne jen jedna organizace, která tohle vše uměla zařídit, respektive umožnit a STB to nebyla.

Po porážce bývají obvykle agenti poražené strany převerbováni a vyjmuty z represí proti představitelům starého režimu. Pan JŠ měl neuvěřitelné "štěstí", na některá fakta z jeho minulosti se přišlo až po 20ti letech a on se mezitím dostal do nejvyšších pater české politiky. S jeho "kádrovým" profilem jednoduše neuvěřitelné. Kladu si tedy otázku: na čí výplatní pásce je pan JŠ dnes a kdo mu pomohl k takto neuvěřitelné kariéře?
0 # Anonymní 2011-09-14 15:08
cnemo: a vy myslite, ze nekdo byl porazen? me to tak moc nepripada.
Zmenila se jen forma, mira, bylo vymeneno par figur a valka pokracuje dal. Jen si to nemala cast populace v ruznych koutech sveta odmita uvedomit. Ku sve skode...
ds
0 # Tomáš Pecina 2011-09-14 15:43
Já bych Štětinu nepodceňoval, je to schopný člověk s mimořádně vysokou sociální inteligencí. Všimněte si formulace jeho životopisu, ve kterém se lísá a naznačuje, že by rád zpátky do Strany. Ale ne nějaké "soudruzi, udělal jsem chybu, ale už budu hodný, vezměte mě, pěkně prosím, zpátky", ale procítěný výklad o tom, jak pomalu prozřel a nyní už se dívá na ruskou okupaci "v širších souvislostech".
0 # leho 2011-09-14 19:54
...Nemůžeme od nikoho vyžadovat hrdinství, ale aspoň tu slušnost, aby nenapráskal své kolegy ...

Že jsem tak smělý, a koho konkrétně že měl senátor Štětina prásknout? Pokud nevíte a nemáte opravdu přesvědčivé důkazy z jiných zdrojů než z archívu StB, tak ... no, doplňte si sám, nebudu se na tohle téma rozepisovat...

...Leho, ale materiálům StB věří i onen ústav pro správný pohled na dějiny (ÚSTR) - za koho ti kopou?

Skutečně jim věří 100%? A je klidně možné, že skutečně ÚSTR dělá tu a tam velmi pochybné analýzy tohoto typu, viz případ Kundera z nedávné doby. Také tento spisovatel leží mnohým bývalým estébákům v žaludku a kampaň proti němu byla ze stejných (ne)lidských zdrojů...

A že vám tak vadí Štětina a jeho úsilí o zákaz KSČM, to je velmi zajímavé. A přitom autor článku se angažuje v www.bezkomunistu.cz či je dokonce autorem této iniciativy, hmmm...
0 # Daniela 2011-09-14 21:51
Na tom neco je.
Podivuhodne, ze se estebacka minulost J.S. zacla vynorovat v dobe, kdyz se Stetina verejne angazoval pro americky radar. Plne propuknuti ve vytahovani rudych kostlivcu nastava zase v dobe, kdyz se probira zakaz komunisticke strany.
Ja se domnivam, ze J.S. byl proste jako mnoho lidi, kteri plavali v proudu tehdejsiho bahna ze sobeckeho pudu sebezachovy.
Kdo jsem ja, aby odsoudil? Ze se lisal, tomu verim, spolupracoval s totalitnim rezimem, ano, vylepsil si zivotopis, jiste. V poslednich letech je vsak naprosto v poradku, necetla jsem o zadne korupci, choval se cestne, nebehal nahaty okolo bazenu, nekradl pera a ani jinak se skandalne neprojevil.
Mne by zajimalo, jestli se clovek Stetinova charakteru vubec muze nejak rehabilitovat. V ceske spolecnosti asi ne.
Cekani na perfektniho, moralne neposkvrneneho politika hranici s naivnosti, protoze lidi uz jsou od sveho zakladu nedokonali.

Pane Pecino, nekdy mi pripadate jako ten tulak ve hre "Cekani na Godota"..
0 # Starý pán 2011-09-15 07:33
"Štětina a jeho úsilí o zákaz KSČM"

Ano, dřív byl ve straně, která se snažila všechny ostatní strany zakázat, nebo si je aspoň podmanit, dnes se snaží zakázat KSČM. Opravdu Vám to nepřipadá příznačné? Myslíte snad, že když je někdo psychopat s touhou neustále se veřejně angažovat a manipulovat společností, že se může změnit k lepšímu?
0 # Leon Kreutzfeld 2011-09-15 13:44
"Mne by zajimalo, jestli se clovek Stetinova charakteru vubec muze nejak rehabilitovat."

Pokud se bude montovat mezi vcelare nebo zahradkare, tak je asi mene relevantni, jestli v minulosti udaval StB, podepisoval spolupraci a ted ze sebe dela disidenta.

Kdyz ale stavi svou docela vysokou politickou karieru na mravni integrite ilustrovane jeho antikommunismem a proamericanismem, tak je upozornovani na nesrovnalosti v jeho minulosti zcela na miste.

Nejlepe by se rehabilitoval, kdyby se postavil celem tem osklivym pomluvam ruznych vlivovych osob a agentum BIS.
0 # Anonymní 2011-09-15 23:02
Pochybuji o tom, že má pan Štětina mimořádně vysokou sociální inteligenci, jak poznamenává pan Pecina. Jeho zoufalé tvrzení o tom, jak jej ohrožuje BIS na silnicích a jak proti němu najala vlivové agenty, napovídá spíše tomu, že Štětina momentálně neví kudy kam.
Ale souhlasím s tím, že je vysoce nedůvěryhodný a jeho současní chlebodárci odvedli poněkud lajdáckou práci když zapomněli část materiálů o něm vyčistit z archivu někdejší StB. Patrně vzali ty materiály rozvědky jež považovali za důležité a tipuji, že v nich bylo něco o tom, že Štětina je "zájmovou osobou přátel", jak StB nazývala bývalou KGB. A ty doklady, jež už měli za poměrně nevinné, tam ponechali.
Živě si umím představit co a pro koho dělal pan Štětina v devadesátých letech v kavkazských republikách, případně v Bosně. Coby cizinec získal u čečenských rebelů jistě snadněji důvěru než rodilý Rus. A když už nebylo jeho služeb potřeba tak pak bylo prostě agentuře Epicentrum zakázáno v Rusku působení. Slušná legalizace.
0 # Anonymní 2011-11-06 13:53
Mr. Štětina má ve volebním programu, "Nekompromisně stát proti projevům politického extremismu jako je komunismus, nacismus či radikální islamismus . Uvést existenci extrémních stran a hnutí do souladu s Ústavou."
Což je přinejmenším pikantní, když to poměříme jeho aktivistickými postoji vůči politickému islámu, které prokázal opakovaně, nejvýrazněji při jím zmařené pražské návštěvě nizozemského zákonodárce G. Wilderse.
Osobně nevím, zda byl J.Š. agentem KGB, jak Pecinův text implikuje. Vím ale, že k Wildersovi se zachoval jako zbabělý křivák.
podepsán: M. Konvička
0 # Anonymní 2011-11-23 15:44
Nepotřebuji číst v žádných archivech STB.

Stačí mi, že jsem v bývalých časech četl v tisku Štětinovy reportáže z jeho cest po SSSR..
0 # Pohranicnik Bloguje 2012-06-17 12:11
Tak,tak... Dodnes například sovětští pohraničníci z PV KGB vzpomínají na družbu s taváriščem Štětinou,bylo veselo a vodka tekla proudem. Takový veselý a družný byl dnešní senátor Štětina - a vidíte,najdou se lidé,kteí na něj háží jedovatou slinu :-)
0 # Tomáš Pecina 2012-06-18 00:04
V tom bych byl shovívavý. Co mu vyčítám, je udání svých spolupracovníků jako možných šiřitelů prohlášení Charty, a hlavně to nedůstojné lhaní a fabulování, když to vyšlo najevo.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)