Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

Tak jsem byl omilostněn. Nikoli presidentem republiky, nýbrž správci české Wikipedie, kteří usoudili, že když jsem se více než pět let choval vzorně, tzn. na Wikipedii nic nepsal, mohou mi odpustit zbytek doživotního trestu zákazu ony správce kritisovat.

Že jsem byl v trestu, jsem upřímně řečeno mezitím úplně zapomněl, a s českou Wikipedií pracuji zhruba tak desetkrát méně než s anglickou a německou, které jsou pro mne nejdůležitějšími informačními zdroji. Že má nízkou, či spíš ubohou úroveň, je factum, nad kterým jen krčím rameny: jakou si ji udělali, takovou ji mají, a nám ostatním nelze než se za ni příležitostně zastydět.

Wikipedie v české podobě je spíše polem pro bádání sociologa nebo kulturního anthropologa. Co se tam odehrávalo, je neskutečné, a lidi vystupující jako Beren, Vrba a další právem pokládám za ty nejpodlejší a nejzákeřnější osoby, s nimiž jsem se kdy na Internetu setkal. Místo práce ve prospěch projektu encyklopedie veškeré své úsilí zaměřili na posilování své moci, a vytvořili tak místo místa ke kritickému vytváření společného díla prostředí strachu a nenávisti, to vše arci s neobyčejnou dávkou pokrytectví.

Příkladmo tresty: ty se na Wikipedii nazývají opatření a mají editory-wikipedisty vychovávat, tak aby byli poslušnými poddanými svých správců, již, ač sami vzděláním a schopnostmi vesměs nesahají kvalitním editorům, které nenávidí a šikanují, po kotníky, pokládají se za vrchol stvoření, crème de la crème českého – ne-li přímo globálního – internetu.

Člověku vytanou na mysli sceny z Goldingova románu Lord of the Flies, vynikajícího díla, v němž se autor zabývá otázkou, jak dlouho přetrvá civilisace mezi dospívajícími chlapci, kteří jsou, vyjádříme-li to brutálněji, psychologicky stále ještě jen na půl cestě mezi zvířetem a člověkem, a nechá je proto fiktivně samy sobě napospas na pustém ostrově. Zatímco Jules Verne ve Dvou rocích prázdnin nemá s tímto aspektem lidské psychologie problém, William Golding dospívá k závěru, že výsledkem takové isolace nedospělých osobností bude relativně velmi rychlý odklon od civilisačních návyků, tedy že civilisace je umělým a psychice člověka se příčícím konstruktem, který z jedince, jenž přestane být civilisací korigován, rychle odpadne (na podobné thema natočil režiser Jan Schmidt film Konec srpna v hotelu Ozon, pokud ho neznáte, mohu rovněž doporučit).

Snad se jednou najde někdo, kdo českou Wikipedii sub specie těchto úvah probádá, a kdo bude schopen vysvětlit, proč anglická a německá (ale např. také ruská nebo polská) Wikipedie podobnými výstřelky správců až na výjimky netrpí.

Komentáře   

+1 # Anonymní 2014-01-19 16:40
Česká wikipedie je jedna velká tragedie.
+1 # Dark Allegory 2014-01-19 19:05
Vážený pane, coby bývalý dlouholetý přispěvaqtel české i anglické verze Wikipedie mohu Vaše slova potvrdit téměř do písmene, avšak s jedinou, nicméně podstatnou nepravdou, vyvěrající z Vašrho čechobijské intencionality: anglická wikipedie trpí naprosto stejným či přinejmenším podobným psychopatologickým klimatem jako česká (jakkoli "ta naše" se pyšní nám více známou typologii). Je tomu tak ze samotné podstaty věci - jedná se o prostředí, přitahující svou povahou anonymního "státu ve státě" zakomplexovaná individua, jimž velmi levně, pouze za předpokladu plné loajality, předává "pozici", moc a možnost rozhodovat o věcech (chápej o druhých, vzdělanějších), k čemuž nepotřebují prokázat svou kvalifikaci ani totožnost. Ideální prostor a živná půda pro deprivanta, zhrzeného polovzdělance či přizdisráče "sui generis" (omlouvám se za vulgarismus, nicméně považuji ho výstižný) jak dosíci (bohužel nikoli jen virtuálního) pocitu vlastnictví moci nad druhými a kompenzovat tak dostatečně svůj "minderwertikeitzkomplex". Ostatně, většina z oněch anonymních "adminů" nevyvíjí v rámci této "Animal Farm" žádnou kreativní činnost, jejiich "práce" je výhradně destruktivní povahy, zahrnuje tedy pouze mazání příspěvků, které jim nejsou po chuti, eventuálně (pokud jste hodně silný v kramflecích) jejich odstranění pomocí "demokratického hlasování o pravdě" jim podobných. A kdyby snad mělo ono "hlasování" dopadnout v jejich neprospěch, váš text bude v každém případě sprovozen ze světa na základě nějakého jiného, zcela absurdního důvodu, stojícího na zvrácených vnitřních pravidlech, která jsou pochopitelně přizpůsobena tak, aby je bylo možno vyložit dle jejich potřeb. Paralela s manipulativními technikami iluzorní "rozvinuté" parlamentní demokracie nejen v oblasti ryze sociopatologické se přímo nabízí.
S pozdravem
Jan Blanický
+1 # Otto 2014-01-19 19:15
Film Konec srpna v hotelu Ozón se mi moc nelíbil. Zajímavý je ale tím, že jeho exteriéry se natáčely v obci Doupov (něm. Duppau), která padla r. 1954 za oběť voj. prostoru Hradiště. Neskutečné!
0 # Anonymní 2014-01-22 03:28
Ten film je skvělý, díky panu Pecinovi za námět. Ano – neskutečné! Tam žili po generace lidé…

Quidofil
0 # Anonymní 2014-01-22 15:17
Wikipedie proti cenzuře
uk.wikipedia.org

ВІКІПЕДІЯ ПРОТИ ЦЕНЗУРИ
uk.wikipedia.org/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)