Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

Úvahy a komentáře

Snad je to nezvykle teplým koncem listopadu, rozhodně si nevzpomínám, který rok by se tak pozdě po sklizni okurek urodilo tolik zpráv, které bývají zveřejňovány tradičně toliko v době, kdy dovolenými prořídlý a nedostatkem materialu sužovaný redakční personál novin vděčně publikuje cokoli, co mu přijde do rukou.

Tak příkladmo v Prvních zprávách objevili na obloze nebezpečné kondensační stopy; kdyby se udělovala Nobelova cena za pitomost, mají ji jistou.

V Kouřimi zase prý odkryli památník středu Evropy.

Ano, v tomto městě skutečně leží průsečík padesáté rovnoběžky a patnáctého poledníku (sám jsem tam byl, potvrzuji i fotografií). Z hlediska astronomie je ovšem toto místo naprosto bezvýznamné, protože volba nultého poledníku je zcela arbitrární, daná místem, kde v Greenwichi kdysi postavili hvězdárnu, a rovnoběžka vymezující přesně pět devítin vzdálenosti od rovníku k severnímu polu je rovněž fakticky nahodilá (mimochodem, proč pravý úhel dělíme právě na 90 úhlových stupňů, je dodnes nevyjasněno).

Inu, jako ti delfíni…

Vzpomínám si, že jsem před časem někde na internetu – už ani nevím, jestli na českém nebo zahraničním – viděl soutěž o to, kdo pošle do redakce vyfotografovanou nejnesmyslněji zabalenou zásilku. Škoda, že nepočkali, měl bych horkého kandidáta na titul…

Společnost TME Czech Republic s. r. o. mi poslala pět krystalů 13,56 MHz (o celkové hmotnosti 5,5 g), které nutně potřebuji k dokončení nového projektu s Arduinem, v krabici rozměrů, které ve mně vyvolaly důvodnou obavu, že kdybych si u nich objednal multimetr, dodají mi ho po železnici v samostatném kontejneru.

Hádanka: Který národ je v Evropě nejchytřejší? No přece Češi – jako ti delfíni!

Jsou ovšem i jiné názory.

Curiouser and curiouser, řekla by Alenka, sledujíc dění okolo připravovaného stěhování chauvinistického velekýče s názvem Slovanská epopej z Moravského Krumlova do hlavního města. Nám ostatním nezbývá než se na účet moravských patriotů, kteří se rozhodli ubránit umělecké dílo před nájezdy mocichtivých Pražanů i s jejich úřady a soudy, obstojně bavit.

Z hlediska práva se v každém případě ukázala velká, dosud netušená lacuna legis: správní úřad je sice jak soudním rozhodnutím, tak zrušovacím rozhodnutím nadřízeného úřadu vázán, avšak rozhodne-li znovu v rozporu s nimi, je jeho rozhodnutí platné a závazné a nelze se domáhat vyslovení jeho nicotnosti, jež by umožňovala dotčené osobě rozhodnutí a limine ignorovat. Představa ozbrojené potyčky mezi krumlovskými městskými strážníky a státní policií, dosud zmiňovaná jen v humoristické rovině, se tak stává reálnou a právně relevantní alternativou dalšího dění.

Na podobný případ jsem narazil, když jsem vloni vymáhal informace od karlovarského stavebního úřadu. Ten opakovaně, pětkrát po sobě, rozhodl v rozporu s právním názorem krajského úřadu, a mně kromě očí pro pláč nezbývalo než se znovu a znovu odvolávat: podnět, aby jednání povinného subjektu nechal krajský úřad posoudit sub specie ustanovení trestního zákona o trestných činech úředních činitelů, tento odmítl. Že věci došly do spektakulární exekuční koncovky, způsobilo jenom to, že úřad nakonec udělal chybu a stal se nečinným; nebýt toho, tak pokud jsem neumřel, bezvýsledně se odvolávám dodnes.

Kdo asi udělá podobnou osudovou chybu ve sporu Čechů s moravskými patrioty v Krumlově?

Víte jaký je rozdíl v poště odeslané v pondělí z Děčína a z Hong-Kongu? Žádný. Obě dojdou ve středu, napsal na Twitter Radek Hulán.

Zlatý voči: v úterý z Plzně jako balík s udanou cenou odeslané Arduino dokázal tento státní podnik doručit v pátek. Když jsem na poště Praha 2 vyjádřil svůj údiv, příslušný pracovník suše poznamenal, že podle interních předpisů na to mají tři pracovní dny, takže si nemám na co stěžovat.

Autem trvá cesta z Plzně do Prahy hodinu, vlakem půldruhé, na kole tři hodiny, pěšky dvacet hodin, České poště trvalo překonat tuto vzdálenost 72 hodin, což je jednoznačně na zápis do Guinessovy knihy rekordů: pomaleji než poštovní zásilka se pohybují pouze šneci a možná též někteří méně hbití láčkovci, ale tím si nejsem úplně jist.