Důležité upozornění!

Policie České republiky a šéfcensor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Čvančara varují: citovat jakékoli texty z tohoto blogu způsobuje vážné risiko trestního stíhání! Četba na vlastní nebezpečí!

Úvahy a komentáře

Nechť ε<0.

Il y a toujours un fameux singe dans la plus jolie et la plus angélique des femmes!
— Honoré de BalzacO neotřelý přístup k problematice genderu se pokusili na blogu Nautilus. Záběr tohoto bloggera je celkem vzato fascinující; bohužel, šíři ne vždy odpovídá adekvátní hloubka, s níž jsou jednotlivá themata pojednávána: téměř to někdy připomíná epistemologické závěry slavné cimrmanovské filosofie externismu.

…kdy k nám bude zaveden – nikoli elektrický proud, nýbrž multiplex 2 digitálního televisního a rozhlasového vysílání DVB-T, a zároveň definitivně skončí vysílání analogové, které tu s námi bylo neuvěřitelných 50 let. Jakkoli lze rozumovat nad smysluplností této technologie v době, kdy začínají být standardem přípojky ADSL o rychlosti 16 Mbit/s, takže theoreticky si můžeme dopřát televisní vysílání po Internetu ve vyšší kvalitě, než jakou je schopen nabídnout "digitál", pro nás technogeeky je to velký den.

Nejedna slza nostalgikova bude zamáčknuta při vzpomínce na staré černobílé televisory Tesla ze 70. let, které měly vzadu několik trimrů se silonovými nástavci vyvedenými v podobě "knoflíků" na panel, a šťastný majitel takového přijímače se – v pošetilé snaze dosáhnout vertikální synchronisace – stával minimálně po dobu tepelné stabilisace elektroniky aktivní součástí zpětnovazební regulační smyčky. A co teprve, když přišly televisory barevné, tam bylo možností nastavení tolik, že výsledný obraz bylo právem možno označit za autorské dílo, výsledek jedinečné tvůrčí činnosti vlastníka přístroje (starší si možná ještě pamatují: "Pásla ovečky v červeném háječku / Pásla ovečky v modrém lese / Já na ni: To je snad horor? / Ona: Ne, jen nová Tesla Color!").

A jak krásně opravitelné ty přístroje byly, s osciloskopem a trochou důvtipu takový televisor dokázal technicky zdatného člověka zabavit na dlouhé hodiny. Mnozí z nás mají dosud z té doby na různých místech těla popálená místa ("Tady za tu stranu můžu plošný spoj nadzvednout, tam dvě stě dvacet jistě nepovedou, to by přece nemělo nejmenší logiku," zněla moje úvaha těsně před tím, než jsem utrpěl zásah elektrickým proudem, jehož stopy jsou dodnes patrné na mé levé dlani).

Nu, ať chceme nebo ne, dnes je prostě velký den…

Mezi Guyem Petersem a mnou existuje dlouhodobá názorová neshoda ohledně toho, jak definovat internetového trolla.

Podle G. Peterse je to ten, který chce v diskusích ubližovat druhým, např. tím, že zveřejňuje osobní údaje ostatních a dopouští se osobních útoků s argumenty ad hominem.

Moje definice je, že troll je každý, kdo nechce diskutovat, ale v zásadě se jen bavit na úkor ostatních tím, že diskusi narušuje. Když někdo napíše výrok A, troll automaticky zareaguje: "On tvrdí A? NO TO JE ALE BLBEC!", když tentýž diskutér napíše non A, troll odvětí: "On tvrdí non A? NO TO JE ALE BLBEC!" Vlastní názor trolla zjistit nelze, podstatné je, že místo diskuse "trolluje", tedy napadá ostatní a snaží se diskusi znemožnit a všechny ostatní, vyjma jiných, spřátelených trollů, zesměšnit.

Stejně tak se rozcházíme v otázce, jak k trollingu přistupovat. Já jsem stoupencem methody eliminace trollů v zárodku (příspěvek člověka, který v minulosti trolloval, by měl být vymazán bez ohledu na to, že je sám o sobě věcný, protože trollingem se tento člověk sám z diskuse diskvalifikoval a je zbytečné podstupovat risiko, že v tom bude pokračovat), kdežto G. Peters trollům poskytuje – k jejich nemalému gaudiu – jednu "amnestii" za druhou a tvrdí, že lze oddělit osobní útoky od faktického obsahu a to druhé, je-li to cenné, zachovat.

I proto jsme se rozešli a já si založil tento zaručeně trollůprostý blog.

Po svém odblokování je tu zpět starý dobrý Cinik: v článku Jozef Tiso vyvolal konflikt, když agresivně odstraňoval důvěryhodnými zdroji podepřená tvrzení, která nejsou katholické církvi ani trochu příjemná. Intelekt chabý, vzdělání fragmentární, schopnost racionální analysy vymizelá, zato náboženský zápal a přesvědčení o právu prosazovat vlastní názor proti ostatním bez ohledu na fakta hypertrofované v nejvyšším stupni. S ohledem na svou enormní pracovitost zhouba každého encyklopedického projektu. Prostě – Cinik.